logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER STRAUB

Repro Hoam!, 2004, č. 5, s. 342

Repro W. Straub, Mein Leben - schwarz/weiß : Lebensgeschichte von 1919-1951 (2005), s. 114

Na rodinném snímku stojí druhý zleva, jeho rodiče Ignaz a Maria sedí vpředu

Na rodinném snímku stojí druhý zleva, jeho rodiče Ignaz a Maria sedí vpředu

Repro Hoam!, 2021, č. 4, s. 14

Repro Hoam!, 2010, č. 10, s. 11

Repro Hoam!, 2010, č. 10, s. 11

Obálka (2005) jeho knihy v pasovském Chronarium-Verlag

Obálka (2005) jeho knihy v pasovském Chronarium-Verlag

Rodný dům ve Stodůlkách na jeho obraze

Rodný dům ve Stodůlkách na jeho obraze

Repro W. Straub, Mein Leben - schwarz/weiß : Lebensgeschichte von 1919-1951 (2005), s. 10

Krucifix z usedlosti zv. Balthas-Hof ve Stodůlkách (majitel Johann Nepomuk Schmidt) ve sbírkách muzea Šumavy v Kašperských Horách

Krucifix z usedlosti zv. Balthas-Hof ve Stodůlkách (majitel Johann Nepomuk Schmidt) ve sbírkách muzea Šumavy v Kašperských Horách

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 12, s. 41

Tato pohlednice, zachycující rodné Stodůlky, nese firemní označení "Verlag v. Ign. Straub, Stadln"

Tato pohlednice, zachycující rodné Stodůlky, nese firemní označení "Verlag v. Ign. Straub, Stadln"

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, léto 2007, s. 26

Střed Stodůlek - kaple, škola, hostinec

Střed Stodůlek - kaple, škola, hostinec

Repro archív Emila Kintzla

Otec a matka ve zpodobení synově

Otec a matka ve zpodobení synově

Repro W. Straub, Mein Leben - schwarz/weiß : Lebensgeschichte von 1919-1951 (2005), s. 11 a 37

Hrob rodičů v Dobré Vodě u Hartmanic

Hrob rodičů v Dobré Vodě u Hartmanic

Foto Jan Mareš

Obraz ošlehaného smrku na šumavské hranici na obálce krajanského kalendáře

Obraz ošlehaného smrku na šumavské hranici na obálce krajanského kalendáře

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2000

Babička autorova na jeho olejomalbě

Babička autorova na jeho olejomalbě

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992),
s. 705

Barevná reprodukce jeho obrazu Gehöft bei Glaserwald (dnes na mapách Skelná) s datovanou signaturou

Barevná reprodukce jeho obrazu Gehöft bei Glaserwald (dnes na mapách Skelná) s datovanou signaturou

Repro Hoam!, 2004, č. 3, obálka

Černobílá reprodukce malby Zimní večer na hoře Javor se skalním útvarem na úbočí zvaným "Hlava Richarda Wagnera" v pravém dolním rohu s jeho datovanou signaturou...

Černobílá reprodukce malby Zimní večer na hoře Javor se skalním útvarem na úbočí zvaným "Hlava Richarda Wagnera" v pravém dolním rohu s jeho datovanou signaturou...

Repro Hoam!, 2004, č. 5, s. 342

... a jeho podoba na fotografii z roku 2008

... a jeho podoba na fotografii z roku 2008

Foto Pavel Polák

Jeho obraz střeleného divokého kance z výstavy šumavských malířů v Pasově

Jeho obraz střeleného divokého kance z výstavy šumavských malířů v Pasově

Repro Böhmerwäldler Künstler stellen aus in der neuen Galerie der Oberhausmuseums zu Passau (1993) [katalog výstavy], s. 90

Malba z okolí Javoru (výřez)

Malba z okolí Javoru (výřez)

Repro Hoam!, 2002, č. 12, obálka

Jeho obraz "Srdce Vltavy u Horní Plané" z roku 1986, malovaný zřejmě podle staré pohlednice, na obálce krajanského měsíčníku "Hoam!"

Jeho obraz "Srdce Vltavy u Horní Plané" z roku 1986, malovaný zřejmě podle staré pohlednice, na obálce krajanského měsíčníku "Hoam!"

Repro Hoam!, 2000, č. 8, obálka

Rodné Stodůlky na jeho obraze z roku 1986, malovaném také podle staré pohlednice a darovaném malířovým synovcem Rudolfem Straubem Domu sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic

Rodné Stodůlky na jeho obraze z roku 1986, malovaném také podle staré pohlednice a darovaném malířovým synovcem Rudolfem Straubem Domu sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2009, č. 1, s. 14

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist