logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ STEINKO

Razítko jeho "Volksschule" tu působí skoro jako aureola (viz i Benno Karlez, Johann Märten, Konrad Leppa, Antonie Pifflová a Hans Waltenberger)

Razítko jeho "Volksschule" tu působí skoro jako aureola (viz i Benno Karlez, Johann Märten, Konrad Leppa, Antonie Pifflová a Hans Waltenberger)

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Repro Gedenkbuch des Marktes Strobnitz (1902), frontispis

Narodil se podle křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší (tehdy Böhmisch Reichenau) Josefu Steinkovi (i jeho otec Mathias Steinko a matka Maria byli zdejší) a jeho ženě Elisabeth, dceři mlynářského mistra Karla Höpfela a jeho manželky Marie, roz. Hauerové, z Křišťanova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný Rychnov nad Malší, jak jej zachytila pohlednice Josefa Wolfa

Rodný Rychnov nad Malší, jak jej zachytila pohlednice Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Jeho monumentální zjev v první řadě účastníků shromáždění učitelů soudního okresu Nové Hrady v Horní Stropnici 16. listopadu 1899 v plášti se širokými rukávy lze sotva přehlédnout

Jeho monumentální zjev v první řadě účastníků shromáždění učitelů soudního okresu Nové Hrady v Horní Stropnici 16. listopadu 1899 v plášti se širokými rukávy lze sotva přehlédnout

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Slavnostní výzdoba školy v Horní Stropnici k 50. výročí panování císaře Františka Josefa, jak ji zachytil snímek ve školní kronice

Slavnostní výzdoba školy v Horní Stropnici k 50. výročí panování císaře Františka Josefa, jak ji zachytil snímek ve školní kronice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obálka (1902)

Obálka (1902)

Tady mu Böhmerwaldbund uděluje bronzovou medaili za účast na českobudějovické výstavě ovoce roku 1902

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

Poděkování biskupa Martina Říhy za zaslanou Steinkovu knihu

Poděkování biskupa Martina Říhy za zaslanou Steinkovu knihu

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

Jeho cestovní pas

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

"Kulturně-historické muzeum" v Horní Stropnici, které tu založil roku 1906, tu záběrem ze svých sbírek sousedí na stránce školní kroniky se snímkem "trpasličí hrušně s mnoha sty ušlechtilých plodů" v ovocném sadě školy"Kulturně-historické muzeum" v Horní Stropnici, které tu založil roku 1906, tu záběrem ze svých sbírek sousedí na stránce školní kroniky se snímkem "trpasličí hrušně s mnoha sty ušlechtilých plodů" v ovocném sadě školy

"Kulturně-historické muzeum" v Horní Stropnici, které tu založil roku 1906, tu záběrem ze svých sbírek sousedí na stránce školní kroniky se snímkem "trpasličí hrušně s mnoha sty ušlechtilých plodů" v ovocném sadě školy

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tři stránky školní kroniky zabírá dokumentace oslav 40. jubilea jeho učitelské činnosti,
jak ji zaznamenaly i krajové listy "Budweiser Zeitung" a "Landbote"

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na dvou snímcích je tu zachycen s první třídou žaček v roce 1912 ve společnosti katechety Stanislava Plonera, vyšebrodského cisterciáka, který zemřel až 10 let po odsunu západního Německa v říjnu roku 1957

Na dvou snímcích je tu zachycen s první třídou žaček v roce 1912 ve společnosti katechety Stanislava Plonera, vyšebrodského cisterciáka, který zemřel až 10 let po odsunu západního Německa v říjnu roku 1957

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

V roce 1919 se tu skví naposledy jeho podpis vedle razítka ředitelství školy, která má podle projevu nového ředitele Adalberta Scherkla v odstavci o něco doleji z dětí, které do ní budou rodiče "denně posílat", vychovávat "pilné občany našeho nového státu (Československé republiky)"

V roce 1919 se tu skví naposledy jeho podpis vedle razítka ředitelství školy, která má podle projevu nového ředitele Adalberta Scherkla v odstavci o něco doleji z dětí, které do ní budou rodiče "denně posílat", vychovávat "pilné občany našeho nového státu (Československé republiky)"

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

První svaté přijímání školáků v Horní Stropnici někdy v prvé polovině třicátých let minulého století,
kdy tu pan řídící Steinko trávil svá poslední léta

První svaté přijímání školáků v Horní Stropnici někdy v prvé polovině třicátých let minulého století,
kdy tu pan řídící Steinko trávil svá poslední léta

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 46

Blahopřání hraběte Buquoye ke Steinkovým osmdesátinám v roce 1930

Blahopřání hraběte Buquoye ke Steinkovým osmdesátinám v roce 1930

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

Vedení DBB v roce 50. jubilea sdružení (1934) děkuje ani ne měsíc před Steinkovým skonem spolkové skupině v Horní Stropnici za její činnost

Repro SOkA České Budějovice, fond Franz Steinko

Škola v Horní Stropnici za jeho časů

Škola v Horní Stropnici za jeho časů

Repro A. Sassmann, Kořeny 4 (2013), s. 16

Horní Stropnice zachycená na snímku z roku 1897, vlepené do školní kroniky,
kterou vedl s nesrovnatelnou osobní důkladností od roku 1888

Horní Stropnice zachycená na snímku z roku 1897, vlepené do školní kroniky,
kterou vedl s nesrovnatelnou osobní důkladností od roku 1888

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Horní Stropnice uprostřed staré panoramatické pohlednice Novohradska

Horní Stropnice uprostřed staré panoramatické pohlednice Novohradska

Někdejší památník padlým v první světové válce v Horní Stropnici

Někdejší památník padlým v první světové válce v Horní Stropnici

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 11, s. 67

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Foto Leona Töröková

Philippenhoff, budova bývalé tvrze, později zámečku hraběnky Filipíny Czerninové ve Světví (původně "Světelství"
 /Zwetlarn/ podle toho, že ves patřila od roku 1279 rakouskému klášteru Zwettl)

Philippenhoff, budova bývalé tvrze, později zámečku hraběnky Filipíny Czerninové ve Světví (původně "Světelství"
/Zwetlarn/ podle toho, že ves patřila od roku 1279 rakouskému klášteru Zwettl)

Repro www stránky obce Světví

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist