logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALOIS SONNLEITNER

Ze záložky vlastní knihy

Ze záložky vlastní knihy

Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald -
Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), obálka

Na hraničním kamenu (Trojmezí)

Na hraničním kamenu (Trojmezí)

Repro A. Sonnleitner, Der Böhmerwald -
Seele und Pulsschlag einer Landschaft (1992), fot. příl.

Centrum Rohrbachu, města, kde zemřel

Centrum Rohrbachu, města, kde zemřel

Repro Rohrbacher Rundschau, 29.9. 2005, s. 4

Obálka třetího vydání knihy (1992) v Landesverlag v Linci

Obálka třetího vydání knihy (1992) v Landesverlag v Linci

Obálka jiné jeho publikace z téhož roku 1992 (Kulturgemeinschaft Oberes Mühlviertel)

Obálka jiné jeho publikace z téhož roku 1992 (Kulturgemeinschaft Oberes Mühlviertel)

I v této idylické krajině u rakouského Guglwaldu byla v době, kdy byl pořízen kolem roku 1950 tento snímek, spuštěna "železná opona"

I v této idylické krajině u rakouského Guglwaldu byla v době, kdy byl pořízen kolem roku 1950 tento snímek, spuštěna "železná opona"

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 37

Škola v Dolním Markschlagu na snímku z roku 1929, vlepeném v místní školní kronice (viz i Anna Dolzerová)

Škola v Dolním Markschlagu na snímku z roku 1929, vlepeném v místní školní kronice (viz i Anna Dolzerová)

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dolní Markschlag, dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná, na snímku z března 1933, vlepeném do téže kroniky

Dolní Markschlag, dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná, na snímku z března 1933, vlepeném do téže kroniky

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dolní Hraničná roku 1956, těsně předtím, než byla srovnána se zemí

Dolní Hraničná roku 1956, těsně předtím, než byla srovnána se zemí

Repro www stránky Zaniklé obce

Tady stávala Dolní Hraničná...Tady stávala Dolní Hraničná...

Tady stávala Dolní Hraničná...

Foto Ivo Kareš

Dolní Hraničná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Dolní Hraničná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Dolní Hraničná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hraniční kameny mezi Sankt Oswaldem a Dolní HraničnouHraniční kameny mezi Sankt Oswaldem a Dolní Hraničnou

Hraniční kameny mezi Sankt Oswaldem a Dolní Hraničnou

Foto Pavel Polák

Tihle dva se stačili v červnu 1946 v Jasánkách s bílou páskou na rukávě ještě vzít

Tihle dva se stačili v červnu 1946 v Jasánkách s bílou páskou na rukávě ještě vzít

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 11, s. 54

Starý hraniční kámen u zcela zaniklé osady JasánkyStarý hraniční kámen u zcela zaniklé osady Jasánky

Starý hraniční kámen u zcela zaniklé osady Jasánky

Foto Pavel Polák

Jasánky v roce 2011Jasánky v roce 2011

Jasánky v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Vyvrácený "republikánský" hraničník na pohlednici s datem 1. října 1938 a ponechaný zemský z dob Marie Terezie na místě blíže neurčeném

Vyvrácený "republikánský" hraničník na pohlednici s datem 1. října 1938 a ponechaný zemský z dob Marie Terezie na místě blíže neurčeném

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 208

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist