logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUPERT STEINBRENER

Vimperk rok poté, co se v něm roku 1925 narodil

Vimperk rok poté, co se v něm roku 1925 narodil

Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 101

"Za Vůdce, národ a Říši" byl podle svědectví pamětí jednoho z příbuzných přejet ten osmnáctiletý chlapec za kruté ruské zimy vlakem, což se ovšem v novinách dočíst nelze!

"Za Vůdce, národ a Říši" byl podle svědectví pamětí jednoho z příbuzných přejet ten osmnáctiletý chlapec za kruté ruské zimy vlakem, což se ovšem v novinách dočíst nelze!

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 24, s. 12

V románě Duchové Šumavy (2012) použil Martin Sichinger Steinbrenerovu báseň jako dějový motiv

Repro M. Sichinger, Duchové Šumavy : pašerácké drama z roku 1946 (2012), s. 18-19

Vstup wehrmachtu do Vimperka r. 1938 - kolem Steinbrenerů kráčejí dějiny...

Vstup wehrmachtu do Vimperka r. 1938 - kolem Steinbrenerů kráčejí dějiny...

Repro H. Harwalik - F. Pimmer, Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 533

Rekonstruovaný dům Steinbrenerových ve VimperkuRekonstruovaný dům Steinbrenerových ve Vimperku

Rekonstruovaný dům Steinbrenerových ve Vimperku

Foto Pavel Polák

Detaily plaket na domě

Detaily plaket na domě

Foto Pavel Polák

Na hřbitově v hornorakouském Schärdingu na Innu má alespoň symbolický hrob s otcem a bratrem, kde čteme i datum úmrtí 3. 3. 1944

Na hřbitově v hornorakouském Schärdingu na Innu má alespoň symbolický hrob s otcem a bratrem, kde čteme i datum úmrtí 3. 3. 1944

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1970, č. 11, obálka

Logo nakladatelství i tiskáren J. Steinbrenera

Logo nakladatelství i tiskáren J. Steinbrenera

Repro F.E. Hrabe, Das tapfere Schneiderlein (1929),
zadní strana obálky

Titulní list jedné z českých modlitebních knih
z "Vimberka" (1874)

Titulní list jedné z českých modlitebních knih
z "Vimberka" (1874)

Oznámení vimperských tiskáren o zastavení dotisků modlitebních knih pro válečnou nouzi

Oznámení vimperských tiskáren o zastavení dotisků modlitebních knih pro válečnou nouzi

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1979, č. 3, s. 79

Ještě roku 1955, deset let po odsunu, ohlašoval list Sudetendeutsche Zeitung nový Steinbrenerův Velký universální kalendář, i když psal vydavatelovo jméno mylně se dvěma "n"

Ještě roku 1955, deset let po odsunu, ohlašoval list Sudetendeutsche Zeitung nový Steinbrenerův Velký universální kalendář, i když psal vydavatelovo jméno mylně se dvěma "n"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 47, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Zastavení křížové cesty ve Vimperku, založené Johannem Steinbrenerem roku 1877 a obnovené v roce 2001

Zastavení křížové cesty ve Vimperku, založené Johannem Steinbrenerem roku 1877 a obnovené v roce 2001

Foto Pavel Polák

Parte jednoho ze Steinbrenerů, "šéfa knihtiskárny v.v.", který zemřel v červnu roku 1952 v dalekém Karlsruhe...

Parte jednoho ze Steinbrenerů, "šéfa knihtiskárny v.v.", který zemřel v červnu roku 1952 v dalekém Karlsruhe...

Repro Hoam!, 1952, č. 7, s. 32

... a záznam o jeho narození a dvou svatbách, té jedné s Barbarou Hromadkovou ve Vimperku roku 1920 a té druhé s Marií Trömlovou v Kvildě roku 1935, podepsaný kmotrem, knihtiskařem Johannem Steinbrenerem

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

"Nakladatelství a knihvazačství J. Steinbrener" v Schärdingu"Nakladatelství a knihvazačství J. Steinbrener" v Schärdingu

"Nakladatelství a knihvazačství J. Steinbrener" v Schärdingu

Foto Pavel Polák

Schärding a tamní památník obětem obou světových válekSchärding a tamní památník obětem obou světových válek

Schärding a tamní památník obětem obou světových válek

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist