logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS THÖNER

Repro Chronik der Lehrerbildungsanstalt in Budweis 1868-1923 a Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1965, č. 4, s. 119

O jeho 82. narozeninách 2. listopadu 1943 v rubrice "župy Horní Dunaj" na stránkách budějovického německého listu

O jeho 82. narozeninách 2. listopadu 1943 v rubrice "župy Horní Dunaj" na stránkách budějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 86, s. 11

Vlastní rukou tu v českobudějovickém domě čp. 497 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici zaznamenal na archu sčítání lidu z roku 1921 data svá (označil se jako penzionovaný profesor německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích), své ženy Anny, narozené 11. března 1870 v obci Klostergrab (dnes Hrob, okr. Teplice), tehdejší okres Duchcov (Dux), syna Karla, abiturienta reálky a nadporučíka čs. pěšího pluku č. 1, narozeného 28. září 1895 v Chomutově (Komotau), jakož i dcer Emmy, narozené 24. června 1897 v Chomutově, a Franzisky, narozené rovněž v Chomutově dne 1. května roku 1902

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům se starým čp. 497, dnes č. 263/6, v českobudějovické Dukelské ulici

Dům se starým čp. 497, dnes č. 263/6, v českobudějovické Dukelské ulici

Foto Ivo kareš

Zde figuruje jako penzionovaný učitel při seznamu učitelstva v Německém Benešově
i s letopočty svého působení

Zde figuruje jako penzionovaný učitel při seznamu učitelstva v Německém Benešově
i s letopočty svého působení

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 229

Obálka a titulní list (1908)

Obálka a titulní list (1908)

Úvodní notový záznam zpěvníku s autorskými iniciálami dole

Úvodní notový záznam zpěvníku s autorskými iniciálami dole

Repro M. Thöner, Katholische Kirchenlieder und liturgische Gesänge (1908), s.2-3

Článek o něm z roku 1937 od Fritze Huemer-Kreinera (ps. Friedl von der Au) přetiskla Valerie Maiová v roce 2013 spolu se snímkem, který pořídila v roce 2007 a jenž zachycuje někdejší Thönerovu vilu v Benešově nad Černou

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 11, s. 30-31

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist