logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN TANZER

Záznam želnavské křestní matriky o jeho narození v Lázu čp. 1, kde byl podruhem jeho otec Wenzel Tanzer (syn Josefa Tanzera, "Bleibera" v Nové Peci čp. 31 a Marie, roz. Fechterové z Huťského Dvora) - matka novorozencova byla dcerou chalupníka z Nové Pece Wenzla Stutze a jeho ženy Marie Anny, roz. Eßlové z Nové Pece čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Na tomto situačním náčrtku části Nových Chalup je u parcely č. 194 připsáno i domovní číslo popisné 7 jeho stavení

Repro F. Schläger, Chronik der Gemeinde Neuofen am Plöckensteiner See (1986), s. 45

Záznam v indexu oddací matriky farní obce Želnava o jeho zdejší svatbě 15. června 1908 s Annou Feichtingerovou

Záznam v indexu oddací matriky farní obce Želnava o jeho zdejší svatbě 15. června 1908 s Annou Feichtingerovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Ze záznamu o jeho rodině v rodácké knize z roku 1986 je patrno, že o obyvatelích čp. 7 v Nových Chalupách a jejich dalších osudech za války a po válce není známo téměř nic

Ze záznamu o jeho rodině v rodácké knize z roku 1986 je patrno, že o obyvatelích čp. 7 v Nových Chalupách a jejich dalších osudech za války a po válce není známo téměř nic

Repro F. Schläger, Chronik der Gemeinde Neuofen am Plöckensteiner See (1986), s. 201-202

Želnava, kde se roku 1908 oženil, na kolorované pohlednici tamního vydavatelství Sigmund Zalud

Želnava, kde se roku 1908 oženil, na kolorované pohlednici tamního vydavatelství Sigmund Zalud

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Jeho jméno s německy psanými údaji na kandinátní listině KSČ k volbám do Národního shromáždění v listopadu 1925 (na druhém místě vidíme Ernsta Hirschla)

Jeho jméno s německy psanými údaji na kandinátní listině KSČ k volbám do Národního shromáždění v listopadu 1925 (na druhém místě vidíme Ernsta Hirschla)

Repro Jihočeský dělník, 1925, č. 83, s. 2

Výsledky voleb, v nichž kandidoval za KSČ, byly jejím obrovským úspěchem zejména na Tanzerově Českokrumlovsku, jak vysvítá z až děsivých čísel ze stránek stranického tisku - ta vlna nesouhlasu s "imperialistickou republikou" se totiž ani ne deset let nato přelila od Gottwalda k Henleinovi

Repro Jihočeský dělník, 1925, č. 90, s. 1

Dvojstrana obecní kroniky Nové Pece s přípisem k záznamu o úmrtí T.G. Masaryka a k "očistné akci", odnímající Johannu Tanzerovi vedení pamětní knihy

Repro Gemeinde Chronik Neuofen, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vltava u Nové Pece na pohlednici Josefa Seidela

Vltava u Nové Pece na pohlednici Josefa Seidela

Repro Šumava, léto 2022, s. 32

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist