logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS SÜSS

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 1, s. 47

Zápis v rožmberském urbáři o vsi Šiptoň z roku 1599

Zápis v rožmberském urbáři o vsi Šiptoň z roku 1599

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 379, SOA Třeboň, foto Alois Sassmann

Boží muka s motivem pětilisté růže u Lomského rybníka v jeho rodné Štiptoni

Boží muka s motivem pětilisté růže u Lomského rybníka v jeho rodné Štiptoni

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 343, foto Vladislav Dudák

Náves ve Štiptoni, kde před kaplí začínaly kdysi každoroční pouti do Jetzkobrunnu,Hasenbrunnu a Brünnlu, z nichž jen posledně jmenované poutní místo mělo české jméno: Dobrá Voda u Nových Hradů (viz i Nivard Maria Fuchs)

Náves ve Štiptoni, kde před kaplí začínaly kdysi každoroční pouti do Jetzkobrunnu,Hasenbrunnu a Brünnlu, z nichž jen posledně jmenované poutní místo mělo české jméno: Dobrá Voda u Nových Hradů (viz i Nivard Maria Fuchs)

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 2, s. 36

Úřední razítko Štiptoně ze sedmdesátých let 19. století

Úřední razítko Štiptoně ze sedmdesátých let 19. století

Repro SOkA České Budějovice

Poutní pobožnost u poutní kaple Hasenbrunn někdy kolem roku 1930

Poutní pobožnost u poutní kaple Hasenbrunn někdy kolem roku 1930

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 252

Kamenolom Štiptoň, kde se těží biotitická ortorula

Kamenolom Štiptoň, kde se těží biotitická ortorula

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 707, foto Jan Petr

První z řady jeho obrazových dokumentací byla věnována Novým Hradům, jeden ze snímků zachycuje starostu a radní města z roku 1917 - purkmistr Buhl, otec Marie Strakové, sedí druhý zleva

První z řady jeho obrazových dokumentací byla věnována Novým Hradům, jeden ze snímků zachycuje starostu a radní města z roku 1917 - purkmistr Buhl, otec Marie Strakové, sedí druhý zleva

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 1, s. 49

Jeho barevný snímek rybníka Žár s výhledem na Novohradské hory

Jeho barevný snímek rybníka Žár s výhledem na Novohradské hory

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 2, zadní strana obálky

Kříž v lese u Žárského rybníka

Kříž v lese u Žárského rybníka

Repro Kapličky : rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí, projekt podpořený z Programu rozvoje venkova. Novohradské hory a podhůří (2011), s. 10, foto Milan Koželuh

Stránka žumberské matriky se záznamem o narození a křtu Rosiny "Erdlin" v únoru roku 1794 na "haidském" stavení čp. 17

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam žumberské oddací matriky o druhé svatbě Josefa Erdla ze stavení čp. 17 v Haidu (Pěčín)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

"Haid nr. 17" na starém snímku

"Haid nr. 17" na starém snímku

Repro Glaube und Heimat, 2015, č. 3, s. 59

Letecký snímek domu čp. 17 v Pěčíně z roku 2014

Letecký snímek domu čp. 17 v Pěčíně z roku 2014

Repro Mapy.cz

Záznam žumberské úmrtní matriky o skonu prvé ženy Josefa Ertla Johanny, roz. Glaserové, v dubnu roku 1896

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady vidíme na stavení čp. 17 hned tři úmrtí za sebou, Theresie Ertlová zemřela 10 dnů po svém synu Leopoldovi

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam žumberské úmrtní matriky o skonu Josefa Ertla, vdovce po Theresii Hartlové, na haidském stavení čp. 17 roku 1917

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

I Pěčín u Trhových Svinů (Haid bei Schweinitz) měl svou pohlednici

I Pěčín u Trhových Svinů (Haid bei Schweinitz) měl svou pohlednici

Repro Glaube und Heimat, 2017, č. 11, zadní s. obálky

Pěčínská jednotřídka

Pěčínská jednotřídka

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 8/9, s. 50

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist