logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDI STIPANOWSKY

V oddací matrice farní obce Staré Sedliště nacházíme i tento záznam z roku 1893 o svatbě čtyřiapadesátiletého vdovce po Katharině Stipanofsky Antona Stipanofskyho, ševce ze Starého Sedliště, syna zdejšího krejčího Josefa Stipanofskyho a Marie, roz. Schmutzerové, chalupníkovy dcery rovněž odsud, tedy ze Starého Sedliště, s devětatřicetiletou vdovou po krejčím Johannu Thumsovi Annou, dcerou tesaře Johanna Reitera a Marie, roz. Wurdakové, obou z Úšavy (Uschau), dnes pouze části obce Staré Sedliště - jeden ze svědků Johann Stiepanowský, krejčí ze Starého Sedliště, je ovšem psán s jistou obměnou příjmení nepochybně téže "krejčovské" rodiny, z níž pocházel ženich

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Staré Sedliště na staré pohlednici někdy z počátku 20. století...

Staré Sedliště na staré pohlednici někdy z počátku 20. století...

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 447, z archivu V. Baxy

... a dva výřezy císařských otisků mapy stabilního katastru z prvé poloviny století devatenáctého

... a dva výřezy císařských otisků mapy stabilního katastru z prvé poloviny století devatenáctého

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 447, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru ZÚ v Praze

Staré Sedliště, náměstí se zámkem, osmibokou kaplí, zbořenou roku 1959, vpravo pak radnicí městečka a zámek sám, jak kdysi vyhlížel

Staré Sedliště, náměstí se zámkem, osmibokou kaplí, zbořenou roku 1959, vpravo pak radnicí městečka a zámek sám, jak kdysi vyhlížel

Staré Sedliště, náměstí se zámkem, osmibokou kaplí, zbořenou roku 1959, vpravo pak radnicí městečka a zámek sám, jak kdysi vyhlížel

Repro Z. Procházka, Plánsko a Tachovsko (2002), s. 127

Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti po opravě z darů spolku německých rodáků v roce 1999...Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti po opravě z darů spolku německých rodáků v roce 1999...

Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti po opravě z darů spolku německých rodáků v roce 1999...

Repro Z. Vyšohlíd - Z. Procházka, Čím ožívá krajina (2002), s. 15

... a na novějším snímku

... a na novějším snímku

Repro Wikipedia, foto Michal Pilař

Zobrazení ubohých duší v očistci s latinskými citacemi modlitby Zdrávas Královno: "v tomto slzavém údolí - k tobě voláme - k tobě vzdycháme - lkajíce a plačíce" v někdejším farním kostele sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti na fresce, jejímž autorem je Wenzeslaus Samuel Theodor Schmidt (1694-1756) z Plané (Plan)

Zobrazení ubohých duší v očistci s latinskými citacemi modlitby Zdrávas Královno: "v tomto slzavém údolí - k tobě voláme - k tobě vzdycháme - lkajíce a plačíce" v někdejším farním kostele sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti na fresce, jejímž autorem je Wenzeslaus Samuel Theodor Schmidt (1694-1756) z Plané (Plan)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 44, s. 16, foto Rolf-Dieter Hamperl

Západní křídlo zámku ve Starém Sedlišti, z jehož oken byla po válce národním správcem podle očitých svědků vyházena sbírka minerálů, darovaná sem samotným J.W. Goethem, před demolicí roku 1970

Západní křídlo zámku ve Starém Sedlišti, z jehož oken byla po válce národním správcem podle očitých svědků vyházena sbírka minerálů, darovaná sem samotným J.W. Goethem, před demolicí roku 1970

Repro J. Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech (2000), s. 279

Znak obce Staré Sedliště

Znak obce Staré Sedliště

Repro www stránky Heraldry of the world

Kříž na hřbitově ve Starém Sedlišti

Kříž na hřbitově ve Starém Sedlišti

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 44, s. 16

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist