logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF TOSCH

Rodný statek čp. 10 v Březovíku a letecký snímek, který ukazuje jeho rozlohuRodný statek čp. 10 v Březovíku a letecký snímek, který ukazuje jeho rozlohu

Rodný statek čp. 10 v Březovíku a letecký snímek, který ukazuje jeho rozlohu

Repro Pavel Polák a Mapy.cz

Březovík pod horou Plešný na staré fotografii, v popředí silnice na Chvalšiny

Březovík pod horou Plešný na staré fotografii, v popředí silnice na Chvalšiny

Repro Glaube und Heimat, 2024, č. 2, s. 54

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 1 v Rovenci s rodinou Johanna Tosche

Repro Sčítání lidu 1921, Rovence, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

S tímto pasem bylo možno přecházet hranici mezi protektorátem a "Říší"

S tímto pasem bylo možno přecházet hranici mezi protektorátem a "Říší"

Repro (Ne)zapomenuté příběhy (2012), s. 60

Truhla, se kterou šla rodina Toschova do odsunu

Truhla, se kterou šla rodina Toschova do odsunu

Repro (Ne)zapomenuté příběhy (2012), s. 70

Potvrzení o zdravotním stavu, vystavené ve Furth im Wald

Potvrzení o zdravotním stavu, vystavené ve Furth im Wald

Repro (Ne)zapomenuté příběhy (2012), s. 72

Záznamy rodiny Toschovy v seznamu odsunutých z okresu Český Krumlov, v říjnovém transportu roku 1946 i s ním

Záznamy rodiny Toschovy v seznamu odsunutých z okresu Český Krumlov, v říjnovém transportu roku 1946 i s ním

Repro SOkA Český Krumlov / archív Kohoutího kříže

Tatínek Josef...

Tatínek Josef...

Repro Hoam!, 1989, č. 5, s. 292

... a jeho nekrolog v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1989, č. 5, s. 292-293

Nekrolog matčin

Nekrolog matčin

Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 4, s. 72

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist