logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF MARIA STOWASSER

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische
Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn,
Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 728

Jeho slavný Latinsko-německý slovník
s obálkou Friedensreicha Hundertwassera

Záznam o jeho narození z matriky v rodné Opavě

Záznam o jeho narození z matriky v rodné Opavě

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 26. 3. 1910, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog v ilustrovaném vídeňském týdeníku

Repro Wiener Bilder, 1910, č. 13, s. 10-11 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

O něm a jeho vídeňském pravnukovi

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2021, č. 24, s. 11

Vánoční Freistadt na linorytu Herberta Wagnera (1987)

Vánoční Freistadt na linorytu Herberta Wagnera (1987)

Křídlový oltář v Kefermarktu, o jehož záchranu se zasloužil Adalbert Stifter

Křídlový oltář v Kefermarktu, o jehož záchranu se zasloužil Adalbert Stifter

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist