logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF TISCHLER

Repro www stránky Geneanet.org

Jeho dcera Rotraut (1946-2000)

Jeho dcera Rotraut (1946-2000)

Repro www stránky Geneanet.org

Záznam hornovltavické matriky o sňatku jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v kunžvartské křestní matrice s pozdějším přípisem o datu biřmování devatenáctiletého v rodné obci

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Popisný arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 11 v Kunžvartu

Repro Sčítání lidu 1921, Vimperk, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Strážný, tehdy stále ještě Kunžvart, na leteckém snímku z roku 1952,
v něm pak, "štítem k říšské silnici", jeho rodičovský dům čp. 11

Strážný, tehdy stále ještě Kunžvart, na leteckém snímku z roku 1952,
v něm pak, "štítem k říšské silnici", jeho rodičovský dům čp. 11

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pohlednice Josefa Seidela z roku 1906 zachycuje vpravo rodný statek "Tomschy-Hof" ve Strážném, výměnkářské stavení dnes už nestojí a budova byla přestavěna

Pohlednice Josefa Seidela z roku 1906 zachycuje vpravo rodný statek "Tomschy-Hof" ve Strážném, výměnkářské stavení dnes už nestojí a budova byla přestavěna

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Stejný pohled na někdejší "Říšskou ulici" v roce 2021

Stejný pohled na někdejší "Říšskou ulici" v roce 2021

Foto Leona Töröková

Další snímek z roku 2020 zachycuje hned vedle stojící čp. 11 jako sídlo nočního klubu

Další snímek z roku 2020 zachycuje hned vedle stojící čp. 11 jako sídlo nočního klubu

Foto Leona Töröková

Tady stával kostel ve Strážném, kde byl pokřtěnTady stával kostel ve Strážném, kde byl pokřtěn

Tady stával kostel ve Strážném, kde byl pokřtěn

Foto Leona Töröková

Zřícenina hradu Kunžvart a poutní kaple Panny Marie Pomocné nad StrážnýmZřícenina hradu Kunžvart a poutní kaple Panny Marie Pomocné nad Strážným

Zřícenina hradu Kunžvart a poutní kaple Panny Marie Pomocné nad Strážným

Foto Pavel Polák

Někdejší podoba oltáře mariánské poutní kaple na Kamenném vrchu nad Strážným

Někdejší podoba oltáře mariánské poutní kaple na Kamenném vrchu nad Strážným

Repro Sudetenland - Marianisches Land. I. (1954), obr. příl.

Památník u kostela v Bischofsreut připomíná patronát obce nad vyhnanci ze Strážného

Památník u kostela v Bischofsreut připomíná patronát obce nad vyhnanci ze Strážného

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist