logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MAXIMILIAN VON SPAUN

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 134 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Na snímku z roku 1902 ve stáří 47 let

Na snímku z roku 1902 ve stáří 47 let

Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 31 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Záznam o jeho narození v urfahrské křestní matrice

Repro Matricula Online

Snímek slavnosti na náměstí v Rejštejně kolem roku 1890 zachycuje nalevo Maxe Spauna, uprostřed místního faráře Jakoba Klostermanna, vpravo od něho s plnovousem jeho bratra, spisovatele Karla Klostermanna a pochází ze spisovatelovy pozůstalosti v Muzeu Šumavy

Snímek slavnosti na náměstí v Rejštejně kolem roku 1890 zachycuje nalevo Maxe Spauna, uprostřed místního faráře Jakoba Klostermanna, vpravo od něho s plnovousem jeho bratra, spisovatele Karla Klostermanna a pochází ze spisovatelovy pozůstalosti v Muzeu Šumavy

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka II. : Šumavský místopis (2014), s. 164 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Provoz huti v Klášterském Mlýně kolem roku 1900 (Max Spaun v čepici druhý zleva)

Provoz huti v Klášterském Mlýně kolem roku 1900 (Max Spaun v čepici druhý zleva)

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 137 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Záznam rejštejnské křestní matriky o narození jeho syna Maxmiliana Roberta dne 13. září roku 1883 v Klášterském Mlýně s pozdějším přípisem o jeho vídeňské svatbě se Isabellou Stiebitzovou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam rejštejnské úmrtní matriky o skonu jeho třiadvacetileté ženy Johanny, roz. Krugové z České Lípy, dne 28. června 1885 v Klášterském Mlýně a o převozu ostatků do rodové hrobky v hornorakouské Enži (Enns)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodopisná data jeho druhé ženy Augusty, roz. Hanemannové z Řezna, pochované s datem úmrtí 1947 v Rejštejně

Rodopisná data jeho druhé ženy Augusty, roz. Hanemannové z Řezna, pochované s datem úmrtí 1947 v Rejštejně

Repro www stránky Geni.com

Emma von Spaun, manželka admirála Hermanna von Spaun na snímku z roku 1903 (zemřela v Gorici v roce 1904, v pramenu níže je chybně uvedena právě Augusta)

Emma von Spaun, manželka admirála Hermanna von Spaun na snímku z roku 1903 (zemřela v Gorici v roce 1904, v pramenu níže je chybně uvedena právě Augusta)

Repro J. Vybíral, Briefwechsel Max von Spauns und Leopold Bauer (Umění, 2011, č. 59, s. 408, ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici)

Max Spaun mladší jako poručík dělostřelectva na snímku z fotoateliéru "J.F. Langhans & Co. Pilsen / Budweis" někdy z období let 1905-1908

Max Spaun mladší jako poručík dělostřelectva na snímku z fotoateliéru "J.F. Langhans & Co. Pilsen / Budweis" někdy z období let 1905-1908

Repro z daru Ivana Chudého

Ohlas ze Slovenska s doplněním dat Maxe Spauna juniora od pana Ivana Chudého

Ohlas ze Slovenska s doplněním dat Maxe Spauna juniora od pana Ivana Chudého

Repro archív Kohoutího kříže

Parte v plzeňském německém listě mu vystavila tamní "Erste Westbömische Druckindustrie-Aktien-Gesellschaft"
 tj. "první západočeská tiskárenská společnost", jejímž byl členem

Parte v plzeňském německém listě mu vystavila tamní "Erste Westbömische Druckindustrie-Aktien-Gesellschaft"
tj. "první západočeská tiskárenská společnost", jejímž byl členem

Pilsner Tagblatt, 1. 8. 1909, s. 13 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Zpráva o jeho úmrtí v renomovaném vídeňském listu

Zpráva o jeho úmrtí v renomovaném vídeňském listu

Neue Freie Presse, 1. 8. 1909, s. 10 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Hrobka rodiny Lötzovy a Spaunovy v Rejštejně s detailem jeho náhrobku, ...Hrobka rodiny Lötzovy a Spaunovy v Rejštejně s detailem jeho náhrobku, ...

Hrobka rodiny Lötzovy a Spaunovy v Rejštejně s detailem jeho náhrobku, ...

Repro www stránky Šumava.cz a Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, 2018, č. 3, s. 33

... návrh Leopolda Bauera na její vzhled z roku 1909...

... návrh Leopolda Bauera na její vzhled z roku 1909...

Repro J. Vybíral, "Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste". Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber der Firma Johann Lötz Witwe (Umění, 2011, č. 59, s. 403, Lunst und Kunsthandwerk VIII, 1904)

... a hroutící se zeď s náhrobky na snímku z roku 2022

... a hroutící se zeď s náhrobky na snímku z roku 2022

Foto Pavel Polák

V roce 2023 nechala hrob opravit rodina Bernkopfova, s Maxem von Spaun spřízněná

V roce 2023 nechala hrob opravit rodina Bernkopfova, s Maxem von Spaun spřízněná

Foto Siegfried Bernkopf

Spaunova vila v Rejštejně, postavená v letech 1903-1904

Spaunova vila v Rejštejně, postavená v letech 1903-1904

Foto Pavel Polák

O něm v rakouském biografickém slovníku

O něm v rakouském biografickém slovníku

Repro Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition

Sklárna v Klášterském Mlýně roku 1885, kdy Max Spaun ovdověl

Sklárna v Klášterském Mlýně roku 1885, kdy Max Spaun ovdověl

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava,
umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 138 (ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici)

Stará pohlednice Klášterského Mlýna, na níž je uveden jako majitel

Stará pohlednice Klášterského Mlýna, na níž je uveden jako majitel

Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald (1992), s. 115

Dopis Maxe Spauna Leopoldu Bauerovi ze 7. října roku 1903

Dopis Maxe Spauna Leopoldu Bauerovi ze 7. října roku 1903

Repro J. Vybíral, Briefwechsel Max von Spauns und Leopold Bauer (Umění, 2011, č. 59, s. 410, ze sbírek Albertina Wien)

Leopold Bauer (1872-1938) na snímku z roku 1920

Leopold Bauer (1872-1938) na snímku z roku 1920

Repro Austria-Forum, (c) Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien

Návrh Leopolda Bauera na prostorové řešení expozice firmy Johann Lötz Wittwe, která byla součástí zimní výstavy Rakouského muzea v roce 1903

Návrh Leopolda Bauera na prostorové řešení expozice firmy Johann Lötz Wittwe, která byla součástí zimní výstavy Rakouského muzea v roce 1903

Repro J. Vybíral, "Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste". Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber der Firma Johann Lötz Witwe (Umění, 2011, č. 59, s. 396, Lunst und Kunsthandwerk VIII, 1904)

Návrh Leopolda Bauera z roku 1903 na exteriér Spaunovy vily a interiér její haly v Klášterském Mlýně

Návrh Leopolda Bauera z roku 1903 na exteriér Spaunovy vily a interiér její haly v Klášterském Mlýně

Návrh Leopolda Bauera z roku 1903 na exteriér Spaunovy vily a interiér její haly v Klášterském Mlýně

Repro J. Vybíral, "Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste". Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber
der Firma Johann Lötz Witwe (Umění, 2011, č. 59, s. 399, Lunst und Kunsthandwerk VIII, 1904)

Spaunova vila v Klášterském Mlýně a skleněná mozaika při jejím vchoduSpaunova vila v Klášterském Mlýně a skleněná mozaika při jejím vchodu

Spaunova vila v Klášterském Mlýně a skleněná mozaika při jejím vchodu

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra Horpeniaka I. : rok v lidových zvycích, lidové umění, práce a doprava, umění, osobnosti, muzea, války, katastrofy a jiná nepřízeň (2014), s. 139

Dvě vázy podle návrhů Leopolda Bauera z roku 1906Dvě vázy podle návrhů Leopolda Bauera z roku 1906

Dvě vázy podle návrhů Leopolda Bauera z roku 1906

Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 237 a 238

Johann Lötz a jeho žena Susanne na dvou kvaších z doby kolem roku 1840Johann Lötz a jeho žena Susanne na dvou kvaších z doby kolem roku 1840

Johann Lötz a jeho žena Susanne na dvou kvaších z doby kolem roku 1840

Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 30 a 31 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Záhlaví dopisních papírů firmy Johann Lötz Witwe (Wittwe) v Klášterském Mlýně z let před rokem 1889, koncem roku 1889, 1893, 1906, 1925, 1928 a 1931...

Repro Lötz - Böhmisches Glas 1880-1940. Band 1, Werkmonographie (1989), s. 40 a 41 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

... a firemní dopisní obálka z roku 1923

... a firemní dopisní obálka z roku 1923

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 46

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist