logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EMMA STIFTEROVÁ

Repro Hoam!, 1989, s. 311

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 29. listopadu roku 1914

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 29. listopadu roku 1914

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Její podpis ve frymburské obecní kronice

Její podpis ve frymburské obecní kronice

Repro Obecní kronika Frymburk 1836-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na rakousko-uherské bankovce z roku 1912, opatřené později přetiskem"Deutschösterreich"

Na rakousko-uherské bankovce z roku 1912, opatřené později přetiskem"Deutschösterreich"

Repro Hoam!, 1989, s. 311 a www stránky ebay

Rok po její smrti si roku 1952 vyhnanci takto připomínali na Třístoličníku tehdy pro ně zcela nepřístupný Stifterův rodný dům na "svatojakubském" setkání

Rok po její smrti si roku 1952 vyhnanci takto připomínali na Třístoličníku tehdy pro ně zcela nepřístupný Stifterův rodný dům na "svatojakubském" setkání

Repro Hoam!, 1952, č. 7, s. 28

V dodatku k sérii článků o historii hornoplánského Muzea Šumavy referuje v roce 1953 Adolf Webinger, že po učiteli Franzi Grantlovi se ujala funkce zapisovatelky muzejního spolku Emma Stifterová, praneteř slavného šumavského autora

V dodatku k sérii článků o historii hornoplánského Muzea Šumavy referuje v roce 1953 Adolf Webinger, že po učiteli Franzi Grantlovi se ujala funkce zapisovatelky muzejního spolku Emma Stifterová, praneteř slavného šumavského autora

Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 24-25

Záznam v hornoplánské matrice svědčí o jejím narození 15. února 1891 v domě čp. 21 zdejšímu sedláři Filippu Jakobu Stifterovi a jeho ženě Aloisii, roz. Sulzbacherové ze zaniklé dnes vsi Hossenschlag (babička z matčiny strany pocházela z dnes rovněž zaniklé vsi Willentschen)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Řádky v indexu téže matriky

Řádky v indexu téže matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na doplněném rodokmenu Adalberta Stiftera má ona číslo 95

Repro Vierteljahresschrift / Adalbert Stifter Institut des Landes Oberösterreich, 1955, č. 3/4, příloha

Nejstarší známý snímek Stifterova rodného domu z roku 1867...

Nejstarší známý snímek Stifterova rodného domu z roku 1867...

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben - Werk - Landschaft (1967), obr. příl. č. 3

... holubník ve dvoře Stifterova rodného domu na malbě jeho životopisce Aloise Raimunda Heina

... holubník ve dvoře Stifterova rodného domu na malbě jeho životopisce Aloise Raimunda Heina

Repro A. Großschopf, Adalbert Stifter : Leben - Werk - Landschaft (1967), obr. příl. č. 6

Detaily pamětních desek na domě čp. 21 v Horní Plané

Detaily pamětních desek na domě čp. 21 v Horní Plané

Foto Jiří Cukr

Stifterův rodný dům dnes...

Stifterův rodný dům dnes...

Stifterův rodný dům dnes...

Foto Ivo Kareš a Jiří Cukr

... a ještě po požáru roku 1934 na snímcích hornoplánského fotografa Mayera

... a ještě po požáru roku 1934 na snímcích hornoplánského fotografa Mayera

... a ještě po požáru roku 1934 na snímcích hornoplánského fotografa Mayera

Repro F. Lange, Von Böhmen nach Wien : der Schwarzenbergische Schwemmkanal (2004), s. 101
a I. Slavík - P. Jelínek, Adalbert Stifter Gebursthaus, Horní Planá - Oberplan, Böhmerwald (1999), s. 2

Stifterova stezka od rodného domu k Machtlovu buku (č. 9) a Karlovým Dvorům

Stifterova stezka od rodného domu k Machtlovu buku (č. 9) a Karlovým Dvorům

Repro Stifterova stezka (1985), obálka

Jedna z místností muzea v rodném domě Adalberta Stiftera (a jejím) s dobovým zařízením

Jedna z místností muzea v rodném domě Adalberta Stiftera (a jejím) s dobovým zařízením

Repro J. a M. Erhartovi, Šumava : fotografie z let 1959-2009 (2009)

Kostelík na Dobré Vodě a blízká studánkaKostelík na Dobré Vodě a blízká studánka

Kostelík na Dobré Vodě a blízká studánka

Foto Ivo Kareš

Kaple na vrchu Ořík (Roßberg), o kterém je řeč v jejím vzpomínkovém textu

Kaple na vrchu Ořík (Roßberg), o kterém je řeč v jejím vzpomínkovém textu

Foto Pavel Polák

V Horní Plané se "u Stifterů" konává i v novém 21. století tradiční adventní lidový jarmark

V Horní Plané se "u Stifterů" konává i v novém 21. století tradiční adventní lidový jarmark

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist