logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FELIX TOFT

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 15. května 1910

Na snímku z fotoateliéru Seidel, datovaném 15. května 1910

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Se žáky 3. ročníku měšťanské školy ve Volarech sedící uprostřed
s tmavým plnovousem

Se žáky 3. ročníku měšťanské školy ve Volarech sedící uprostřed
s tmavým plnovousem

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 167

Záznam o jeho narození v opočenské křestní matrice

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Záznam o narození manželčině v křestní matrice farní obce Svatá Kateřina

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Záznam o jejich svatbě v indexu oddací matriky farní obce Svatá Kateřina

Záznam o jejich svatbě v indexu oddací matriky farní obce Svatá Kateřina

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Záznamy o narození dcery Marie (dochoval se pouze index) a syna Rudolfa v křestní matrice farní obce Svatá Kateřina

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Měšťanská škola ve Volarech na staré pohlednici...

Měšťanská škola ve Volarech na staré pohlednici...

... a dnes (2011)

... a dnes (2011)

Foto Pavel Polák

Pod čarou tohoto čísla budějovického týdeníku vyšel v červenci roku 1910 jeho fejeton o cechovní knize volarských koželuhů

Pod čarou tohoto čísla budějovického týdeníku vyšel v červenci roku 1910 jeho fejeton o cechovní knize volarských koželuhů

Repro Süböhmische Volkszeitung, 1910, č. 27, s. 1

Jedním z nejslavnějších momentů v dějinách města Volary, jehož pamětní knihu zdobí honosné desky a neméně honosně zdobený titulní list, byl bezpochyby 17. červenec roku 1871, kdy je navštívil habsburský korunní princ Rudolf a doložil to svým podpisem

Jedním z nejslavnějších momentů v dějinách města Volary, jehož pamětní knihu zdobí honosné desky a neméně honosně zdobený titulní list, byl bezpochyby 17. červenec roku 1871, kdy je navštívil habsburský korunní princ Rudolf a doložil to svým podpisem

Jedním z nejslavnějších momentů v dějinách města Volary, jehož pamětní knihu zdobí honosné desky a neméně honosně zdobený titulní list, byl bezpochyby 17. červenec roku 1871, kdy je navštívil habsburský korunní princ Rudolf a doložil to svým podpisem

Repro Gedenkbuch der Stadt Wallern (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvod protokolu z prvního zasedání tachovské městské rady z listopadu 1931 a záznam v Adresáři Republiky československé z roku 1938

Úvod protokolu z prvního zasedání tachovské městské rady z listopadu 1931 a záznam v Adresáři Republiky československé z roku 1938

Repro Radní protokol Tachov 1931-1932 (SOkA Tachov, Porta fontium) aAdresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství (1938), s. 1713

Záznam o jeho skonu v tachovské knize zemřelých

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist