logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THOMAS TIBITANZL

Na školním výletě v okolí Horní Stropnice na snímku z roklu 1912, vlepeném do školní kroniky

Na školním výletě v okolí Horní Stropnice na snímku z roklu 1912, vlepeném do školní kroniky

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Snímek z hornostropnické školní kroniky z roku 1932 jej zachycuje sedícího druhého zprava, čtvrtý zprava sedí Adalbert Scherkl

Snímek z hornostropnické školní kroniky z roku 1932 jej zachycuje sedícího druhého zprava, čtvrtý zprava sedí Adalbert Scherkl

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Dubné

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 33 v Branišově na snímcích z roku 2020Rodný dům čp. 33 v Branišově na snímcích z roku 2020

Rodný dům čp. 33 v Branišově na snímcích z roku 2020

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro stavení čp. 33 v Branišově i s ním

Repro Sčítání lidu 1910, Branišov, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho svatbě v Horní Stropnici, uchovaný na stránkách tamní oddací matriky, za svědka mu byl Adalbert Scherkl

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 73 v Horní Stropnici, kde bydlel se svou ženou a oba uvedli, že jsou národnosti německé

Repro Sčítání lidu 1921, Branišov, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

V seznamu německého učitelstva z roku 1928 má jako rodiště mylně uvedeny České Budějovice

V seznamu německého učitelstva z roku 1928 má jako rodiště mylně uvedeny České Budějovice

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 237

Zápis ve školní kronice o tom, že po Adalbertu Scherklovi provizorně převzal vedení školy v Horní Stropnici

Zápis ve školní kronice o tom, že po Adalbertu Scherklovi provizorně převzal vedení školy v Horní Stropnici

Repro Kronika školy Horní Stropnice 1924-1945, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Takový pohled na Přední Výtoň za jeho zdejšího učitelského působení nebyl možný - škola je úplně vlevo

Takový pohled na Přední Výtoň za jeho zdejšího učitelského působení nebyl možný - škola je úplně vlevo

Foto Leona Töröková

Výřez z pohlednice Josefa Wolfa, zachycující Pohorskou Ves, jeho další učitelskou štaci - škola je vpravo vedle kostela

Výřez z pohlednice Josefa Wolfa, zachycující Pohorskou Ves, jeho další učitelskou štaci - škola je vpravo vedle kostela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Pohlednice Horní Stropníce zachytila i místní školu

Pohlednice Horní Stropníce zachytila i místní školu

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist