logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON TEICHL

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově)

V mladých letech

V mladých letech

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 6,
s. 206

Záznam o jeho narození a křtu dne 11. června 1837 - rodiči dítěte byli Wenzel Teuchl a jeho žena Elisabeth, jejíž matka byla dcerou c.k. krajského komisaře v Táboře

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodokmen, jak se dochoval ve sbírkách Státního okresního archivu v Českých Budějovicích

Repro Státní okresní archiv České Budějovice

Se členy novohradského hudebního sdružení jako jeho dirigent

Se členy novohradského hudebního sdružení jako jeho dirigent

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Ve chvílích pohody

Ve chvílích pohody

Repro projekt Po stopách společné historie

Na výletě roku 1898 u pramene zvaného Klafferbrunn
v dnes zaniklé Jedlici (sedící vpravo s holí)

Na výletě roku 1898 u pramene zvaného Klafferbrunn
v dnes zaniklé Jedlici (sedící vpravo s holí)

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 7, s. 15

Stavba, kterou dal pořídit roku 1891 c.k. stavební rada Anton Zagorski, dosud stojí

Stavba, kterou dal pořídit roku 1891 c.k. stavební rada Anton Zagorski, dosud stojí

Foto Pavel Polák

Záznam o jeho jmenování čestným občanem Nových Hradů roku 1897 v pamětní knize městaZáznam o jeho jmenování čestným občanem Nových Hradů roku 1897 v pamětní knize města

Záznam o jeho jmenování čestným občanem Nových Hradů roku 1897 v pamětní knize města

Repro Kronika města Nové Hrady, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív

Podle novohradské Knihy zemřelých skonal na "Myocarditis chronica" v Nových Hradech 24. ledna 1913 a tři dny nato tam byl i pochován

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

O tom, jak poměrně idylické byly ještě počátkem minulého století národnostní vztahy na buquoyském panství, svědčí také úvodní strana školní kroniky obce Buková, odvolávající se na Teichlův knižní dar

O tom, jak poměrně idylické byly ještě počátkem minulého století národnostní vztahy na buquoyském panství, svědčí také úvodní strana školní kroniky obce Buková, odvolávající se na Teichlův knižní dar

Repro Pamětní kniha obce a školy Buková, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obálka jeho dějin panství Nové Hrady (1899), ze soukromé knihovny F.X. Reitterera

Obálka jeho dějin panství Nové Hrady (1899), ze soukromé knihovny F.X. Reitterera

Reklamní lístek na tuto knihu

Reklamní lístek na tuto knihu

Repro SOkA České Budějovice

Obálka (1908) poslední z řady jeho knih, zde i s razítkem někdejšího jejího majitele, jímž bylo budějovické sdružení "Deutscher Böhmerwald-Bund"

Obálka (1908) poslední z řady jeho knih, zde i s razítkem někdejšího jejího majitele, jímž bylo budějovické sdružení "Deutscher Böhmerwald-Bund"

Nekrolog v Budweiser Zeitung

Nekrolog v Budweiser Zeitung

Repro Budweiser Zeitung, 1913, č. 8, s. 8

Teichlův hrob v Nových Hradech

Teichlův hrob v Nových Hradech

Foto Jan Mareš

Zde je v novohradské matrice "hraběcí buquoyský správce" podepsán i s novohradskou svou adresou

Zde je v novohradské matrice "hraběcí buquoyský správce" podepsán i s novohradskou svou adresou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Možná podoba "starého hradu" kolem roku 1550

Možná podoba "starého hradu" kolem roku 1550

Repro R. Vojkovský, Nové Hrady : hrad, rezidence a zámek v jižních Čechách (2020), s. 18

Novohradský "starý hrad"...Novohradský "starý hrad"...

Novohradský "starý hrad"...

Foto Ivo Kareš

... a jeho plánek

... a jeho plánek

Repro R. Vojkovský, Nové Hrady : hrad, rezidence a zámek v jižních Čechách (2020), zadní strana obálky

Město Nové Hrady někdy kolem roku 1780, jak je v říjnu 1804 nakreslil Jos. A. Barta - čp. 33 má starý hrad...

Město Nové Hrady někdy kolem roku 1780, jak je v říjnu 1804 nakreslil Jos. A. Barta - čp. 33 má starý hrad...

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 122-123

... a situace města podle mapy stabilního katastru z roku 1826

... a situace města podle mapy stabilního katastru z roku 1826

Repro R. Vojkovský, Nové Hrady : hrad, rezidence a zámek v jižních Čechách (2020) obr. příl.

Terčino údolí opodál i s klasifikací jeho dřevin

Repro Revier Schloss. 1914-1923

Titulní list a obálka (1813) soupisu rostlin v Terčině údolí, jak se z knihovny novohradského kláštera servitů uchovaly ve fondu Jihočeské vědecké knihovny

Titulní list a obálka (1813) soupisu rostlin v Terčině údolí, jak se z knihovny novohradského kláštera servitů uchovaly ve fondu Jihočeské vědecké knihovny

"Lázničky" v Tereziině údolí na snímku z roku 2011 (viz i Margarete von Buquoyvá)

"Lázničky" v Tereziině údolí na snímku z roku 2011 (viz i Margarete von Buquoyvá)

Foto Leona Töröková

Tzv. "Židovský pavilon" na vrchu nad Lázničkami na obraze Josefa Schütze z poloviny 19. století

Tzv. "Židovský pavilon" na vrchu nad Lázničkami na obraze Josefa Schütze z poloviny 19. století

Repro Památky jižních Čech. 4 (2013), s.155

Ruiny Modrého domu

Ruiny Modrého domu

Foto Leona Töröková

Modrý dům, jak vypadal kdysi

Modrý dům, jak vypadal kdysi

Repro A. Steinerová, Drüben in Gratzen : vom Leben in einer südböhmischen Kleinstadt (2010), s. 29

Zkáza Modrého domu na dvou snímcích z kroniky obce Údolí u Nových Hradů...Zkáza Modrého domu na dvou snímcích z kroniky obce Údolí u Nových Hradů...

Zkáza Modrého domu na dvou snímcích z kroniky obce Údolí u Nových Hradů...

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen 1931-1938, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

... a výsledky voleb s drtivým vítězstvím Henleinovy SdP na straně vedle

... a výsledky voleb s drtivým vítězstvím Henleinovy SdP na straně vedle

Repro Gedenkbuch der Gemeinde Niederthal bei Gratzen 1931-1938, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dnešní penzion Hamr...

Dnešní penzion Hamr...

Foto Leona Töröková

... a Švýcarský dům na snímcích z roku 2011... a Švýcarský dům na snímcích z roku 2011

... a Švýcarský dům na snímcích z roku 2011

Foto Leona Töröková

Švýcarská chata nedaleko Metlic má rovněž buquoyský původ

Švýcarská chata nedaleko Metlic má rovněž buquoyský původ

Foto Pavel Polák

Hraběcí cesta k chatě

Hraběcí cesta k chatě

Foto Pavel Polák

Buquoyská hrobka na staré pohlednici, vydané rovněž v Nových Hradech (viz i Georg von Buquoy)

Buquoyská hrobka na staré pohlednici, vydané rovněž v Nových Hradech (viz i Georg von Buquoy)

Interiér kaple s ostatky členů rodiny Buquoyů v rodové hrobce

Interiér kaple s ostatky členů rodiny Buquoyů v rodové hrobce

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 80

Stavění máje v Nažidlech (Einsiedeln) u Kaplice roku 1933

Stavění máje v Nažidlech (Einsiedeln) u Kaplice roku 1933

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 5, s. 5

Samolepicí pečeť na novohradských městských dokumentech před rokem 1918

Samolepicí pečeť na novohradských městských dokumentech před rokem 1918

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 113

Úřední razítka města Nové Hrady z let 1870 až 1939

Úřední razítka města Nové Hrady z let 1870 až 1939

Repro SOkA České Budějovice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist