logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHÄUS TANZER

Vlastní životopis

Po téměř dvouletém vyřizování záležitostí ohledně zdejší fary přišel 28. dubna 1886 jako farář do Starého Sedla (v originále "nach Altsattl" - pozn. překl.) Matthäus Tancer (je určitou záhadou, proč na rozdíl od křestní a úmrtní matriky psal sám Tanzer své příjmení "foneticky", tj. podle české výslovnosti - pozn. překl.), předtím působící jako farář v Dubci (v originále "in Tutz" - pozn. překl.). Narodil se 7. září roku 1847 v Brlohu, okresní hejtmanství Český Krumlov (v originále "in Berlau, Bezirkhauptmannschaft Krumau" - pozn. překl.), absolvoval c.k. státní vyšší gymnázium v Jindřichově Hradci (v originále "das kk. Staats-Obergymnasium in Neuhaus" - pozn. překl.), bohoslovecká studia na biskupském učilišti v Českých Budějovicích (v originále "an bischöfl. Lehranstalt in Budweis" - pozn. překl.) a byl tamtéž dne 15. července 1873 Jeho Excelencí nejdůstojnějším panem biskupem Janem Valerianem vysvěcen na kněze (v originále "von S. Excellenz dem hochw. Bischofe Johann Valerian ordiniert" - pozn. překl.). Po téměř 12 let stál k potřebě (v originále "stand /…/ in Verwendung" - pozn. překl.) zčásti jako kaplan, zčásti jako administrátor farnosti v Husinci, rodišti Jana Husi (v originále "in Husinec /Geburtsort des Johan Hus/" - pozn. překl.), načež nastoupil jako farář do Dubce a odtud do Starého Sedla, kde byl 11. ledna 1886 prezentován k tomuto beneficiu (tj. k farnímu majetku, jinak k "prebendě" či "obročí" - pozn. překl.) Jeho Jasností vysoce urozeným panem Carlem Heinrichem knížetem zu Löwenstein (blíže o něm viz Wikipedia - pozn. překl.) a dne 13. dubna složil ve vikariátním úřadě v Křakově (v originále "in Křakau" - pozn. překl.) předepsanou přísahu. Dne 15. srpna 1886 byl pak veledůstojným panem Ferdinandem Pokorným (v originále "durch den hochw. Herrn Ferdinand Pokorný" - pozn. překl.), okresním vikářem v Horšovském Týně (v originále "Bischofteinitzer Bezirksvikär" - pozn. překl.) a farářem v Křakově, slavnostně ustanoven (v originále "installiert" - pozn. překl.).


Kronika fary Staré Sedlo 1844-1936

Není nad vlastnoruční, byť i místy těžko čitelný zápis ve farní kronice, přesto to však člověka láká ověřit si data přímo v křestní, resp. úmrtní matrice. Podle nich se Matthäus Tanzer narodil dne 7. září roku 1847 v Brloze čp. 12 (takto označený dům tam dosud lze najít) zdejšímu rolníkovi Simonu Tanzerovi, synu rolníka Josefa Tanzera z místního statku čp. 3 (i tu obrovitou budovu tam nacházíme na konci obce směrem na Kuklov) a Theresie, roz. Hrubeschové původem z téhož stavení. Chlapcova matka Maria byla dcerou rolníka z už zmíněného stavení čp. 12 Johanna Klimesche (vzhledem k tomu, že i tehdejší brložský farář měl příjmení Jakesch, není pochyby o národnostně smíšeném charakteru osady, zmiňované poprvé písemně roku 1310) a Kathariny, roz. Panuschové z Brloha čp. 44 (i to stavení s podlouhlou střechou tam dosud existuje). Farář ze Starého Sedla (první písemná zmínka o něm pochází už z roku 1115!) nám toho o sobě pověděl dost, zbývá se ovšem zmínit o jeho starosedelském konci. Zemřel tam 15. listopadu 1908 (na karcinom močového měchýře, "Carcinoma vesicae urin." podle ohledací cedule MUDr. Maxe Liebsteina) v 61 letech věku, byl však převezen k uložení do země v rodném Brloze. Na rozdíl od okolních záznamů je ten jeho v brložské úmrtní matrice psán německy. To abychom věděli, jak to v Čechách s písemnostmi chodí (a také, jak je to s původem českých místních jmen Brloh či Staré Sedlo /i německých výrazů "Bärenloch" či "Sattel"/ - podobnost je prý, věřte etymologickým slovníkům, chcete-li, čistě náhodná, to máte jako s tím "tancem" a "Tanzerem").

- - - - -
* Brloh / Jindřichův Hradec / České Budějovice / Husinec / Dubec, Třemešné na Šumavě / † Staré Sedlo / † † Brloh

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v brložské křestní matrice
Rodný dům čp. 12 v Brloze je na snímku vlevo
Rodný statek otcův má čp. 3
Vazba starosedelské farní kroniky

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist