logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ TANZER

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 3, s. 65

Tady stojí roku 2012 v bavorském městysi Rennertshofen druhý zprava na jednom ze setkání Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen)

Tady stojí roku 2012 v bavorském městysi Rennertshofen druhý zprava na jednom ze setkání Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen)

Repro www stránky Augsburger Allgemeine.de, foto Michael Geyer

O svých devadesátinách nad rodinnou kronikou se svou ženou Gertrud a místostarostou bavorského městyse Rennertshofen

O svých devadesátinách nad rodinnou kronikou se svou ženou Gertrud a místostarostou bavorského městyse Rennertshofen

Repro www stránky Augsburger Allgemeine.de, foto Michael Geyer

V roce 2019 oslavili 65 let společného života

V roce 2019 oslavili 65 let společného života

Repro www stránky Donaukurier.de, foto Schmitt

Parte

Parte

Repro www stránky Donaukurier.de - Trauerportal

Nekrolog v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 3, s. 65

Před posvícením na svátek Narození Panny Marie se v Jaroníně asi roku 1935 sešla venkovská mládež: čtvrtá zleva stojí zčásti zakrytá Marie Tanzerová

Před posvícením na svátek Narození Panny Marie se v Jaroníně asi roku 1935 sešla venkovská mládež: čtvrtá zleva stojí zčásti zakrytá Marie Tanzerová

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 9/10, s. 72

Nástup dobrovolnického útvaru ordnerů v Jaroníně na podzim osudného roku 1938

Nástup dobrovolnického útvaru ordnerů v Jaroníně na podzim osudného roku 1938

Repro J. Lakosil, Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích (2022), s. 297

Jaronínský obecní úřad během záboru do nacistické "říše"

Jaronínský obecní úřad během záboru do nacistické "říše"

Repro J. Lakosil, Sudety ve stínu Mnichova : rok 1938 ve vzpomínkách a fotografiích (2022), s. 313

Pokyny k odsunu z jeho soukromého archivu

Pokyny k odsunu z jeho soukromého archivu

Repro E. Ehler ... et. al., Zeit des Aufbruchs in der neuen Heimat (1995), s. 23

Stanový tábor mladých v prvých poválečných letech pod jeho vedením

Stanový tábor mladých v prvých poválečných letech pod jeho vedením

Repro E. Ehler ... et. al., Zeit des Aufbruchs in der neuen Heimat (1995), s. 117

Emblém Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen), založeného v prosinci 1958 v Berlíně, Tanzerovi bylo tenkrát třicet let

Emblém Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen), založeného v prosinci 1958 v Berlíně, Tanzerovi bylo tenkrát třicet let

Repro www stránky Egerländer Gmoi Wendlingen

Mapka Jaronína a Sedmi Chalup, na které je zachycen i dům řečený Modhiesla

Mapka Jaronína a Sedmi Chalup, na které je zachycen i dům řečený Modhiesla

Repro archív Kohoutího kříže

Rodný dům, zvaný "Modhiesla", na třech záběrech z dubna roku 2012

Rodný dům, zvaný "Modhiesla", na třech záběrech z dubna roku 2012

Foto Jan Mareš

Trosky největšího kdysi statku čp. 26 v Jaroníně, zvaného "Florian" na snímku z osmdesátých let 20. století

Trosky největšího kdysi statku čp. 26 v Jaroníně, zvaného "Florian" na snímku z osmdesátých let 20. století

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 11, s. 87

Šest snímků z dubna roku 2012 svědčí o tom, co zbylo z Floriana, největšího statku v JaroníněŠest snímků z dubna roku 2012 svědčí o tom, co zbylo z Floriana, největšího statku v Jaroníně

Šest snímků z dubna roku 2012 svědčí o tom, co zbylo z Floriana, největšího statku v Jaroníně

Foto Jan Mareš

Kříž u ruiny statku Florian

Kříž u ruiny statku Florian

Foto Jan Mareš

Stará třešeň u Floriana

Stará třešeň u Floriana

Foto Jan Mareš

Jaronín od jihozápadu, dole uprostřed ruiny statku Florian

Jaronín od jihozápadu, dole uprostřed ruiny statku Florian

Foto Ivo Kareš

Pohlednice z "Jaronína na Šumavě" z ateliéru krumlovského fotografa Josefa Wolfa provází Tanzerův článek o životě na jazykové hranici v letech 1918-1946

Pohlednice z "Jaronína na Šumavě" z ateliéru krumlovského fotografa Josefa Wolfa provází Tanzerův článek o životě na jazykové hranici v letech 1918-1946

Repro Hoam!, 2012, č. 1, s. 5

Kaple v JaroníněKaple v Jaroníně

Kaple v Jaroníně

Foto Ivo Kareš

Historie kaple v Jaroníně, jak ji ve své práci " Farní osada Brloh" z roku 1894 popsal učitel Jan Elias

Historie kaple v Jaroníně, jak ji ve své práci " Farní osada Brloh" z roku 1894 popsal učitel Jan Elias

Repro J. Elias, Farní osada Brloh (1894), s. 32-33

Česká škola v "dolní vsi" z roku 1924 (za války ovšem sloužila jako německá)

Česká škola v "dolní vsi" z roku 1924 (za války ovšem sloužila jako německá)

Foto Ivo Kareš

Kaplička naproti škole

Kaplička naproti škole

Foto Ivo Kareš

Někdejší německá škola v "horní vsi"

Někdejší německá škola v "horní vsi"

Foto Ivo Kareš

Jaronínská myslivna

Jaronínská myslivna

Foto Ivo Kareš

Pohled na Jaronín...

Pohled na Jaronín...

Foto Ivo Kareš

... a Sedm Chalup

... a Sedm Chalup

Foto Ivo Kareš

Kaplička v Sedmi Chalupách

Kaplička v Sedmi Chalupách

Foto Ivo Kareš

Brloh s vrchem Stržíšek

Brloh s vrchem Stržíšek

Foto Jiří Cukr

Na Stržíšku bylo v roce 2000 objeveno keltské hradištěNa Stržíšku bylo v roce 2000 objeveno keltské hradiště

Na Stržíšku bylo v roce 2000 objeveno keltské hradiště

Foto Ivo Kareš

Vlčí kopec a pohled z cesty pod ním na SmědečekVlčí kopec a pohled z cesty pod ním na Smědeček

Vlčí kopec a pohled z cesty pod ním na Smědeček

Foto Ivo Kareš

Stará úvozová cesta mezi Třešňovým Újezdcem a Smědečkem

Stará úvozová cesta mezi Třešňovým Újezdcem a Smědečkem

Foto Ivo Kareš

Štítová kaple v Třešňovém Újezdci

Štítová kaple v Třešňovém Újezdci

Foto Ivo Kareš

Titulní list bakalářské práce Markéty Tanzerové z Ústavu bohemistiky Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z roku 2016, která bohatě čerpá z německy psané Tanzerovy jaronínské kroniky

Titulní list bakalářské práce Markéty Tanzerové z Ústavu bohemistiky Filosofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z roku 2016, která bohatě čerpá z německy psané Tanzerovy jaronínské kroniky

Rennertshofenská radnice a městský znak s červenou liškouRennertshofenská radnice a městský znak s červenou liškou

Rennertshofenská radnice a městský znak s červenou liškou

Repro Wikipedia, foto KBWEi

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist