logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

XAVER STOIBER

Procházka na Debrník


Der Böhmerwald, 2022, č. 1, s. 16-17

"Spaziergang an der Deffernik" zní německý titul skladby, zvané též "Stoibermarsch", pro harmoniku, harfu a dechové nástroje, ve zkomolené podobě titulu se objevující i na nahrávkách, kde "Deffernik" čteme jako "Devenick!" V životopise Xavera Stoibera na stránkách krajanského měsíčníku je skladba označována za "píseň", ale slova se mi přes usilovnou snahu nepodařilo najít. Byl jsem v zaniklém Debrníku, na bavorské straně se nám se ženou podařilo pěkně zabloudit, ale na vrcholu hory zvané Debrník, Plesná či Laka (německy Lackenberg, výška 1337 metrů) jsem nebyl. Teče odtud Debrnický potok (Große Deffernik), přítok Velké Řezné (Großer Regen) a když sestupujete z horského vrcholu, dá se prý na české straně narazit v lesích na památník Pohraniční stráže z roku 1953 i s rudou hvězdou v kameni, upomínající na střet pohraničníků s "ozbrojenými narušiteli", což zřejmě byli zběhové ze stalinské armády, ve které sloužili i ti, kdo je dopadli (viz foto v obrazové příloze). Závěr nápisu zní zlověstně: Neprošli. Zřejmě mířili přes železnou oponu na Západ, v tomto případě na bavorský jih, nikoli jinam. Pisatel zprávy o cestě se už předem rozhořčuje, že by ten památníček chtěl někdo zničit. Pokud jde o "procházku na Debrník", jde zřejmě o pěší okruh při bavorské lesní osadě Zwieslerwaldhaus, poněvadž autor skladby Xaver Stoiber byl roduvěrným Zwieselanem. Narodil se 14. září roku 1921 ve "Werner-Häusl" na Staré lindberské cestě ("am Alten-Lindberger-Weg") ve Zwieselu. Dva roky nato přišel na svět jeho bratr Fritz. Maminkou obou bratří byla Babette, roz. Wernerová. Její manžel a otec chlapců Xaver Stoiber "starší" (1897-1936) byl kovářem. Jeho vášeň náležela ovšem lidové hudbě, což dokázal přenést i na své syny, kteří jako "Stoiber-Buam"(česky by se řeklo "Stoiberovi kluci") měli vejít do hudební historie. Nijak dobře se asi necítil Xaver Stoiber "mladší", když musel za druhé světové války pracovat v jednom muničním skladu u Norimberka (Nürnberg). Světlým zábleskem se mu tam stalo seznámení s jeho budoucí ženou Charlotte Lechnerovou, se kterou se oženil v roce 1943. Po válce si vydělával zejména produkcí taneční hudby. Dal přitom ožít starým "kusům", které hrával už jako dítě s otcem a bratrem. Komponoval a texty opatřoval i své vlastní písně jako "Der Wildschützen Franzl" či už zmíněný pochod "Spaziergang an der Deffernik". Jedna ze skladeb nese jméno "Der böhmische Dudelsackpfeifer", dovozující známost Švandy dudáka i za českými hranicemi. Jeho produkce s bratrem a později i se synem Heinzem vyprodávaly celé sály. V roce 1968 si v Ludwigsthalu pronajal hostinec, kam putovali příznivci až zdaleka. V sedmdesátých letech byli "Stoiber-Buam" známí už natolik, že obdrželi pozvání do Kanady. Hráli tam tři měsíce a získali si i tam srdce posluchačů. Xaveru Stoiberovi se tak splnil životní sen. Bezprostředně po návratu v květnu 1976 však těžce onemocněl a poté, co se v srpnu přímo na pódiu stačil rozloučit s publikem, zemřel v pouhých 54 letech 26. srpna 1976 v rodném Zwieselu. Kromě syna pokračují v interpretační tradici i Xaverovi vnuci Heinz "mladší" a Thomas Stoiberovi. "Staub" je v němčině totéž co "prach", "debř" ve staré češtině značí "hluboké údolí". Nikoli, hudba nezná hranic. Je jako zlatý prach v šumavských údolích a nese ji voda.

- - - - -
* Zwiesel (BY) / Debrník, Železná Ruda / † † † Zwiesel (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Otec Stoiber se syny Xaverem (vlevo) a Fritzem
S bratrem Fritzem na obalu desky
Ještě jednou Xaver s trubkou a Fritz s harmonikou

zobrazit všechny přílohy

TOPlist