logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL KARL STIRBA

Záznam křestní matriky farní obce Bukovec (Mogolzen) o narození jeho otce, nemanželského syna Dorothey Stirbové ze zdejšího stavení čp. 8

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam horšovotýnské oddací matriky o svatbě jeho rodičů ve zdejším arciděkanském kostele

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam horšovotýnské křestní matriky o jeho narození v Podražnici čp. 4

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Plánek vsi Podražnice "z rodné paměti"

Repro Glaube und Heimat, 1958, č. 16, s. 670

Kaple v rodné Podražnici a prázdná návesKaple v rodné Podražnici a prázdná náves

Kaple v rodné Podražnici a prázdná náves

Repro Wikipedia, foto Pavel Hrdlička

Oznámení o úmrtí na stránkách krajanského časopisu

Oznámení o úmrtí na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 12, s. 348

Bádensko-württemberské město Ulm, kde žil a je pochován

Bádensko-württemberské město Ulm, kde žil a je pochován

Repro Wikipedia, foto Candidus

Ulmský kostel sv. Michaela zu den Wengen, kde proběhl smuteční obřad

Ulmský kostel sv. Michaela zu den Wengen, kde proběhl smuteční obřad

Repro Wikipedia, foto Tilman2007

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist