logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT STIFTER

Repro Stadtjournal Český Krumlov, Herbst/Winter 1999/2000, s. 11
a www stránky StifterHaus

Na akvarelu M. M. Daffingera z r. 1846, který sám označil za nejvěrnější zachycení rysů svého obličeje

Na akvarelu M. M. Daffingera z r. 1846, který sám označil za nejvěrnější zachycení rysů svého obličeje

Repro J. Bindtner, Adalbert Stifter : sein Leben und sein Werk (1928), frontispis

Záznam o jeho narození 23. října 1805 v hornoplánské matrice (je tu psán Albert), kromě jmen rodičů Johanna a Magdaleny, roz. Friepessové, vidíme i přípis s datem jeho úmrtí 28. ledna 1868

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Matčin náhrobek na stěně hornoplánského kostela sv. Markéty

Matčin náhrobek na stěně hornoplánského kostela sv. Markéty

Foto Pavel Polák

"Mladý Adalbert Stifter" na grafickém listu Ferdinanda Staegera (1880-1976)

"Mladý Adalbert Stifter" na grafickém listu Ferdinanda Staegera (1880-1976)

Repro J. Mühlberger, Dějiny německé literatury v Čechách 1900-1939 (2006), obr. příl.

Fantaskně pojatý obraz Dětství a mládí Adalberta Stiftera (1985), jehož autorem je Josef Vyleťal (1940-1989)

Fantaskně pojatý obraz Dětství a mládí Adalberta Stiftera (1985), jehož autorem je Josef Vyleťal (1940-1989)

Repro ze sbírek Regionálního muzea v České Krumlově

Portrét z jeho mladých let chovají v uměleckých sbírkách kláštera v Kremsmünster

Portrét z jeho mladých let chovají v uměleckých sbírkách kláštera v Kremsmünster

Repro Der Bayerwald, 2005, č. 1, s. 41

Pamětní deska v kremsmünsterském klášteře

Pamětní deska v kremsmünsterském klášteře

Foto Jiří Cukr

Záznam o jeho svatbě v oddací matrice vídeňského farního kostela sv. Rocha

Repro Matricula Online

Jeho manželka Amalia, roz. Mohauptová

Jeho manželka Amalia, roz. Mohauptová

Repro Wikipedia

Kvaš neznámého autora podle portrétního snímku Ludwiga Angerera z roku 1863

Kvaš neznámého autora podle portrétního snímku Ludwiga Angerera z roku 1863

Repro "Meine ganze Seele hängt an dieser Gegend. Wenn ich irgendwo völlig genese, so ist es dort..." : Schwarzenberg und das Dreiländergebiet im Leben und Werk Adalbert Stifters (2005), s. 35

Poštovní známka k 200. výročí Stifterova narození

Poštovní známka k 200. výročí Stifterova narození

Cestovní pas spisovatelův z roku 1864 z fondu Národní knihovny v Praze, archiv Adalberta Stiftera

Cestovní pas spisovatelův z roku 1864 z fondu Národní knihovny v Praze, archiv Adalberta Stiftera

Repro Česko - Rakousko : rozděleni - odloučeni - spojeni : sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, s. 171

Na snímku z majetku Stifterovy prapraneteře Margarete Rapholdové, který byl zveřejněn až na konci padesátých let 20. století

Na snímku z majetku Stifterovy prapraneteře Margarete Rapholdové, který byl zveřejněn až na konci padesátých let 20. století

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1958, č. 3/4, obr. příl.

Rok před smrtí

Rok před smrtí

Repro "Meine ganze Seele hängt an dieser Gegend. Wenn ich irgendwo völlig genese, so ist es dort..." : Schwarzenberg und das Dreiländergebiet im Leben und Werk Adalbert Stifters (2005), s. 18

Záznam o jeho skonu v knize zemřelých linecké městské fary

Repro Matricula Online

Posmrtná maska sejmutá Josefem Rintem (viz i Leo van Heemstede)Posmrtná maska sejmutá Josefem Rintem (viz i Leo van Heemstede)

Posmrtná maska sejmutá Josefem Rintem (viz i Leo van Heemstede)

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben - Werk - Landschaft (1967), obr. příl. č. 199 a F. Böhm, Flug ins Stifter-Land (2001), s. 54

"Stifterhaus" v Linci, kde žil a zemřel"Stifterhaus" v Linci, kde žil a zemřel

"Stifterhaus" v Linci, kde žil a zemřel

Foto Jiří Cukr

Rub a líc úmrtního obrázku Stifterova s citátem ze života francouzského světce Vianneye

Rub a líc úmrtního obrázku Stifterova s citátem ze života francouzského světce Vianneye

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 2, s. 53

Krátkou zprávu o úmrtí Stifterově přinesly i pražské Národní listy

Krátkou zprávu o úmrtí Stifterově přinesly i pražské Národní listy

Repro Národní listy, 30.1. 1868, s. 3

Stifterův hrob v Linci, autorem pomníku byl přítel zesnulého Johann Rint, pohřební sbor řídil Anton Bruckner

Stifterův hrob v Linci, autorem pomníku byl přítel zesnulého Johann Rint, pohřební sbor řídil Anton Bruckner

Repro Ikaros, foto Jan Lukavec

Pomník v Linci vytvořil v roce 1902 Johann Rathausky

Pomník v Linci vytvořil v roce 1902 Johann Rathausky

Foto Jiří Cukr

Takto psal o smrti Adalberta Stiftera na stránkách Sudetendeutsche Zeitung v březnu 1955 Oswald Fritz-Hohenwarth

Takto psal o smrti Adalberta Stiftera na stránkách Sudetendeutsche Zeitung v březnu 1955 Oswald Fritz-Hohenwarth

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 12, s. 8 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Hřbet dobové vazby jeho "Pestrých kamenů"

Hřbet dobové vazby jeho "Pestrých kamenů"

Teprve roku 1955, jak referuje koncem tohoto roku ústřední list vyhnaných krajanů, byl jeho pomník v Horní Plané vrácen "zřejmě na vyšší rozkaz" na své původní místo

Teprve roku 1955, jak referuje koncem tohoto roku ústřední list vyhnaných krajanů, byl jeho pomník v Horní Plané vrácen "zřejmě na vyšší rozkaz" na své původní místo

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1955, č. 50, s. 7 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Stifterův pomník na pohlednici z počátku 20. století

Stifterův pomník na pohlednici z počátku 20. století

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kordík dvorního rady Stiftera a jeho cylindr s krabicí

Kordík dvorního rady Stiftera a jeho cylindr s krabicí

Repro I. Slavík - P. Jelínek, Adalbert Stifter Gebursthaus,
Horní Planá - Oberplan, Böhmerwald (1999), s. 3, foto Ladislav Pouzar

Rukopis básně Přítomnost

Rukopis básně Přítomnost

Repro Waldheimat, 1933, č. 3, s. 34

Dopis bratru Antonovi z Vídně, psaný v únoru roku 1847, svědčí o síle Stifterova
jazykového umění a o jeho citové hloubce

Dopis bratru Antonovi z Vídně, psaný v únoru roku 1847, svědčí o síle Stifterova
jazykového umění a o jeho citové hloubce

Repro Sterne und Blumen, 1928, č. 5

Před odjezdem - ilustrace Emmericha Schaffrana k povídce Starý mládenec (1924)

Před odjezdem - ilustrace Emmericha Schaffrana k povídce Starý mládenec (1924)

Obálka (1992) sbírky povídek německy píšících autorů, v níž je Stifter též zastoupen (Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt nad Mohanem)

Obálka (1992) sbírky povídek německy píšících autorů, v níž je Stifter též zastoupen (Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt nad Mohanem)

Čtveřice hlavních představitelů filmu režiséra Josepha Vilsmaiera podle Stifterova Horského křišťálu (2004) - v roli matky a dcery režisérova žena Dana Vávrová (zemřela v Mnichově 5. února 2009) a jedenáctiletá Josefina Vilsmaierová

Čtveřice hlavních představitelů filmu režiséra Josepha Vilsmaiera podle Stifterova Horského křišťálu (2004) - v roli matky a dcery režisérova žena Dana Vávrová (zemřela v Mnichově 5. února 2009) a jedenáctiletá Josefina Vilsmaierová

Repro Passauer Neue Presse, 17.3.2004, s. 11

Tento památník mu postavili v bavorském Augsburgu jen proto, že z výšiny Kobel kdysi pozoroval město

Tento památník mu postavili v bavorském Augsburgu jen proto, že z výšiny Kobel kdysi pozoroval město

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 49, s. 10

Dva snímky, zachycující symbolický akt předání kopie Stifterova testamentu v dubnu 2004 na hraničním soumarském mostku (hraniční přechod Bischofsreut-České Žleby) z rukou Bernda Posselta, spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, do rukou hornoplánského starosty Jiřího Hůlky a jeho ženy Lenky, vedoucí památníku ve Stifterově rodném domě v Horní Plané

Dva snímky, zachycující symbolický akt předání kopie Stifterova testamentu v dubnu 2004 na hraničním soumarském mostku (hraniční přechod Bischofsreut-České Žleby) z rukou Bernda Posselta, spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, do rukou hornoplánského starosty Jiřího Hůlky a jeho ženy Lenky, vedoucí památníku ve Stifterově rodném domě v Horní Plané

Dva snímky, zachycující symbolický akt předání kopie Stifterova testamentu v dubnu 2004 na hraničním soumarském mostku (hraniční přechod Bischofsreut-České Žleby) z rukou Bernda Posselta, spolkového předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, do rukou hornoplánského starosty Jiřího Hůlky a jeho ženy Lenky, vedoucí památníku ve Stifterově rodném domě v Horní Plané

Repro Glaube und Heimat, 2004, č. 6, s. 81

Jubilejní pivo Stifter z klášterního pivovaru
v hornorakouském SchlägluJubilejní pivo Stifter z klášterního pivovaru
v hornorakouském Schläglu

Jubilejní pivo Stifter z klášterního pivovaru
v hornorakouském Schläglu

Repro www stránky Stift Schlägl a sbírka Ivo Kareše

Tady se na pohlednici se Stifterovým rodným domem podepsal v říjnu 1995 Ludvík Vaculík
 s trochu ironickým zvoláním: Stiftera znám už z mládí!

Tady se na pohlednici se Stifterovým rodným domem podepsal v říjnu 1995 Ludvík Vaculík
s trochu ironickým zvoláním: Stiftera znám už z mládí!

Repro archív Kohoutího kříže

Jeden z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis věnoval Martin C. Putna na vlnách českobudějovického rozhlasu šumavskému klasikovi (klikněte pro přehrání)

Jeden z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis věnoval Martin C. Putna na vlnách českobudějovického rozhlasu šumavskému klasikovi (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Něco na téma Stifter a dnešek

Repro Lidové noviny, 19. 5. 2012, s. 30, autor textu Pavel Klusák

Pozvánka k oslavě 70.výročí Adalbert Stifter Verein 5. května 2017 v mnichovské budově
bavorského zemského sněmu

Pozvánka k oslavě 70.výročí Adalbert Stifter Verein 5. května 2017 v mnichovské budově
bavorského zemského sněmu

Repro archív Kohoutího kříže

Bývalý hostinec ve Schwarzenbergu, kde Stifter pobýval a jehož majitel je zmíněn i v próze Zima v lese

Bývalý hostinec ve Schwarzenbergu, kde Stifter pobýval a jehož majitel je zmíněn i v próze Zima v lese

Foto Ivo Kareš

Při svých šumavských cestách bydlel i v tomto domě v AigenuPři svých šumavských cestách bydlel i v tomto domě v Aigenu

Při svých šumavských cestách bydlel i v tomto domě v Aigenu

Foto Ivo Kareš

Hostinec ve Vendelsbergu, další místo Stifterových šumavských pobytů (tentokrát na bavorské straně)
a pohled od něj na Třístoličník

Hostinec ve Vendelsbergu, další místo Stifterových šumavských pobytů (tentokrát na bavorské straně)
a pohled od něj na Třístoličník

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist