logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH SWOBODA

Zápis tachovské křestní matriky o jeho narození v domě čp. 8 v Tachově lékárníkovi Heinrichu Swobodovi (i děd Karl Swoboda, který je tu se svou dcerou Elisabeth podepsán v rubrice "Kmotři", měl v tom rodném domě chlapcově lékárnu se svou ženou Ewou, roz. Prokischovou z Českých Budějovic) a jeho ženě Barbaře, dceři knížecího výběrčího daní v Tachově Johanna Löschnera a jeho ženy Theresie, roz. Orthové z německého města Bruchsal - pozdější přípis nás ještě zpravuje o přestupu Heinricha Karla Swobody, jak byl coby dítě po otci a dědovi pokřtěn, k protestantismu a náhlém jeho úmrtí ("als Protestant") v únoru 1910

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho portrét z fondu Rakouské národní knihovny, dostupný pouze v nízkém rozlišení

Jeho portrét z fondu Rakouské národní knihovny, dostupný pouze v nízkém rozlišení

Repro Österreichische Nationalbibliothek (europeana)

Repro www stránky Tachov.cz

Snímek ze stránek kroniky tachovské dívčí školy ho zachycuje roku 1890 jako starostu města a poslance říšské rady s příjmením psaným "Svoboda"

Snímek ze stránek kroniky tachovské dívčí školy ho zachycuje roku 1890 jako starostu města a poslance říšské rady s příjmením psaným "Svoboda"

Repro Kronika dívčí obecné a měšťanské školy Tachov 1890-1912 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Na stránce kroniky tachovské dívčí školy vidíme jeho podpis z roku 1897 s příjmením "Swoboda" a také podpis jeho druhé ženy Ernestine, nevlastní sestry té prvé z obou, totiž Sophie Charlotte, roz. Krausové

Na stránce kroniky tachovské dívčí školy vidíme jeho podpis z roku 1897 s příjmením "Swoboda" a také podpis jeho druhé ženy Ernestine, nevlastní sestry té prvé z obou, totiž Sophie Charlotte, roz. Krausové

Repro Kronika dívčí obecné a měšťanské školy Tachov 1890-1912 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Vzácné foto z časů jeho stáří, bohužel opět v nekvalitní kopii

Vzácné foto z časů jeho stáří, bohužel opět v nekvalitní kopii

Repro archív Kohoutího kříže

Pasáž o něm v práci o "šumavských spisovatelích současnosti"
od Wilibalda Böhma ho vyzdvihuje jako jednoho "z prvých a nejlepších"

Pasáž o něm v práci o "šumavských spisovatelích současnosti"
od Wilibalda Böhma ho vyzdvihuje jako jednoho "z prvých a nejlepších"

Repro W. Böhm, Die Böhmerwaldschriftsteller der Gegenwart (1904), s. 5-6

Titulní list (1906) bio-bibliografického slovníku německých umělců a spisovatelů Rakouska-Uherska
a jeho heslo v něm

Titulní list (1906) bio-bibliografického slovníku německých umělců a spisovatelů Rakouska-Uherska
a jeho heslo v něm

Titulní list (1906) bio-bibliografického slovníku německých umělců a spisovatelů Rakouska-Uherska
a jeho heslo v něm

Repro Biographien und Bibliographie der deutschen Künstler und Schriftsteller in Oesterreich-Ungarn ausser Wien. Zweiter Band (1906), s. 281-284

Viněta (1902) Friedricha Krausse ke slovníku německých umělců a spisovatelů Rakouska-Uherska, v němž figurovalo i heslo o Swobodovi

Viněta (1902) Friedricha Krausse ke slovníku německých umělců a spisovatelů Rakouska-Uherska, v němž figurovalo i heslo o Swobodovi

Repro Biographien und Bibliographie der deutschen Künstler und Schriftsteller in Oesterreich-Ungarn ausser Wien. Zweiter Band (1906)

Nekrolog v plzeňském německém listu

Nekrolog v plzeňském německém listu

Repro Pilsener Tagblatt, 25. 2. 1910, s. 2-3 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Reichspost, 25. 2. 1910, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Zpráva o jeho pohřbu v plzeňském německém listu

Zpráva o jeho pohřbu v plzeňském německém listu

Repro Pilsener Tagblatt, 27. 2. 1910, s. 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Rodový erb s datem získání šlechtického titulu jeho předkem

Rodový erb s datem získání šlechtického titulu jeho předkem

Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2 (2006), s. 239

Tachov na mapě stabilního katastru z roku 1838

Tachov na mapě stabilního katastru z roku 1838

Repro Gotika v západních Čechách /1230-1530/ (1995), obr. příl. XVIII

Pomník Josefa II. na nočním tachovském náměstí, odstraněný po roce 1918

Pomník Josefa II. na nočním tachovském náměstí, odstraněný po roce 1918

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2014, č. 48, s. 16

Památník obětem pochodu smrti u Tachova, odhalený 16. května roku 1948Památník obětem pochodu smrti u Tachova, odhalený 16. května roku 1948

Památník obětem pochodu smrti u Tachova, odhalený 16. května roku 1948

Repro Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války (2015), s. 178, foto Hynek Altman st.

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist