logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARGARETHE TRÖMLOVÁ

Model chalupy "U Tremlů" je hotov

Ten, kdo znal někdejší Kvildu (Außergefild), má ještě v paměti výrazný "Trömei-Haus" (dodnes ho připomínají kamenná boží muka "U Tremlů" na trase modré i zelené turistické značky - pozn. překl.), stojící o samotě (v originále "auf der 'Oaschicht'" - pozn. překl.) asi jeden kilometr před naší krásnou domovskou obcí. Nikdo z těch, kdo do onoho starobylého selského stavení zavítali na kus řeči (v originále "zu einem Plausch" - pozn. překl.) či krátkou jen zastávku, neodešel dál bez malého aspoň pohoštění. Panímáma Trömlová (v originále "Trömei-Muatta" - pozn. překl.) měla vždycky dobrý domácí chleba s vlastnoručně stlučeným máslem a kyselým mlékem rychle po ruce. Brzy po vyhnání byl ten dům, pamětihodné svědectví selské lidové kultury, srovnán se zemí.
Vnuk někdejších majitelů Anny a Prokop Trömlových, pan okresní policejní inspektor (v originále "Pol.-Bez.-Insp." - pozn. překl.) Franz Tröml mladší (syn Franze Trömla staršího, řečeného "Trömei-Franz") z Vídně-Klosterneuburgu zhotovil podle dochovaných fotografií a vlastní láskyplné paměti ve zmenšeném měřítku věrný model tohoto stavení. Franz v něm trávíval u svých prarodičů a tet každoročně čas prázdnin. Hodně Kvildských si ještě jistě vzpomene, jak "Weaner Franzl" (tj. "vídeňský Frantík" - pozn. překl.) troubíval od "Stoarieglu" ("Steinriegel" se říká kamenným snosům ohraničujícím pozemky - viz k tomu Wikipedia - pozn. překl.) nahoře na křídlovku Hartauerovu šumavskou hymnu (v originále "das Böhmerwald-Lied" - pozn. překl.).
Franz Tröml chce tento hmotný dokument někdy později postoupit vídeňskému Šumavskému muzeu (Böhmerwaldmuseum Wien). Přede dvěma roky si vzal za ženu svou sestřenici Margarethe, roz. Praschlovou (Weaner-Gretl), která se jako dcera bohužel příliš časně zesnulého policejního inspektora Josefa Praschla (Seppei-Josef) a jeho ženy Käthe (Trömei-Kathl) narodila rovněž v "Trömei-Haus". Je to pro oba po těžkých ranách osudu druhé manželství, které prožívají jako už zralí lidé se štěstím a vděčností. Udržují ve svém rodinném okruhu i jako členové sdružení Böhmerwaldbund Wien živou paměť krásného šumavského domova.


Böhmerwäldler Heimatbrief, 1977, s. 382

3. února 2008 se Margarethe Trömlová dožila ve Vídni, Kremsergasse 5/II/3/10 požehnaných pětaosmdesáti let, rok nato však už jí krajanský měsíčník blahopřeje k šestaosmdesátce na novou adresu A-1190 Wien, Parkresidenz Döbling Kaufmannschaft, Hartäcker Straße 45. Když na Štědrý den 24. prosince 2013 ve Vídni zemřela, bylo to skoro přesně měsíc a týden před jejími 91. narozeninami. Pochována byla 14. ledna 2014 na hřbitově v Hütteldorfu, což je část 14. vídeňského okresu Penzing. Vídeňský Böhmerwaldbund chce uchovat své dlouholeté člence čestnou památku jako příkladu a povzbuzení jiným.

- - - - -
* Kvilda / † † † Vídeň (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Model usedlosti zvané "Trömei-Haus"
Snímek tzv. "Trömelkapelle" doprovází článek o "divokém honu",
který tu prý bylo slýchat a před nímž prý bývala ochranou
Boží muka "u Tremlova dvora" na snímku z roku 2009

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist