logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WALTER SÜKA (SIKA)

Článek o Hojné Vodě a jejím obecním zastupitelstvu, pod kterým je podepsán s titulem vrchní školní rada (OSR), doprovodil kresbou hojnovodského znaku s bájným jednorožcem a křížem na vrchu

Článek o Hojné Vodě a jejím obecním zastupitelstvu, pod kterým je podepsán s titulem vrchní školní rada (OSR), doprovodil kresbou hojnovodského znaku s bájným jednorožcem a křížem na vrchu

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 5, s. 52-53

Hojná Voda na ilustraci Vojtěcha Brechlera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy

Hojná Voda na ilustraci Vojtěcha Brechlera z konce 19. století pro Ottovu edici Čechy

Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách (189-), s. 55

Úřední razítka Hojné Vody z konce 19. století

Úřední razítka Hojné Vody z konce 19. století

Repro SOkA České Budějovice

Škola v Hojné Vodě (viz i Johann Süka)

Škola v Hojné Vodě (viz i Johann Süka)

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 15, s. 630

Zvonice naproti někdejšímu kostelu sv. Anny v Hojné Vodě zůstala stát, samotný kostel byl zbořen roku 1963

Zvonice naproti někdejšímu kostelu sv. Anny v Hojné Vodě zůstala stát, samotný kostel byl zbořen roku 1963

Repro M. Hajná, Rožmberkové : cestovní průvodce (2010), s. 73, foto Pavel Hájek

Hojná Voda - návrší s pramenem pod bývalým kostelem sv. Anny

Hojná Voda - návrší s pramenem pod bývalým kostelem sv. Anny

Repro M. Hajná, Rožmberkové : cestovní průvodce (2010), s. 72, foto Milena Hajná

Rodná Hojná Voda na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Viktor Straka)Rodná Hojná Voda na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Viktor Straka)

Rodná Hojná Voda na leteckých snímcích z let 1952 a 2008 (viz i Viktor Straka)

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Znak Hojné Vody s vysvětlením jeho různých variant

Znak Hojné Vody s vysvětlením jeho různých variant

Repro M. Frajt, Za skrytými poklady Novohradska : historie sklářství, heraldika, plavení dřeva,
na kole za krásou Novohradských hor (2011), s. 32

MUDr. Oskar Steiner byl mezo oběma válkami v Dobré Vodě u Nových Hradů bezpochyby čelnou adresou

MUDr. Oskar Steiner byl mezo oběma válkami v Dobré Vodě u Nových Hradů bezpochyby čelnou adresou

Repro Adresář Republiky československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sv. I, Národohospodářská část, seznam adres: Čechy (1931), s. 199

Kříž u zaniklé vsi Mlýnský Vrch

Kříž u zaniklé vsi Mlýnský Vrch

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 13, foto Milan Koželuh

Dnes zcela zaniklý Lukov na pohlednici českokrumlovského fotoateliéru Josefa Wolfa a na leteckém snímku z roku 1952

Dnes zcela zaniklý Lukov na pohlednici českokrumlovského fotoateliéru Josefa Wolfa a na leteckém snímku z roku 1952

Dnes zcela zaniklý Lukov na pohlednici českokrumlovského fotoateliéru Josefa Wolfa a na leteckém snímku z roku 1952

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau) a R. Pohola, 583 portrétů zmařené Šumavy (2016), s. 269

Kaple v Lukově, jediné, co ze vsi zůstalo

Kaple v Lukově, jediné, co ze vsi zůstalo

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Vlastimil Hromada

Vysoká, Kraví a Kuní hora

Vysoká, Kraví a Kuní hora

Foto Pavel Polák

Boží muka u Pasek, v pozadí Kraví hora

Boží muka u Pasek, v pozadí Kraví hora

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist