logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SKOPEK

Z kroniky chlapecké měšťanské školy v Českém Krumlově

Definitivní ředitel Josef Skopek odchází do důchodu

Dne 1. září roku 1931 nastoupil vedoucí tohoto ústavu, ředitel Josef Skopek, do trvalého důchodu. Při této příležitosti uspořádal učitelský sbor na podnět odborného učitele Matthiase Chyny (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.) slavnost na rozloučenou. Zúčastnili se jí všichni žáci obecné a měšťanské školy, dále komisař Dr. Hruby jako zástupce předsedy okresního školního úřadu (v originále "B.S.A." - pozn. překl.), okresní školní inspektor profesor Emil Benatzky (také on má na webových stranách Kohoutího kříže své samostatné zastoupení - pozn. překl.), zástupci místní školní rady (v originále "O.S.R." - pozn. překl.), dívčí obecné a měšťanské školy a učitelské síly školy mateřské. Na úvod slavnosti zapěl žákovský sbor Mozartovu "Bundeslied", načež jménem obecné školy přednesl žák 2. její třídy Josef Burger srdečným tónem (v originále "in herziger Weise" - pozn. překl.) báseň, kterou složil učitel Jordan Thür (je rovněž i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.). Jménem žáků měšťanské školy se rozloučila s odcházejícím ředitelem důvtipnou básní (v originále "in einem sinnigen Gedichte" - pozn. překl.) žákyně 4. třídy Erna Klimeschová. Za učitelský sbor vystoupil odborný učitel Matthias Chyna se srdce dojímajícími slovy na rozloučenou (v originále "zu Herzen gehende Abschiedsworte" - pozn. překl.). Zvláště řečník vyzdvihl po dlouhých 25 let trvající práci ředitelovu na zdejší chlapecké měšťanské škole a v místní školní radě a velebil ho (v originále "und feierte ihn" - pozn. překl.) jako přítele učitelů a dětí stejně jako znamenitého metodika, který uměl uvést do souladu to, co se jako staré osvědčilo, se vším, co je rozumného na inovacích; trvalou zásluhu si odcházející ředitel získal vytvořením jednoročního učebného kurzu (v české školské terminologii znám i pod zkratkou "JUK" - pozn. překl.). Vyslovením díku a přáním "příjemného odpočinku po práci" (v originále "mit dem Wünsche eines 'Guten Feierabends'" - pozn. překl.) a trvalého zdraví řečník svůj proslov uzavřel. Stejně srdečná byla slova pana okresního školního inspektora, který na závěr svých vývodů (v originále "am Schlüsse seiner Ausführungen" - pozn. překl.) přečetl ředitele velmi vyznamenávající písemné čestné uznání (v originále "ein sehr ehrendes Annerkennungsschreiben" - pozn. překl.) okresního školního úřadu a to pak adresátovi předal. V rámci místní školní rady ředitele velebil pan učitel Franz Kaiser jako dlouholetého "muže na pravém místě" v jedné souvislé periodě plodné práce pro blaho školy. Na závěr provolali všichni žáci odcházejícímu řediteli srdečné "Grüß Gott" a všechny učitelské síly se s ním rozloučily osobně.


Kronika německé chlapecké obecné a měšťanské školy Český Krumlov 1915-1938, s. 116

Trochu paradoxní na předchozí citaci stránek ze školní kroniky je skutečnost, že tu pisatel referuje sám o sobě. Svědčí vlastně o jakési až "rakousko-úřední" idyličnosti situace, že mu to nepřipadlo zvláštní. Na trvalý odpočinek ostatně ani neodešel, poněvadž tři roky nato (1934) se stal českokrumlovským starostou a když po dvou letech v té funkci skončil, vystřídal ho na témže postu až do léta 1938, než byl za starostu zvolen Ludwig Schönbauer (rovněž samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže), jeho někdejší školní kolega Matthias Chyna (Chýna), českobudějovický rodák. To Josef Skopek "německy (a také česky) hovořícím Jihočechem" nebyl. Přišel na svět roku 1870 ve městě Bohorodčany v tehdy rakouské Haliči, na území dnešní Ukrajiny. V roce 1889 absolvoval učitelský ústav v Českých Budějovicích a v roce 1922 poprvé zastoupil jako provizorní ředitel chlapecké měšťanské školy onemocnělého kolegu nadřízeného. K 1. prosinci 1926 byl jmenován ředitelem definitivním a roku 1927 byl městem pověřen i vedením školy mateřské. Krajanská publikace "Unsere Heimat - Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald" z roku 1992 označuje Skopekovo jmenování starostou města jako "komisařské" zejména pro jeho znalost češtiny. Nevíme nic o jeho "říšských" a válečných osudech, vysídlení tak jako tak ale neušel, v seznamech transportů jej nacházíme 26. dubna 1946. Květnové číslo krajanského měsíčníku "Hoam!" z roku 1961 přináší na své poslední straně parte s jeho jménem a datem úmrtí 7. dubna téhož roku v požehnaných 91 letech věku a také s datem pohřbu v bavorském Řezně (Regensburg) tři dny nato. Kdyby nebylo té školní kroniky, kdo by o republikánském německém starostovi dnes v Českém Krumlově věděl.

- - - - -
* Bohorodčany (U) / České Budějovice / Český Krumlov / † † † Řezno (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam školní kroniky o jeho jmenování českokrumlovským starostou
Někdejší chlapecká měšťanská škola v Českém Krumlově na staré pohlednici (viz i Matthias Chyna, Karl Schacherl a Peter Scherb)
Budova školy na snímku, pořízeném od někdejšího Mickova fotoateliéru
Parte v krajanském časopise

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist