logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CHRISTOPH THOMA

Něco ze Šumavy

Ve Waldsassenu byl jistý písař jménem Johann Thoma (rodina Thomaových byla přátelsky spojena s Dientzenhoferovými a rodiny si navzájem poskytovaly kmotrovství při křtinách svých dětí), který je nejstarším známým předkem Ludwiga Thomy (doslova klasika bavorské literatury - pozn. překl.), přesněji řečeno jeho prapraprapradědečkem. Jeden z jeho synů se jmenoval jako já Christoph Thoma a narodil se 26. září roku 1735.
...
Nietzsche píše 1876 své sestře Elisabeth z pobytu v hostinci Zum Ludwigsstein ve Spiegelau-Klingenbrunnu: "To místo je velice dobré, hluboké lesy jako ve švýcarské Juře. Tady chci zůstat a do Bayreuthu se už nevrátit. To blažené ticho kolem! Těch čistých vůní všude! Jak z nejhlubší hrudi to ticho probouzí čistý dech! Jak bych mu dál rád naslouchal, tomu blaženému tichu...! Dychtivými nozdrami vdechuji všechnu blaženou volnost těch hor!"
...
Weissenstein blízko Regenu se stal po čtyřicet let útočištěm básníka Siegfrieda von Vegesack. Tady se při hradní věži, náležející kdysi loupeživým rytířům "se všemi jejími přízraky a duchy, už po léta pustou a prázdnou a proto i k mání takříkajíc za pouhý krajíc chleba s máslem" učil síci trávu, pást kozy, pracovat v zahradě a v zimě, když si dokázal donést z lesa dost dříví na otop a nasekat si je, měl čas psát. Zvláště líbezný "lesní příběh" ("Wald"-Geschichte) vyšel jako 118. svazek ediční řady Münchner Lesebogen pod názvem Das Dorf am Pfahl (tj. "ves na křemenném valu").
...
Václav Volenec jako své vedlejší povolání vyučuje češtině v úřadu pro cizinecký ruch v Bavorské Železné Rudě (Bayrisch Eisenstein). Jinak je vlastně učitelem němčiny a náboženství v Dlouhé Vsi nedaleko Sušice. Přenocovali jsme u něho na faře v české Železné Rudě, na níž je věru znát, že katolické církvi se v předchozích desítiletích vedlo v Čechách nepoměrně hůř nežli u nás v Německu. ... Poradil nám cestu do bývalého dobrovodského vojenského újezdu. ... Při radonovém prameni u kostela svatého Vintíře (autor tu připomíná i "Vintířův spolek", tj. Gunther-Verein z bavorského Rinchnachu, který přispívá k obnově poutního místa) přetrval výš u skal ve výši 1009 metrů nad mořem v kraji, kde tak dlouho vládly tanky, na kříži tento německý nápis:
Dein Blut ströme über die armen Seelen im Fegefeuer, o Herr, die für ihre Sünden büßen
(Tvá krev vylij se za ubohé duše v očistci, Pane, které pykají za své hříchy)
...
Je nejasné, komu patřil zámeček Karlov (Karlshof) nedaleko odtud se svou měděnkově zelenou plechovou střechou, čerstvě zrenovovaný i s malou botanickou zahradou (a kaplí - pozn. překl.), dnes rekreační středisko armády.
...
Volenec nám vypráví, že lidé tu (rozuměj za komunismu - pozn. překl.) žili jako krávy ve stáji: měli lože, práci a stravu, aniž by bylo jejich starostí, co je účelem a smyslem jejich práce. Náboženství se i dnes učí tak 5-10% dětí a staří komunisté nechtějí často dovolit ani křest svých vnuků.
...
Před 60 miliony let byla zřejmě Šumava vyšším horstvem než Alpy.

I my přespali kdysi několikrát na staré železnorudské faře u pana Volence, který mi právě tam dal do rukou tu knihu Christopha Thomy s názvem Der Böhmerwald a s podtitulem Ein unentdecktes Naturparadies, jak vyšla v řadě Mitteleuropa edice Reisen-Menschen-Abenteuer nakladatelství Frederking & Thaler v bavorském Mnichově (ISBN 3-89405-071-3). Autor se narodil 19. srpna 1954 a žije jako svobodný novinář v Landshutu. Jeho příjmení nám připomíná i u nás oblíbeného klasika literatury "starobavorského ducha" Ludwiga Thomu, jehož Všivák Ludva a teta Frída patří v českém přetlumočení doslova ke klenotům české překladatelské tradice. Christoph Thoma, jak o tom svědčí jeden z citátů jeho knihy o Šumavě, považuje ho za vzdáleného příbuzného. On sám je korespondentem Bavorského rozhlasu a spolupracuje i s renomovaným mnichovským listem Süddeutsche Zeitung.

- - - - -
Landshut (BY) / Waldsassen (BY) / Spiegelau (BY) / Klingenbrunn (BY) / Železná Ruda / Dobrá Voda u Hartmanic / Vintířovy skály / Karlov

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Na svých webových stránkách má i tento portrét svého "slavného jmenovce", jak píše, o němž v roce 2002 přednášel v rámci "6. Landshutských literárních dnů"
Plánek zachycující Vintířovy cesty po Bavorsku
a do Čech
Pohled z Vintířových skal směrem k Frauenthalu a Hůrce (Hurkenthal)
Kříž na Vintířových skalách

zobrazit všechny přílohy

TOPlist