logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN ŠWÉDA

Repro z daru Jaroslava Pulkrábka,
farní archív Horní Vltavice

Na snímku, pořízeném v roce 1910 v Prachaticích, je zachycen dvaaosmdesátiletý ve společnosti tří mladých zdejších kaplanů

Na snímku, pořízeném v roce 1910 v Prachaticích, je zachycen dvaaosmdesátiletý ve společnosti tří mladých zdejších kaplanů

Repro Rodopisná revue, 2010, č. 7-8, s. 11

Podle záznamu českobudějovické matriky narodil se jako Johann Niemetz na Pražském předměstí čp. 134 a jako manželský syn Lannova "šífmana a hlubockého poddaného" Jakoba Schweydy byl legitimizován až otcovým sňatkem s Annou, rozenou Niemetzovou, dcerou podruha a nádeníka Laurenze Niemetze a Veroniky, roz. Sigmundové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Prachatická "Kniha zemřelých" takto zaznamenává jeho skon v únoru roku 1921

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu českobudějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu českobudějovické diecéze

Repro Ordinariátní list Č.-Bududějovické diecése. 1921, č. 1.-2., s. 12

Děkanská hrobka mešní kaple sv. Petra a Pavla na prachatickém hřbitově, v níž je Mons. Jan Šwéda pochován - snímky jsou z roku 2024Děkanská hrobka mešní kaple sv. Petra a Pavla na prachatickém hřbitově, v níž je Mons. Jan Šwéda pochován - snímky jsou z roku 2024

Děkanská hrobka mešní kaple sv. Petra a Pavla na prachatickém hřbitově, v níž je Mons. Jan Šwéda pochován - snímky jsou z roku 2024

Foto Ivo Kareš

Pohled ze Starých Prachatic na obraze neznámého autora

Pohled ze Starých Prachatic na obraze neznámého autora

Repro Der Böhmerwald Heimatbrief, 2020, č. 11, obálka

Jeho pozvánka k oslavě 100. jubilea narození Jana Nepomuka Neumanna 28. března roku 1911 v Prachaticích

Jeho pozvánka k oslavě 100. jubilea narození Jana Nepomuka Neumanna 28. března roku 1911 v Prachaticích

Repro L. Y. Koláček, Svatý Jan Nepomuk Neumann : americký světec z Prachatic (2011), obr. příl.

K 10. výročí jeho úmrtí vyšel v časopise Zlatá stezka, vydávaném ve Vodňanech učitelstvem školního okresu prachatického a soudního okresu vodňanského jako "vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického", tento článek L. Piláta

Repro Zlatá stezka, 1931, č. 5, s. 101-102

Květná neděle v Prachaticích na pohlednici zdejší firmy Johann Hirsch

Květná neděle v Prachaticích na pohlednici zdejší firmy Johann Hirsch

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Na svátek Božího Těla v Prachaticích

Na svátek Božího Těla v Prachaticích

Repro Grenzstadt Prachatitz im Böhmerwald (1986), s. 65

Prachatický kostel sv. JakubaPrachatický kostel sv. Jakuba

Prachatický kostel sv. Jakuba

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist