logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ SWIETECZKY

Titulní list (1928) jeho knihy

Titulní list (1928) jeho knihy

Z tohoto odstavce spolkových zpráv časopisu Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen vysvítá, že "štábní kapitán" Friedrich Swieteczky zemřel v roce 1934

Z tohoto odstavce spolkových zpráv časopisu Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen vysvítá, že "štábní kapitán" Friedrich Swieteczky zemřel v roce 1934

Repro Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1935, č. 1, s. 101

Z poslední věty tohoto textu Hany Skočkové vyplývá, že jím "s největší pravděpodobností" rod Světeckých z Černic vymřel

Repro Rodopisná revude on-line, 2015, č. 1, s. 13

Pražská policejní přihláška jeho rodičů

Pražská policejní přihláška jeho rodičů

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 575, obraz 415
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Pevnost Mukačevo na starém vyobrazení z roku 1688 v jeho knize

Pevnost Mukačevo na starém vyobrazení z roku 1688 v jeho knize

Repro B. Swieteczký, Kurucké války na Slovensku (1928), s. 113

Záznam prachatické úmrtní matriky o zdejším skonu knížecího schwarzenberského úředníka Theodora Swieteczkyho

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam prachatické úmrtní matriky o zdejším skonu plukovníka-auditora na penzi Friedricha Swieteckýho von Czernczicz, manžela Adolfiny, roz. Jautschové z Jiřína, učiněný děkanem Šwédouo

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O rodu Swieteczkych z Czerniczicz ve slovníku českých šlechtických rodů z nakladatelství ArgoO rodu Swieteczkych z Czerniczicz ve slovníku českých šlechtických rodů z nakladatelství Argo

O rodu Swieteczkych z Czerniczicz ve slovníku českých šlechtických rodů z nakladatelství Argo

Repro P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl II, N-Ž (2010), s. 335

Tyto stránky v almanachu české šlechty svědčí spíše o bezradnosti ohledně členů rodu "z Bedřichova Světce"

Repro Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2010, s. 356-359

Náhrobek Ferdinanda von Häring na českobudějovickém Staroměstském hřbitověNáhrobek Ferdinanda von Häring na českobudějovickém Staroměstském hřbitově

Náhrobek Ferdinanda von Häring na českobudějovickém Staroměstském hřbitově

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist