logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

TOMÁŠ STERNECK

Repro archív Tomáše Sternecka

Vazba (2011, Verlag des Geschichtenvereins für Kärnten) knihy o rodu Daublebskych v Korutanech, jejímž se stal spoluautorem

Vazba (2011, Verlag des Geschichtenvereins für Kärnten) knihy o rodu Daublebskych v Korutanech, jejímž se stal spoluautorem

Obálky (2010 a 2015) publikací pražského Historického ústavu, jejichž je editoremObálky (2010 a 2015) publikací pražského Historického ústavu, jejichž je editorem

Obálky (2010 a 2015) publikací pražského Historického ústavu, jejichž je editorem

Obálka (2017) jeho historického románu o hejtmanovi Janu Aulnerovi z Birkenfelsu, vydaného brněnským nakladatelstvím MOBA (Moravská Bastei)

Obálka (2017) jeho historického románu o hejtmanovi Janu Aulnerovi z Birkenfelsu, vydaného brněnským nakladatelstvím MOBA (Moravská Bastei)

Německy psaný záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě Friedricha Daublebského-Sternecka, narozeného dne 6. března roku 1904 v Českých Budějovicích, syna Eduarda Daublebského-Sternecka, obchodníka v Českých Budějovicích, a Julie, roz. Čáhové z Českých Budějovic, s Giselou Reiningerovou, narozenou 23. listopadu roku 1903 v šumavském Křišťanově (Christianberg) jako dcera tamního řídícího učitele Adalberta Reiningera a jeho choti Marie, roz. Baierové z Perneku - oddával je 8. října roku 1932 u sv. Mikuláše kaplan Josef Plojhar

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho děd Bedřich Martin Daublebský s chotí Giselou, roz. Reiningerovou,
na snímku z doby kolem roku 1960

Jeho děd Bedřich Martin Daublebský s chotí Giselou, roz. Reiningerovou,
na snímku z doby kolem roku 1960

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 458

Nalevo tu stojí Gisela Daublebská-Reiningerová, napravo pak v klobouku Bedřich Martin Daublebský
 a při něm sedící dvě z jeho dětí - Bedřich Eduard a Gisela Johanna, matka Tomáše Sternecka

Nalevo tu stojí Gisela Daublebská-Reiningerová, napravo pak v klobouku Bedřich Martin Daublebský
a při něm sedící dvě z jeho dětí - Bedřich Eduard a Gisela Johanna, matka Tomáše Sternecka

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 458

Jeden z vagonů v údolí řeky Malše pod hradem Pořešín, ve kterých od poloviny dvacátého století chatařily rodiny Eduarda Ludvíka a Bedřicha Martina Daublebských, na snímku z roku 1953

Jeden z vagonů v údolí řeky Malše pod hradem Pořešín, ve kterých od poloviny dvacátého století chatařily rodiny Eduarda Ludvíka a Bedřicha Martina Daublebských, na snímku z roku 1953

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 465

Zánik dvoru po Holanských v rámci asanace českobudějovického Starého města na začátku sedmdesátých let 20. století

Zánik dvoru po Holanských v rámci asanace českobudějovického Starého města na začátku sedmdesátých let 20. století

Zánik dvoru po Holanských v rámci asanace českobudějovického Starého města na začátku sedmdesátých let 20. století

Repro SOkA České Budějovice, ze sbírky Jiřího Dvořáka

Takto vypadá místo dnes (2013)

Takto vypadá místo dnes (2013)

Foto Ivo Kareš

Rodinná hrobka Holanských a Daublebských-Sternecků na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie v květnu 1985, po pohřbu Gisely Daublebské-Reiningerové (1903-1985)

Rodinná hrobka Holanských a Daublebských-Sternecků na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie v květnu 1985, po pohřbu Gisely Daublebské-Reiningerové (1903-1985)

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), obr. příl.

Doudleby s kostelem sv. VincenceDoudleby s kostelem sv. Vincence

Doudleby s kostelem sv. Vincence

Foto Ivo Kareš

Oltář doudlebského kostela

Oltář doudlebského kostela

Foto Pavel Polák

Letecký pohled na Doudleby od severovýchodu

Letecký pohled na Doudleby od severovýchodu

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), obr. příl.

Dochované obranné valy doudlebského hradištěDochované obranné valy doudlebského hradiště

Dochované obranné valy doudlebského hradiště

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist