logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THERESE SKRIWANEKOVÁ

Veřejný dík

Cítím se nucena panu
MUDr. Leopoldu Löwymu
za jeho pozorné, humánní a
skutečně obětavé jednání během
mé dlouhé nemoci vyslovit svůj nejupřímnější
a nejvroucnější dík.
Budějovice, 31. března 1875.
Therese Skriwanek,
choť divadelního ředitele.

Budweiser Kreisblatt, 1875, č. 27, s. 6

V němčině ten "Oeffentlicher Dank" proslulému zdejšímu židovskému lékaři (je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) zní ovšem autentičtěji a také dík publika herečce, která ho vyslovila, by musel za její skvělé německé role znít v té řeči, ovládající tehdy českobudějovickou scénu, jakkoli příjmení "Skriwanek" zrovna příliš německy nezní. To všechno dohromady včetně israelitského vyznání adresáta poděkování je nejspíše příčinou, že se o jeho zveřejnitelce nedovíme co do původu a životních dat nic ani na německy, ani na česky psaných webových stránkách. Snad jedině smutný konec jejího manžela Friedricha Skriwaneka (má rovněž na webových stranách Kohoutího kříže své samostatné zastoupení), který se v roce 1885 ocitl v zemském ústavu pro duševně choré (domníval se mj., že je milionář a žádal ženu, kterou považoval za sebe sama, aby mu na ty velké peníze dala pozor), způsobil větší zájem širšího publika o divadelní dvojici. Ještě když Therese osaměla v divadelní kariéře (list Badener Bezirks-Blatt už ve zprávě o mužově onemocnění uvádí její adresu v Heiligenstadt u Vídně, Beethovengasse č. 13 pro případné dárce v nouzi), zaznamenáváme v roce 1889 její českobudějovické vystoupení v roli čarodějnice ve zdejší inscenaci Goetheova Fausta. 1893 se při jejím onemocnění (hrála tu tenkrát předtím roli Brigitte v Kleistově klasické hře "Das Käthchen von Heilbronn") vyhlašovala dokonce v srpnových číslech listu "Budweiser Zeitung" finanční sbírka na její podporu. A jakkoli o ní tak málo vím, čtu mužovo a její příjmení (pozor na omyl v případě záměny s lineckým divadelním ředitelem Heinrichem Skriwanekem a jeho ženou Leopoldine, zesnulou v Linci až 27. března roku 1928!) v divadelních recenzích nejen z Českých Budějovic a z Českého Krumlova, kam "na Šumavu" zajížděli, nýbrž i z Bad Hallu, Kremsu na Dunaji, Mödlingu, Osijeku, Vídně i Znojma (tam podle listu "Znaimer Wochenbblatt" hrála Therese před Vánocemi roku 1888 žebračku La Frochard ve velmi populární hře "Die beiden Waisen", tj. "Dva sirotci", podle románu D'Enneryho). Poněvadž to byla jedna říše (a to i my jsme její sirotci), nad níž zapadlo slunce až v krutém dvacátém století. Kéž nám to ten "Oeffentlicher Dank" za péči v nemoci všem ještě dlouho připomíná!

- - - - -
České Budějovice / Český Krumlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Friedrich a Therese Skriwanekovi se mezi inzeráty deníku "Kremser Wochenblatt" loučí v lednu roku 1873 se zdejším, tj, křemežským publikem, příznivci a přáteli
Článek v českobudějovickém německém listu z ledna roku 1875 zmiňuje její i manželovy role
Takto vyšlo její poděkování MUDr. Löwymu v Budweiser Kreisblatt
Obsáhlý článek k manželově osudu s jejím místem pobytu přinesl rakouský list "Badener Bezirks-Blatt" v srpnu roku 1885, zřejmě i z jejího podání

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist