logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF VIKTOR STUMMER

Gnadenkirche am heiligen Stein


Wall' vertrauensvoll
hin zum Gnadenbild
zieh' zum heiligen Stein
geh' zur Mutter mild!

Trag' ihr deine Not,
deinen Kummer vor!
Glaub es: dir auch neigt
gütig sie ihr Ohr!

Wein' bei ihr dich aus,
und verzage nicht!
Blicke hoffend du
ihr ins Angesicht!

Ihre Augen sind
voll Barmherzigkeit,
und es ist ihr Herz
immer hilfsbereit.

Glaub es es froh, daß du
da ihr Kind auch bist!
Und bedenk 's, dass sie
Gottes Mutter ist!

Flehe recht sie an!
Und vom Gnadenort
gehst auch du gestärkt
und getröstet fort!

Wer Maria dient,
Wer Maria liebt,
ihm wird offenbar,
dass es Wunder gibt...

Poutní kostel Svatý Kámen


Putuj s důvěrou
k Matce s Dítětem,
Svatý Kámen čeká,
až jen dojdeš sem!

Nouzi svou jí nes,
všecku tíseň též!
Věř, že vyslyší tě,
říci jí to spěš!

Třeba vyplakat
smíš se s nadějí,
že tvá prosba k divu
opět pohne Ji.

Září její zrak
milosrdenstvím,
srdce otevře
všechněm potřebným.

Raduj se: i ty
její dítě jsi!
Stejně jako Syn
Boží na nebi!

Jen opravdu pros!
Odejdeš z těch míst
silnější než byls
utěšen a jist!

Kdo Marii ctí
v lásce dnes jak dřív,
ví, že znovu stal se
Její rukou div...

Ze stěny kaple ve Svatém Kameni (Maria Schnee am heiligen Stein) jsem 8. května 2006 opsal tyto verše zavěšené tu k poctě Nebeské paní všech národů. Převažují tu německy vyslovené prosby a poděkování, pod touto básní je pak podepsán Josef Viktor Stummer (1910-1981), finanční úředník z rakouského Lince (Linz), kde se narodil 22. února 1910 a zemřel 19. února 1981, jak jsem se dodatečně dozvěděl na webu rakouské Národní knihovny. Tam lze najít i výčet řady jeho knižně publikovaných prací. Vedle lyriky, zčásti i v hornorakouském nářečí, psal také prózu. Kdy ale vznikla tato jeho oslava Madony svatokamenské, kde byly ty verše uchovány v letech, kdy tu sídlila jen pohraniční ostraha a z "domova" ani "zahraničí" sem nebyl přístup, zůstane mi už asi sladkým i trpkým tajemstvím.

- - - - -
* Linec (A) / Svatý Kámen / † † † Linec (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

"Svatý obrázek" ze Svatého Kamene v podobě skládačky
Takto se vezla v letech po "něžné revoluci" Madona do Svatého Kamene až z Dolního Dvořiště za doprovodu těch, kdo se dožili
Na Tři krále 2007 přibyl na stěnu poutního kostela Svatý Kámen obraz Svaté Rodiny, asi 140 let starý, darovaný sem Dagmar Havlovou

zobrazit všechny přílohy

TOPlist