logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN STEINKO

Z dopisu, odpovídajícího na dotaz faráře v Glöckelbergu

... zejména ve zprávě hornoplánského faráře z 25. října roku 1757 a v příkazu patronátu, určeném rychtáři v Melmu (v originále "an den Melmer Richter" - pozn. překl.) z 26. října 1757, je výslovně konstatováno, že desátek (v originále "der Zehent" - pozn. překl.) je poskytován nejen za zvonění na počasí (v originále "für das Wetterläuten", česky by se řeklo třeba i "zvonění proti mračnům" či "zvonění proti bouřce" - pozn. překl.), nýbrž i za ostatní učiteli uložené povinnosti při domě Božím, tudíž zčásti za církevní úkony.


Glöckelberger Pfarrarchiv Amtliche Mitteilungen 1787-1938

Takto se v databázi "Glöckelberger Pfarrarchiv - Amtliche Mitteilungen 1787-1938" (tj. Glöckelberský farní archiv - Úřední sdělení 1787- 1938) dochovalo sdělení hodňovského faráře Johanna Steinko z roku 1895 na dotaz kolegy ze dnes zaniklé Zvonkové Matthäuse (Matouše) Klimeše (*7. září 1853 ve Stupné u Křemže, po příchodu ze Želnavy /Salnau/ od roku 1887 se stal "zvonkovským" administrátorem a pak farářem, †31. ledna 1906 v Dolní Vltavici /Untermoldau/), týkající se desátku za povinnosti zdejšího učitele, k nimž patřily vedle "zvonění na počasí" i hra na varhany, sborový zpěv atd. ve vztahu ke kostelu, naštěstí tam dodnes spíše snad zázrakem stojícímu. Hodňov (Honetschlag) není od Zvonkové zase tak daleko, zvláště odmyslíme-li si vzdutí řeky Vltavy lipenskou přehradou. Johann Steinko se narodil dne 19. března roku 1843 v Rychnově nad Malší (Reichenau an der Maltsch) v téže rodině jako později jeho mladší bratr Franz (zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže). Rodný dům čp. 6 v kdysi samostatné obci, která je dnes pouhou součástí obce Dolní Dvořiště, dosud stojí. Na kněze byl vysvěcen 21. července 1867, byl po 3 roky kaplanem v Rehberku (německy Rehberg, dnešní Srní), pak 5 let v Českých Žlebech (Böhmisch-Röhren), jeden rok v Mutěníně (Muttersdorf), 3 roky poté v Černé v Pošumaví (Schwarzbach) a od 21. listopadu 1879 v Hodňově, kde setrval 43 let a stal se tam i čestným občanem. Dne 12. prosince 1898 byl jmenován biskupským notářem, čestným konzistoriálním radou dne 21. července roku 1917, kdy slavil 50. jubileum svého kněžství. Zemřel v Hodňově 23. května 1922 a 3 dny nato tam byl i pochován. To, že se už "na počasí" nezvoní ani ve Zvonkové ani v Hodňově, je, pane faráři, věru na nebi znát.

- - - - -
* Rychnov nad Malší / Srní / České Žleby / Mutěnín / Černá v Pošumaví / Zvonková / † † † Hodňov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Titulní list diecézního věstníku se jmény novokněží v roce 1864 i s jeho jménem (spolu s ním byl toho roku vysvěcen, jak vidno, i Adolf Rodler)
Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku
Krátký český nekrolog na stránkách orgánu "česko-slovenské strany lidové" (ta už tehdy dodržovala pomlčku!)
Jen letmo je zmíněno jeho úmrtí i na stránkách českobudějovického německého listu

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist