logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN TANZER

Záznam želnavské křestní matriky o jeho narození v Lázu čp. 1, kde byl podruhem jeho otec Wenzel Tanzer (syn Josefa Tanzera, "Bleibera" v Nové Peci čp. 31 a Marie, roz. Fechterové z Huťského Dvora) - matka novorozencova byla dcerou chalupníka z Nové Pece Wenzla Stutze a jeho ženy Marie Anny, roz. Eßlové z Nové Pece čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na tomto situačním náčrtku části Nových Chalup je u parcely č. 194 připsáno i domovní číslo popisné 7 jeho stavení

Repro F. Schläger, Chronik der Gemeinde Neuofen am Plöckensteiner See (1986), s. 45

Záznam v indexu oddací matriky farní obce Želnava o jeho zdejší svatbě 15. června 1908 s Annou Feichtingerovou

Záznam v indexu oddací matriky farní obce Želnava o jeho zdejší svatbě 15. června 1908 s Annou Feichtingerovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Ze záznamu o jeho rodině v rodácké knize z roku 1986 je patrno, že o obyvatelích čp. 7 v Nových Chalupách a jejich dalších osudech za války a po válce není známo téměř nic

Ze záznamu o jeho rodině v rodácké knize z roku 1986 je patrno, že o obyvatelích čp. 7 v Nových Chalupách a jejich dalších osudech za války a po válce není známo téměř nic

Repro F. Schläger, Chronik der Gemeinde Neuofen am Plöckensteiner See (1986), s. 201-202

Jeho jméno s německy psanými údaji na kandinátní listině KSČ k volbám do Národního shromáždění v listopadu 1925 (na druhém místě vidíme Ernsta Hirschla)

Jeho jméno s německy psanými údaji na kandinátní listině KSČ k volbám do Národního shromáždění v listopadu 1925 (na druhém místě vidíme Ernsta Hirschla)

Repro Jihočeský dělník, 1925, č. 83, s. 2

Výsledky voleb, v nichž kandidoval za KSČ, byly jejím obrovským úspěchem zejména na Tanzerově Českokrumlovsku, jak vysvítá z až děsivých čísel ze stránek stranického tisku - ta vlna nesouhlasu s "imperialistickou republikou" se totiž ani ne deset let nato přelila od Gottwalda k Henleinovi

Repro Jihočeský dělník, 1925, č. 90, s. 1

Dvojstrana obecní kroniky Nové Pece s přípisem k záznamu o úmrtí T.G. Masaryka a k "očistné akci", odnímající Johannu Tanzerovi vedení pamětní knihy

Repro Gemeinde Chronik Neuofen, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Želnava, kde se roku 1908 oženil, na kolorované pohlednici tamního vydavatelství Sigmund Zalud

Želnava, kde se roku 1908 oženil, na kolorované pohlednici tamního vydavatelství Sigmund Zalud

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist