logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF STEININGER

Repro www stránky Traueranzeigen - Bestattungen Mayinger

Rodina Steingerova na snímku z roku 1940 před domem čp. 126 v Rožmitále na Šumavě

Rodina Steingerova na snímku z roku 1940 před domem čp. 126 v Rožmitále na Šumavě

Repro Glaube und Heimat, 2022, č. 2, s. 45

Mezi vyhnanci z Rožmitálu na Šumavě stojí ve třetí řadě druhá zleva jeho žena Walburga - snímek pochází z června 1951, kdy se sešli u svého někdejšího faráře Severina Gottsmicha

Mezi vyhnanci z Rožmitálu na Šumavě stojí ve třetí řadě druhá zleva jeho žena Walburga - snímek pochází z června 1951, kdy se sešli u svého někdejšího faráře Severina Gottsmicha

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 6, s. 52

Tady stojí první zleva na zápraží rodného domu s jeho obyvateli v srpnu 1990

Tady stojí první zleva na zápraží rodného domu s jeho obyvateli v srpnu 1990

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 12, s. 68

Záznam křestní matriky farní obce Rožmitál na Šumavě o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho svatbě

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kaplické oddací matriky o svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 126 v Rožmitále na Šumavě s dosud neženatým otcem a jeho rodiči

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na snímku vlevo je zachycen rožmitálský rodný dům čp. 126

Na snímku vlevo je zachycen rožmitálský rodný dům čp. 126

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 2, zadní strana obálky

Památná boží muka z Rožmitálu na Šumavě jako obrazový doprovod k jednomu z jeho příspěvků do krajanského časopisu

Památná boží muka z Rožmitálu na Šumavě jako obrazový doprovod k jednomu z jeho příspěvků do krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 5, s. 58

Svěcení hasičské stříkačky v Rožmitále na Šumavě v červenci roku 1934 na snímku, který zaslal do redakce krajanského měsíčníku

Svěcení hasičské stříkačky v Rožmitále na Šumavě v červenci roku 1934 na snímku, který zaslal do redakce krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 7, s. 56

Poděkování za mnohaletou práci na stránkách časopisu Glaube und Heimat s biblickým citátem: "Jedni druhých břemena noste" (v Listu Galatským 6,2 věta pokračuje: "- tak naplníte Kristův zákon"

Poděkování za mnohaletou práci na stránkách časopisu Glaube und Heimat s biblickým citátem: "Jedni druhých břemena noste" (v Listu Galatským 6,2 věta pokračuje: "- tak naplníte Kristův zákon"

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 12, s. 59

Parte

Parte

Repro www stránky Traueranzeigen - Bestattungen Mayinger

Plánek obce Rožmitál na Šumavě ve stavu z roku 1946

Plánek obce Rožmitál na Šumavě ve stavu z roku 1946

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 8, s. 61

Rožmitál na Šumavě s kostelem sv. Šimona a Judy, o jehož obnovu se také zasloužil

Rožmitál na Šumavě s kostelem sv. Šimona a Judy, o jehož obnovu se také zasloužil

Foto Pavel Polák

Zpustlá poutní kaple Maria-Hilf na snímcích z roku 2010 (viz i Hilde Hager-Zimmermannová)Zpustlá poutní kaple Maria-Hilf na snímcích z roku 2010 (viz i Hilde Hager-Zimmermannová)

Zpustlá poutní kaple Maria-Hilf na snímcích z roku 2010 (viz i Hilde Hager-Zimmermannová)

Foto Pavel Polák

Od roku 2015 má kaple novou střechu

Od roku 2015 má kaple novou střechu

Repro www stránky Zničené kostely

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist