logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL STODERL

Na snímku ze slavnostního otevření obnovené budovy olomoucké bohoslovecké fakulty stojí ve druhé řadě sedmý zprava

Na snímku ze slavnostního otevření obnovené budovy olomoucké bohoslovecké fakulty stojí ve druhé řadě sedmý zprava

Repro Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 1937, č. 6, s. 177

Záznam o jeho narození v bezděkovské křestní matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 3, Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze / Německé univerzity v Praze (1904-1924), s. 330 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Jeho zápis ve farní kronice

Jeho zápis ve farní kronice

Repro Kronika farnosti Bukovec 1836-1951 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Zpráva o jeho úmrtí v krajanském časopise

Zpráva o jeho úmrtí v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 8, s. 22-23

Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí

Jeho heslo v životopisném slovníku k dějinám českých zemí

Repro Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band IV, Lieferung 5, Štercl - Stoderl (2015), s. 400

Interiér bukoveckého kostela Nanebevzetí Panny Marie a fara v Bukovci (někdejší budova zámku z 18. století)

Interiér bukoveckého kostela Nanebevzetí Panny Marie a fara v Bukovci (někdejší budova zámku z 18. století)

Interiér bukoveckého kostela Nanebevzetí Panny Marie a fara v Bukovci (někdejší budova zámku z 18. století)

Repro www stránky Obec Bukovec a Wikipedia, foto Pavel Hrdlička

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist