logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HORST STIEPANI

Repro Hoam!, 1998, č. 7, s. 515 a 2016, č. 1, s. 1

Repro Hoam!, 2006, č. 3, s. 14

Tady je jeho otec Heinrich Stiepani veden při seznamu učitelů ve Volarech jako tamní rodák a absolvent
 učitelského ústavu v Českých Budějovicích z roku 1925 tč. (tj. v roce 1928) "bez místa"

Tady je jeho otec Heinrich Stiepani veden při seznamu učitelů ve Volarech jako tamní rodák a absolvent
učitelského ústavu v Českých Budějovicích z roku 1925 tč. (tj. v roce 1928) "bez místa"

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 371

Obsáhlý nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku

Obsáhlý nekrolog otcův na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 13-14

Článek k jeho šedesátinám v krajanském měsíčníku

Článek k jeho šedesátinám v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1996, č. 2, s. 91

V létě roku 2007 předával správu Domu Adolfa Webingera do nových rukou

V létě roku 2007 předával správu Domu Adolfa Webingera do nových rukou

Repro Hoam!, 2007, č. 9, s. 19

Ještě jednou v roce 2007 v Domě Adolfa Webingera při úpatí Třístoličníku na bavorské straně

Ještě jednou v roce 2007 v Domě Adolfa Webingera při úpatí Třístoličníku na bavorské straně

Repro www stránky Der Verein der Heimattreuen

S diplomem sdružení Verein der heimatreuen Böhmerwäldler stojí tu v roce 2018 s bratrem Wolfgangem, který tomuto sdružení předsedal, a také s Franzem Nodesem

S diplomem sdružení Verein der heimatreuen Böhmerwäldler stojí tu v roce 2018 s bratrem Wolfgangem, který tomuto sdružení předsedal, a také s Franzem Nodesem

Repro www stránky Passauer Neue Presse, foto Süß

Pekařství, škola a Panský dům (až ten vzadu) v rodném Františkově

Pekařství, škola a Panský dům (až ten vzadu) v rodném Františkově

Repro K. Petráš, Krajem šumavských Lad (2019), s. 213

Rodný Františkov na leteckých snímcích z let 1951 a 2008

Rodný Františkov na leteckých snímcích z let 1951 a 2008

Rodný Františkov na leteckých snímcích z let 1951 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Hauzenberg, kde také působil, na pohlednici z dvacátých let 20. století

Hauzenberg, kde také působil, na pohlednici z dvacátých let 20. století

Repro M. Ortmeier, Schee is gwen, owa hirt (2003), s. 125

Obálky (1997 a 2004) dvou jeho knih v nakladatelství "Hoam!"Obálky (1997 a 2004) dvou jeho knih v nakladatelství "Hoam!"

Obálky (1997 a 2004) dvou jeho knih v nakladatelství "Hoam!"

Souvislá řada obálek jeho šumavských kalendářů 2001-2011

Repro www stránky Horst Stiepani

Výřez z obrazu Wilhelma Czecha nazvaného Winterberg (Vimperk),
který Horst Stiepani poslal redakci krajanského měsíčníku

Výřez z obrazu Wilhelma Czecha nazvaného Winterberg (Vimperk),
který Horst Stiepani poslal redakci krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 2009, č. 6, obálka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist