logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JAN KŘTITEL TIMR

...neboť mi učinil velké věci. Ten, který je mocný.


Strakonický deník.cz

Na desáté ze čtrnácti kopií dokumentů, které nabízí Strakonický deník dne 6. prosince 2021 ze sbírky Jana Malířského, upoutá lístek "Zur Erinnerung an das goldene Priesterjubiläum, welches der em. Dechant von Prachatitz Msgre Johann Timr in der Pfarrkirche zu Podsrp bei Strakonitz am 23. Juli gefeiert hat." s následující citací z Nového zákona (Lukáš 1, 49): "Großes hat an mir getan, der da mächtig ist.", která v českém překladu je naší textovou ukázkou. Datace lístku je docela dramatická: 1894-1944. Jan Křtitel Timr se podle blatenské křestní matriky narodil ve městě, psaném tu krátce "Blatna" dne 5. srpna roku 1870 v domě čp. 201, kde bydlil jeho otec a jmenovec Jan Timr, zdejší obecní "úřadník", syn mistra pernikářského v Blatné čp. 137 Josefa Timra a jeho ženy Marie, dcery Antonína Pecivála z Mirovic čp. 76, se svou manželkou Klárou, dcerou mistra koželužského v Blatné čp. 158 Jana Sladkého a Františky, dcery koželuha v Blatné čp. 168 Václava Šnedla. Na kněze byl syn Jana a Kláry Timrových vysvěcen v Českých Budějovicích dne 23. července 1894. Českobudějovická diecéze byla skoro napůl dvojjazyčná a původem čeští duchovní pastýři se horlivě přizpůsobovali podle zákonů Božích jazyku a kultuře svých oveček. Mladý Timr začínal jako kaplan v tehdy převážně jazykově německých Prachaticích, pak v letech 1908-1918 v Dobrši na šumavském Podlesí, odtud pak 1919 nastoupil na místo děkana v Prachaticích, pozici opravdu kulturně velevýznamnou, kde už nabyl titulu čestného konzistorního rady, biskupského vikáře a monsignora (Msgre). Působil pak jako farář na protektorátním Podsrpu, zřejmě pro svůj český původ, ale do Prachatic se před svou smrtí 6. dubna 1950 stačil vrátit a byl tam i pochován ve hřbitovní kapli. Vyhnaní věřící naň nezapomněli: v krajanském listu "Böhmetwäldler Heimatbrief" nacházíme jak zmínku o jeho úmrtí, tak několik vzpomínek na jeho dlouholeté blahodárné působení. V dobršské farní "Liber memorabilium" je 180 stran popsáno jeho českými i německými záznamy. To už je na celou knihu, byť dvojjazyčnou jako ta diecéze světce a prachatického rodáka Jana Nepomuka Neumanna (viz jeho zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže) kdysi bývala. Nijaká totalita to už nemůže změnit.

- - - - -
* Blatná / České Budějovice / Prachatice / Dobrš / Podsrp / † Prachatice / † † Staré Prachatice, Prachatice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v blatenské křestní matrice
Lístek k 50. výročí kněžství
Kostel Zvěstování Páně v Dobrši
Dobršská fara

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist