logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ STUCHEL

Na snímku učitelského sboru v Dolním Dvořišti ze školního roku 1921/22 sedí první zleva, uprostřed sedí August Czizek

Na snímku učitelského sboru v Dolním Dvořišti ze školního roku 1921/22 sedí první zleva, uprostřed sedí August Czizek

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 7, s. 58

Záznam o jeho narození v chřešťovické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 8 v Chřešťovicích

Rodný dům čp. 8 v Chřešťovicích

Rodný dům čp. 8 v Chřešťovicích

Foto Radka Lacinová

Kostel sv. Jana Křtitele v Chřešťovicích vznikl ve 13. století na místě někdejšího hradiště nad VltavouKostel sv. Jana Křtitele v Chřešťovicích vznikl ve 13. století na místě někdejšího hradiště nad Vltavou

Kostel sv. Jana Křtitele v Chřešťovicích vznikl ve 13. století na místě někdejšího hradiště nad Vltavou

Foto Miloslav Klucký

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 39 na náměstí v Dolním Dvořišti s rodinou Stuchelovou

Repro Sčítání lidu 1921, Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis o volbách starosty a obecní rady roku 1927 v kronice městyse Dolní Dvořiště i s podpisy

Repro Pamětní kniha Dolní Dvořiště 1836-1941, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ještě jeden jeho podpis v reprezentativnější podobě a desky obecní kroniky (Memorabilien Buch) farnosti Dolní DvořištěJeště jeden jeho podpis v reprezentativnější podobě a desky obecní kroniky (Memorabilien Buch) farnosti Dolní Dvořiště

Ještě jeden jeho podpis v reprezentativnější podobě a desky obecní kroniky (Memorabilien Buch) farnosti Dolní Dvořiště

Repro Pamětní kniha Dolní Dvořiště 1836-1941, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis o jeho skonu

Zápis o jeho skonu

Repro Pamětní kniha Dolní Dvořiště 1836-1941, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Radnice v Dolním Dvořišti na výřezu fotografie Josefa Wolfa

Radnice v Dolním Dvořišti na výřezu fotografie Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Rektor vídeňské univerzity Bartholomäus Trilsamb (Trillsam), zmíněný ve Stuchelově textu

Rektor vídeňské univerzity Bartholomäus Trilsamb (Trillsam), zmíněný ve Stuchelově textu

Repro J. Šupler, Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a ondrače (2021), s. 233, ze sbírek Muzea Jindřichohradecka

Dva Trillsamové z Rychnova u Nových Hradů, kteří se proslavili ve Vídni

Dva Trillsamové z Rychnova u Nových Hradů, kteří se proslavili ve Vídni

Repro www stránky Rody "stěhovavých" povolání

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist