logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ TOMASCHEK

Záznam o jeho narození ve vacovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Číslo popisné 1 v Přečíně má tamní zámek

Číslo popisné 1 v Přečíně má tamní zámek

Repro www stránky Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Záznam kájovské křestní matriky o narození manželčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam ktišské křestní matriky o narození syna Ernsta

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Úvahu o válce ve slavkovské školní kronice následuje na další dvoustraně zápis o jeho skonu

Úvahu o válce ve slavkovské školní kronice následuje na další dvoustraně zápis o jeho skonu

Repro Kronika německé obecné školy Slavkov 1836-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohlednice Slavkova z roku 1907, škola je zachycena vlevo nahoře

Pohlednice Slavkova z roku 1907, škola je zachycena vlevo nahoře

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Někdejší slavkovská škola snímcích ze zimy 2024

Někdejší slavkovská škola snímcích ze zimy 2024

Někdejší slavkovská škola snímcích ze zimy 2024

Foto Pavel Polák

Jeho náhrobek je vsazený v pietním památníku na slavkovském hřbitověJeho náhrobek je vsazený v pietním památníku na slavkovském hřbitově

Jeho náhrobek je vsazený v pietním památníku na slavkovském hřbitově

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist