logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GUSTAV STIFTER

Repro Hoam!, 2008, č. 6, s. 69

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene
Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 1

S krajany z někdejší Hůrky je tu "Gustl" Stifter zachycen třetí zleva

S krajany z někdejší Hůrky je tu "Gustl" Stifter zachycen třetí zleva

Repro Hoam!, 2006, č. 12, s. 69

Tady stojí druhý zprava vedle Inge Feilové na Dobrovodském vrchu (Kreuzberg) nad Horní Planou

Tady stojí druhý zprava vedle Inge Feilové na Dobrovodském vrchu (Kreuzberg) nad Horní Planou

Repro Hoam!, 2006, č. 11, s. 72

Dědeček a babička z otcovy strany a jejich oddací list

Dědeček a babička z otcovy strany a jejich oddací list

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 173

Rodina jeho prarodičů: odleva teta Eleonore, babička Marie, roz. Wenzelová (1876-1957), strýc Franz,
 teta Marie, otec Johann, dědeček Johann Stifter (1862-1939) a teta Emilie

Rodina jeho prarodičů: odleva teta Eleonore, babička Marie, roz. Wenzelová (1876-1957), strýc Franz,
teta Marie, otec Johann, dědeček Johann Stifter (1862-1939) a teta Emilie

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 174

Oba rodiče na starých snímcích zamlada

Oba rodiče na starých snímcích zamlada

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 150

Gustlova maminka, řečená "Weachtin von der Stubn"

Gustlova maminka, řečená "Weachtin von der Stubn"

Repro Hoam!, 2009, č. 4, s. 70

Jako tříletý

Jako tříletý

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 253

Obálka (2007) jeho knihy o zaniklé podobě osady Hůrka vydané Books on Demand, Norderstedt

Obálka (2007) jeho knihy o zaniklé podobě osady Hůrka vydané Books on Demand, Norderstedt

Stojí tu na mostku přesně v místě, kde kdysi na druhou stranu hleděl kamenný "druhý" Nepomuk Franze Stiftera

Stojí tu na mostku přesně v místě, kde kdysi na druhou stranu hleděl kamenný "druhý" Nepomuk Franze Stiftera

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 256

Záběr téhož mostku přes Jelmský potok v Hůrce z roku 2012 (viz i Gustav Pasta)

Záběr téhož mostku přes Jelmský potok v Hůrce z roku 2012 (viz i Gustav Pasta)

Foto Pavel Polák

Dvě pohlednice z někdejší Hůrky, na nichž je na mostku patrná socha
 - ta horní je z ateliéru hornoplánského fotografa Johanna MayeraDvě pohlednice z někdejší Hůrky, na nichž je na mostku patrná socha
 - ta horní je z ateliéru hornoplánského fotografa Johanna Mayera

Dvě pohlednice z někdejší Hůrky, na nichž je na mostku patrná socha
- ta horní je z ateliéru hornoplánského fotografa Johanna Mayera

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)
a Hoam!, 2012, č. 2, s. 63

Plánek s pomístními jmény hůreckého okolí jím vyhotovený

Plánek s pomístními jmény hůreckého okolí jím vyhotovený

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 41

Dědeček a jeho zvláštní vycházková hůl

Dědeček a jeho zvláštní vycházková hůl

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 72

Dům čp. 6 zvaný "Wirt-Franzl" a obecní kaple před ním v někdejší Hůrce

Dům čp. 6 zvaný "Wirt-Franzl" a obecní kaple před ním v někdejší Hůrce

Repro Hoam!, 2006, č. 2, s. 71

Ještě jednou rodný dům Franze Stiftera zblízka

Ještě jednou rodný dům Franze Stiftera zblízka

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 21

Dům čp. 6 je zachycen i na plánu obce Hůrka podle katastru z roku 1826

Dům čp. 6 je zachycen i na plánu obce Hůrka podle katastru z roku 1826

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 11

Inzerát (1920) z Budweiser Zeitung na knižní vydání práce Franze Stiftera o Hůrce a tuhových dolech při Černé v Pošumaví, která předtím vycházela v témže listě na pokračování

Inzerát (1920) z Budweiser Zeitung na knižní vydání práce Franze Stiftera o Hůrce a tuhových dolech při Černé v Pošumaví, která předtím vycházela v témže listě na pokračování

Repro Budweiser Zeitung, 1920, č. 10, s. 7

Tento růženec Franz Stifter vlastnoručně vyřezal

Tento růženec Franz Stifter vlastnoručně vyřezal

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 85

"Prvý" Nepomuk "prapraprastrýce" Franze Stiftera na mostě přes Olšinu v Černé v Pošumaví na snímku někdy z roku 1968

"Prvý" Nepomuk "prapraprastrýce" Franze Stiftera na mostě přes Olšinu v Černé v Pošumaví na snímku někdy z roku 1968

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 83

Takto pečlivě sepsal otec Johann Stifter na český příkaz veškerý svůj majetek v srpnu 1945

Takto pečlivě sepsal otec Johann Stifter na český příkaz veškerý svůj majetek v srpnu 1945

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 161

Seznam majetku jeho babičky Marie - za falešné údaje byl pisatel okamžitě zatčen

Seznam majetku jeho babičky Marie - za falešné údaje byl pisatel okamžitě zatčen

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 202

Přepravní lístek Gustava Stiftera při odsunu

Přepravní lístek Gustava Stiftera při odsunu

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 235 a 236

"Flüchtlingausweis", tj. vyhnanecký průkaz jeho babičky Marie z otcovy strany

"Flüchtlingausweis", tj. vyhnanecký průkaz jeho babičky Marie z otcovy strany

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 248

Babiččino parte na stránkách krajanského měsíčníku

Babiččino parte na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 32

Otec roku 1946 před vchodem do špýcharu na obilí v Hartkirchen, kde zprvu po vyhnání bydlili

Otec roku 1946 před vchodem do špýcharu na obilí v Hartkirchen, kde zprvu po vyhnání bydlili

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 243

Včelíny za téměř zaniklou Hůrkou zůstaly,
jeden z nich i za čp. 6

Včelíny za téměř zaniklou Hůrkou zůstaly,
jeden z nich i za čp. 6

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 256

V úryvku ze své práce o Hůrce popisuje tu Franz Stifter zdejší poslední dřevěný dům, stržený v roce 1844

V úryvku ze své práce o Hůrce popisuje tu Franz Stifter zdejší poslední dřevěný dům, stržený v roce 1844

Repro Hoam!, 1957, č. 8, s. 28-29

Parte

Parte

Repro www stránky Traueranzeigen Münchner Merkur und tz

Nekrolog do krajanského časopisu napsala Renate Merwaldová

Nekrolog do krajanského časopisu napsala Renate Merwaldová

Repro Glaube und Heimat, 2024, č. 2, s. 47-48

Úmrtní oznámení od téže autorky v jiném krajanském periodiku

Úmrtní oznámení od téže autorky v jiném krajanském periodiku

Repro Hoam!, 2024, č. 1, s. 85

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist