logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ XAVER STRASSER

... má tu být duchovním správcem ve smyslu národního socialismu

Každý nositel stranické funkce (v originále "jeder Amtsverwalter" - pozn. překl.) musí ve svém okruhu dokonale znát své národní soukmenovce (v originále "muss in seinem Bereiche alle seine Volksgenosse genau kennen" - pozn. překl.), musí se uvnitř tohoto malého společenství postarat o ty, kdo potřebují pomoci, stát jim v každé chvíli po boku zastáním i osvětou (v originále "helfend und aufklärend" - pozn. překl.), má tu být duchovním správcem ve smyslu národního socialismu (v originále "er soll hier der Seelsorger im Sinne des Nationalsozialismus sein" - pozn. překl.). Hrdý a vděčný má být každý Němec za to, že je povolán spolutvořit velikost a vzestup Německa a pomáhat Vůdci při budování nové podoby Evropy.


Budweiser Zeitung, 1941, č. 27. s, 11

Přízračná podoba nacistické němčiny tu na stránkách českobudějovického listu zachycuje projev kaplického "Kreisleitera" Franze Strassera 27. března 1941 v městské "Turnhalle" na shromáždění členů NSDAP. Výraz "der Seelsorger" býval tradičně do češtiny překládán spíše "duchovní pastýř"a týkal se výhradně vykonavatelů kněžského povolání. Kázalo se ovšem lépe v období opravdového vzestupu Hitlerovy moci a jinak na konci jím rozpoutané světové války, končící strašlivou porážkou. I sem na jižní Šumavu občas zabloudily americké bombardéry a dne 9. prosince 1944 jedna létající pevnost B-17G Flying Fortress s/n 42-9739 nouzově přistála na poli v severním výběžku Šibeničního vrchu (Galgenberg) u Dolního Dvořiště (Unterhaid). Následující líčení přinesl k výročí ukončení druhé světové války roku "Kaplický zpravodaj", z něhož citujeme podle webu iKaplice. Z vraku letadla vyšli všichni zbylí z posádky (někteří stačili vyskočit padákem) Frank Pinto, George Mayott, Joseph Cox, druhý pilot Donald Hart a pilot Woodruff Warren. Po silnici z Horního Dvořiště (Oberhaid) do Dolního Dvořiště přijížděl zanedlouho náklaďák pana Josefa Pusche. Ten když uviděl na poli nedaleko silnice sedět obrovského ptáka, zastavil svůj nákladní vůz na dřevoplyn a šel se podívat blíže. Tento pan Pusch byl očitým svědkem dalších událostí. K letadlu se scházeli lidé, sedláci a také němečtí vojáci. Když pan Pusch a ostatní přišli k letadlu, sedělo všech pět zbývajících Američanů na pravém křídle letadla. Vojáci i civilisté dostali od Američanů cigarety a jídlo z jejich bohatých zásob. Krátce nato dostalo okresní velitelství v Kaplici zprávu o čtyřmotorovém letadle v Dolním Dvořišti. Z Kaplice do Dolního Dvořiště vyjela dvě auta. V jednom seděl okresní velitel Franz Strasser a ve druhém velitel gestapa Walter Wolf (Němec z Bad Schandau, tč. sloužící v Kaplici /Kaplitz/) a nadporučík policie z Kaplice Karl Lindemeyer. Když kolona dorazila k letadlu, provedli její členové prohlídku letců i letadla a odebrali zbraně. Pak Lindemeyer poručil Josefu Puschovi, aby udělal místo na plošině náklaďáku pro transport Američanů. Pusch zaslechl rozhovor mezi Strasserem a Lindemeyerem se slovy (doslovně, ovšem "v originále" německy): "Ty letce nám poslalo samo nebe a my mu je vrátíme!" Američané museli nastoupit na plošinu náklaďáku a Pusch dostal rozkaz od Lindemeyera, že na znamení musí zastavit. Kolona vozidel se rozjela směrem na Kaplici. Když dojeli k obci Nažidla (Einsiedel), odbočili z hlavní cesty. Asi 100 m východně poblíž hostince paní Neuwirtové a Lauseckerova dvora vedla cesta mírně do kopce. Zde musel Pusch šlápnout více na plyn a na konci stoupání dostal znamení k zastavení. Hned po zastavení zavelel Lindemayer (německy ovšem)"Všichni vystoupit!". Tento povel patřil pětici Američanů. Pusch slyšel, jak seskakují z auta. V následujících vteřinách protrhly zimní ticho dávky samopalů. Jeden z Američanů nebyl ještě mrtev a snažil se odplazit. Nová dávka ho však zkosila. Od zastavení kolony uplynulo několik vteřin a nyní tu leželo pět Američanů - Woodruff J. Warren z Marylandu, Donald L. Hart z Masschussets, Frank Pinto jr. z Texasu, George D. Mayett z New Yorku, Josepf Cox z Alabamy - rozstřílených, krev jim prýštila z úst a uší a červeně barvila sníh okolo. Karl Lindemeyer zastřelil tři a Franz Strasser dva Američany. Pak oba vrazi strhli z Američanů šaty, boty a všechny cenné předměty. Mrtvoly ponechali jen ve spodním prádle. Puschovi, který byl všeho svědkem a stál bledý a vystrašený, přikázali, aby je zaházel sněhem. Pak Puschovi přikázali, aby odtáhl, nechce-li skončit jako oni. Ještě než vrazi opustili své oběti, vynořovali se části jejich těl, obličeje, ruce a nohy ze sněhu, který roztával nad ještě teplými těly. Dne 10. prosince 1944 byli všichni Američané na místě popravy pohřbeni. Rok nato, v červnu, červenci a listopadu 1945, byla těla pěti Američanů i tělo jejich kamaráda bombometčíka Williama Jolliho, zastřeleného po seskoku padákem u vsi Tichá (Oppolz) tamním starostou Josefem Witzanym, exhumována a převezena na vojenský hřbitov pro padlé americké vojáky ve Francii. Karl Lindemeyer spáchal 8. května 1945 sebevraždu a dne 10. května byl pohřben do hrobu č. VIII/14 (zaznamenáno v knize hrobníka). V létě 1945 navštívil vysoký americký důstojník Městský úřad v Kaplici ve věci sebevraždy Lindemeyera. Hrobník musel odpřísáhnout, že ho skutečně pohřbil. Franz Strasser byl v červnu 1945 zatčen Američany ve Frymburku a převezen jako válečný zločinec do Dachau, kde byl odsouzen k trestu smrti. Byl popraven 10. prosince roku 1945 a je pochován v bavorském městě Lindberg am Lech. Jako hlavní svědek byl k procesu (existuje o něm i filmový záznam), který byl snad vůbec první z řady amerických procesů v Dachau, povolán Josef Pusch (i on je zachycen na filmovém záznamu), který podle zprávy krajanského listu "Glaube und Heimat" zemřel v únoru roku 1971 a je pochován v bavorském Pasově. Na paměť amerických letců, popravených v tomto regionu, byla v roce 2004 na zdi kostela na Svatém Kameni odhalena pamětní deska. Franz Xaver Strasser, který ve zmíněném už procesu uvedl, že se narodil 21. dubna 1900 v hornorakouské vsi Trimmelkam, osadě obce Sankt Pantaleon (v anglicky psaném soudním záznamu zkomoleno na "St. Paulerlorm" /!/, v digitálně dostupné matrice této farní obce se křestní záznam nalézt nepodařilo), se stal prvním z válečných zločinců po válce americkým vojenským soudem odsouzených a popravených (na posledním listě soudního protokolu nacházíme souhlas generála Pattona). Tomu se říká i s tím adventním sněhem šumavský příběh o válečné "duchovní péči".

- - - - -
* Trimmelkam, Sankt Pantaleon (A) / Kaplice / † † † Landsberg am Lech (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Typická zpráva v českobudějovických německých novinách
Vlevo na zaběru z filmového záznamu soudu v Dachau (klikněte na náhled pro shlédnutí videa)
Výslech Josefa Pusche (klikněte na náhled, na webové stránce jsou i další videa a fotografie z procesu)
B-17G 42-97739 na poli u Dolního DvořištěB-17G 42-97739 na poli u Dolního Dvořiště

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist