logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF TISCHLER

Repro www stránky Geneanet.org

Jeho dcera Rotraut (1946-2000)

Jeho dcera Rotraut (1946-2000)

Repro www stránky Geneanet.org

Záznam hornovltavické matriky o sňatku jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v kunžvartské křestní matrice s pozdějším přípisem o datu biřmování devatenáctiletého v rodné obci

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Popisný arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 11 v Kunžvartu

Repro Sčítání lidu 1921, Vimperk, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Strážný, tehdy stále ještě Kunžvart, na leteckém snímku z roku 1952,
v něm pak, "štítem k říšské silnici", jeho rodičovský dům čp. 11

Strážný, tehdy stále ještě Kunžvart, na leteckém snímku z roku 1952,
v něm pak, "štítem k říšské silnici", jeho rodičovský dům čp. 11

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Pohlednice Josefa Seidela zachycuje vpravo rodný statek "Tomschy-Hof" ve Strážném, výměnkářské stavení dnes už nestojí a budova byla přestavěna

Pohlednice Josefa Seidela zachycuje vpravo rodný statek "Tomschy-Hof" ve Strážném, výměnkářské stavení dnes už nestojí a budova byla přestavěna

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Snímek z roku 2016 zachycuje čp. 11 jako sídlo nočního klubu

Snímek z roku 2016 zachycuje čp. 11 jako sídlo nočního klubu

Repro Mapy.cz, přispěvatelé OpenStreetMap

Poutní kaple Panny Marie Pomocné a zřícenina hradu Kunžvart nad StrážnýmPoutní kaple Panny Marie Pomocné a zřícenina hradu Kunžvart nad Strážným

Poutní kaple Panny Marie Pomocné a zřícenina hradu Kunžvart nad Strážným

Foto Pavel Polák

Památník u kostela v Bischofsreut připomíná patronát obce nad vyhnanci ze Strážného

Památník u kostela v Bischofsreut připomíná patronát obce nad vyhnanci ze Strážného

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist