logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN THONABAUER

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 19, s. 772

Na snímku z farní kroniky, pořízeném po jeho příchodu do Semněvic, sedí třetí zleva mezi svým otcem a vikářem Františkem Hruškou, dále vpravo pak sedí Leopold Klima a Josef Knarr

Na snímku z farní kroniky, pořízeném po jeho příchodu do Semněvic, sedí třetí zleva mezi svým otcem a vikářem Františkem Hruškou, dále vpravo pak sedí Leopold Klima a Josef Knarr

Repro Kronika farnosti Semněvice 1848–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam křestní matriky farní obce Žumberk o narození otcově v Klažarech s pozdějším přípisem o úmrtí tamtéž

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam trhovosvinenské křestní matriky o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Trhové Sviny o svatbě rodičů (brali se měsíc po Johannově /Janově/ narození)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1910 s rodinou Thonabauerovou v Klažarech čp. 14

Repro Sčítání lidu 1910, Klažary, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis ve farní kronice...

Zápis ve farní kronice...

Repro Kronika farnosti Semněvice 1848–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

... a novinový výstřižek vlepený vedle

Repro Kronika farnosti Semněvice 1848–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Vazba semněvické farní kroniky...

Vazba semněvické farní kroniky...

Repro Kronika farnosti Semněvice 1848–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

... a do ní vlepená "dělená" pohlednice Semněvic

... a do ní vlepená "dělená" pohlednice Semněvic

Repro Kronika farnosti Semněvice 1848–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Kostel sv. Jiří v Semněvicích na snímcích ve farní kroniceKostel sv. Jiří v Semněvicích na snímcích ve farní kronice

Kostel sv. Jiří v Semněvicích na snímcích ve farní kronice

Repro Kronika farnosti Semněvice 1848–1945 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Pohřební průvod s koňmi vezoucími rakev s jeho ostatky v Semněvicích 8. září roku 1961

Pohřební průvod s koňmi vezoucími rakev s jeho ostatky v Semněvicích 8. září roku 1961

Repro www stránky Glaube und Heimat, 1961, č. 7, s. 283

Semněvická fara

Semněvická fara

Repro www stránky Památkový katalog (Národní památkový ústav)

Hřbitov v Semněvicích

Hřbitov v Semněvicích

Repro www stránky Historické hřbitovy

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist