logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF STEINSDÖRFER

Záznam o jeho narození v bernartické křestní matrice (byl z dvojčat, bratr Franz zemřel krátce po narození)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zápis o jeho nástupu ve školní kronice

Zápis o jeho nástupu ve školní kronice

Repro Kronika obecné školy Rejštejn 1911-1945 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Zpráva o jeho jmenování řídícím učitelem v Rejštejně v českobudějovickém německém listu

Zpráva o jeho jmenování řídícím učitelem v Rejštejně v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1910, č. 10, s. 6

Na straně 175 kroniky německé obecné školy ve Svojši (ZWoischen) nacházíme rovněž Steinsdörferovo curriculum vitae

Na straně 175 kroniky německé obecné školy ve Svojši (ZWoischen) nacházíme rovněž Steinsdörferovo curriculum vitae

Repro Kronika obecné školy Rejštejn 1911-1945 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 107 v Rejštejně (tj. tamní školu) s rodinou Steinsdörferovou

Repro Sčítání lidu 1921, Rejštejn, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Na malované pohlednici Rejštejna je škola vpravo vedle kulatého výřezu z Povydří

Na malované pohlednici Rejštejna je škola vpravo vedle kulatého výřezu z Povydří

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Někdejší rejštejnská škola dnes (2022)Někdejší rejštejnská škola dnes (2022)

Někdejší rejštejnská škola dnes (2022)

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist