logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ZEPHYRIN TOBNER

Repro z daru Jaroslava Pulkrábka, farní archív Horní Vltavice

Repro Glaube und Heimat, 1956, s. 23
(viz i Josef Tibitanzl)

Repro Glaube und Heimat, 1959, s. 265

Se spolubratry sedící prvý zleva o svatodušních svátcích 1917 - stojící zleva doprava Peregrin Ritter, Georg Watzkarsch, Stanislaus Ploner, Andreas Goll, Viktorin Panhölzl, Robert Filzbauer, Placidus Windhager, Eberhard Winter a Emanuel Putschögl, sedící doprava vedle něho Stephan Zach, Florian Pfandlbauer a Philibert Panhölzl

Se spolubratry sedící prvý zleva o svatodušních svátcích 1917 - stojící zleva doprava Peregrin Ritter, Georg Watzkarsch, Stanislaus Ploner, Andreas Goll, Viktorin Panhölzl, Robert Filzbauer, Placidus Windhager, Eberhard Winter a Emanuel Putschögl, sedící doprava vedle něho Stephan Zach, Florian Pfandlbauer a Philibert Panhölzl

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 18, s. 753

Narodil se podle záznamu v českobudějovické matrice jako Alfred Tobner Karlu Tobnerovi a jeho ženě Barbaře

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka a titulní list obnoveného vydání jeho románu z "temné Šumavy" (1987)
vydaného nakladatelství Glaube und Heimat

Obálka a titulní list obnoveného vydání jeho románu z "temné Šumavy" (1987)
vydaného nakladatelství Glaube und Heimat

Obálka a titulní list obnoveného vydání jeho románu z "temné Šumavy" (1987)
vydaného nakladatelství Glaube und Heimat

Záhlaví titulu někdejšího diecézního čtrnáctideníku, který založil...

Záhlaví titulu někdejšího diecézního čtrnáctideníku, který založil...

...a nynější obálka měsíčníku téhož jména

...a nynější obálka měsíčníku téhož jména

Titulní list (1881)

Titulní list (1881)

Titulní list výtisku jeho "vyprávění" o Cikánském lese ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Titulní list výtisku jeho "vyprávění" o Cikánském lese ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny

Obálka (1907)

Obálka (1907)

Titulní list vánočního čísla zábavné přílohy listu
Landbote, zvané "Lesní poustevník" (1930)

Titulní list vánočního čísla zábavné přílohy listu
Landbote, zvané "Lesní poustevník" (1930)

Kdy mu jeho neteř poslala toto vánoční přání, se z razítka rozluštit nedá

Kdy mu jeho neteř poslala toto vánoční přání, se z razítka rozluštit nedá

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Nekrolog v tehdy českokrumlovském církevním listu "Glaube und Heimat" napsal o svém zesnulém spolubratru P. Justin Zichraser

Repro Glaube und Heimat, 1926, č. 8, s. 57-58

Oznámení o jeho skonu v českobudějovickém německém tisku

Oznámení o jeho skonu v českobudějovickém německém tisku

Repro Budweiser Zeitung, 1926, č. 27, s. 4

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu českobudějovické diecéze

Zpráva o jeho úmrtí v ordinariátním listu českobudějovické diecéze

Repro Acta curiae episcopalis Bohemo-Budvicensis, 1926, č. 12, s. 48

Náhrobní deska na hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Náhrobní deska na hřbitovní kapli sv. Anny na nádvoří vyšebrodského kláštera

Foto Ivo Kareš

Rajský dvůr ve vyšebrodském klášteře

Rajský dvůr ve vyšebrodském klášteře

Foto Pavel Polák

Socha "bičovaného Spasitele" na pravém bočním oltáři městského farního kostela ve Vyšším Brodě, o níž pojednává jeho kniha z roku 1907 a od které se každých deset let konávala pouť k její originální předloze v hornobavorském Wiesu

Socha "bičovaného Spasitele" na pravém bočním oltáři městského farního kostela ve Vyšším Brodě, o níž pojednává jeho kniha z roku 1907 a od které se každých deset let konávala pouť k její originální předloze v hornobavorském Wiesu

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 88, s. 54

Svatý obrázek vyšebrodského "bičovaného Spasitele", pocházející někdy z 18. století, je dnes součástí sbírek Bavorského národního muzea v Mnichově

Svatý obrázek vyšebrodského "bičovaného Spasitele", pocházející někdy z 18. století, je dnes součástí sbírek Bavorského národního muzea v Mnichově

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 256

Kostel sv. Filipa a Jakuba a fara v Přední Výtoni s dochvanými středověkými fragmenty Kostel sv. Filipa a Jakuba a fara v Přední Výtoni s dochvanými středověkými fragmenty

Kostel sv. Filipa a Jakuba a fara v Přední Výtoni s dochvanými středověkými fragmenty

Foto Ivo Kareš

Jen pro ilustraci, jaká stavení se tyčila v dnes zaniklé vsi Poschlag, o níž se zmiňuje jeden z jeho textů

Jen pro ilustraci, jaká stavení se tyčila v dnes zaniklé vsi Poschlag, o níž se zmiňuje jeden z jeho textů

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 23, s. 982

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist