logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES SPÖRKER

Repro Freistädter Rundschau, 1. 8. 2002, s. 6

Repro Festschrift 250 Jahre Wallfahrtskirche
Maria Schnee beim Heiligen Stein (1994), s. 11

Při prvém příhraničním setkání Malontských ve Windhaagu v srpnu 1982 stojí třetí zprava před rodáckou farní korouhví

Při prvém příhraničním setkání Malontských ve Windhaagu v srpnu 1982 stojí třetí zprava před rodáckou farní korouhví

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 11, s. 48

Johannes a Herta Spörkerovi předávají v prosinci 1991 na lineckém biskupství českobudějovickému biskupu Liškovi za přítomnosti faráře Ťoupalíka z Malont (prvý zleva) peněžitý dar na záchranu poutního kostela ve Svatém Kameni

Johannes a Herta Spörkerovi předávají v prosinci 1991 na lineckém biskupství českobudějovickému biskupu Liškovi za přítomnosti faráře Ťoupalíka z Malont (prvý zleva) peněžitý dar na záchranu poutního kostela ve Svatém Kameni

Repro Sudetenpost, 1992, č. 1, s. 3

S manželkou o zlaté svatbě

S manželkou o zlaté svatbě

Repro Glaube und Heimat, 2005, č. 11, s. 55

Obálka (1994) jím redigované pamětní brožury k 250. výročí poutního kostela Svatý Kámen

Obálka (1994) jím redigované pamětní brožury k 250. výročí poutního kostela Svatý Kámen

Jeho zpráva o obnově kostela ve Svatém Kameni

Jeho zpráva o obnově kostela ve Svatém Kameni

Repro Sudetenpost, 1990, č. 19, s. 11

Náves v rodné Bělé ještě s bílými husami

Náves v rodné Bělé ještě s bílými husami

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Vrcholový kříž na Jelením vrchu...

Vrcholový kříž na Jelením vrchu...

Foto Jan Mareš

...a detail pamětní desky

...a detail pamětní desky

Foto Jan Mareš

Bělá na pohlednici firmy Josef Prokopp z Vídně z válečných dob,
kdy patřila k župě Ober-Donau (O.D.)

Bělá na pohlednici firmy Josef Prokopp z Vídně z válečných dob,
kdy patřila k župě Ober-Donau (O.D.)

Škola v Bělé, kde se učil, na snímku z roku 1930

Škola v Bělé, kde se učil, na snímku z roku 1930

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 3, s. 49

Neblahý stav školy v Bělé na snímcích z května 2009...

Neblahý stav školy v Bělé na snímcích z května 2009...

Neblahý stav školy v Bělé na snímcích z května 2009...

Foto Jan Mareš

... a již opravená budova na jaře 2013

... a již opravená budova na jaře 2013

Foto Pavel Polák

Památkově chráněná kaplička v Bělé kus naproti škole před a po rekonstrukci

Památkově chráněná kaplička v Bělé kus naproti škole před a po rekonstrukci

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 4

I jeho zásluhou opravená návesní kaple v Bělé

I jeho zásluhou opravená návesní kaple v Bělé

I jeho zásluhou opravená návesní kaple v Bělé

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist