logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN FRANZ ANTON TSCHERNICHEN

Titulní list rukopisu jeho veršované historie Křížové hory z roku 1710Titulní list rukopisu jeho veršované historie Křížové hory z roku 1710

Titulní list rukopisu jeho veršované historie Křížové hory z roku 1710

Repro SOkA Český Krumlov

Dvě ukázky ze stránek Tschernichenova rukopisu

Dvě ukázky ze stránek Tschernichenova rukopisu

Repro SOkA Český Krumlov

Dvě portrétní olejomalby z doby kolem roku 1680 zachycují manželský pár Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky, dcery Jana Adolfa ze Schwarzenbergu

Dvě portrétní olejomalby z doby kolem roku 1680 zachycují manželský pár Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky, dcery Jana Adolfa ze Schwarzenbergu

Repro J. Müller, Český Krumlov : hrad a záme (1996), s. 26, 27

Jan Kristián z Eggenberku, jeho závěť psaná 14 let před smrtí roku 1696 a kopie portrétu jeho vdovy Marie Arnoštky od Jindřicha de Veerleho na rytině Jana Oldřicha Krause

Jan Kristián z Eggenberku, jeho závěť psaná 14 let před smrtí roku 1696 a kopie portrétu jeho vdovy Marie Arnoštky od Jindřicha de Veerleho na rytině Jana Oldřicha Krause

Repro V. Bůžek, A. Kubíková, J. Záloha, Baroko v Českém Krumlově (1995), s. 35-37

Mapa Českého Krumlova a okolí a panství českokrumlovského i netolického z přelomu 17. a 18. století, jak je uchovává ve fondu Velkostatek Český Krumlov českokrumlovská pobočka Státního oblastního archivu v Třeboni

Mapa Českého Krumlova a okolí a panství českokrumlovského i netolického z přelomu 17. a 18. století, jak je uchovává ve fondu Velkostatek Český Krumlov českokrumlovská pobočka Státního oblastního archivu v Třeboni

Mapa Českého Krumlova a okolí a panství českokrumlovského i netolického z přelomu 17. a 18. století, jak je uchovává ve fondu Velkostatek Český Krumlov českokrumlovská pobočka Státního oblastního archivu v Třeboni

Repro V . Bůžek, Českokrumlovsko v proměnách staletí 1250-1850 (1999), s. 70, 71

Kalvárie na Křížové hoře na snímku z pubikace z počátku devadesátých let 20. století a v roce 2011 - původní kříže byly přemístěny do běžně nepřístupných prostor kaple, viz snímky nížeKalvárie na Křížové hoře na snímku z pubikace z počátku devadesátých let 20. století a v roce 2011 - původní kříže byly přemístěny do běžně nepřístupných prostor kaple, viz snímky níže

Kalvárie na Křížové hoře na snímku z pubikace z počátku devadesátých let 20. století a v roce 2011 - původní kříže byly přemístěny do běžně nepřístupných prostor kaple, viz snímky níže

Repro Unsere Heimat : Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald (1992), s. 317 a foto Ivo Kareš

Kaple na Křížové hoře v roce 2011...Kaple na Křížové hoře v roce 2011...

Kaple na Křížové hoře v roce 2011...

Foto Ivo Kareš

... a po další opravě o 10 let později... a po další opravě o 10 let později

... a po další opravě o 10 let později

Foto Pavel Polák

Interiér kaple na Křížové hoře na snímku ze třicátých let 20. století...

Interiér kaple na Křížové hoře na snímku ze třicátých let 20. století...

Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 134

... a torzo barokní sochy Panny Marie Bolestné z roku 1710 ve stavu, v jakém ji zanechal komunistický režim, než byla v roce 2010 restaurována do původní podoby na základě dobových fotografií, tj. i té předchozí zde vlevo

... a torzo barokní sochy Panny Marie Bolestné z roku 1710 ve stavu, v jakém ji zanechal komunistický režim, než byla v roce 2010 restaurována do původní podoby na základě dobových fotografií, tj. i té předchozí zde vlevo

Repro Hradní muzeum Český Krumlov : historie objektu a katalog exponátů (2010), s. 135, foto Hugo Moc

Obraz z bočního oltáře poutní kaple sv. Kříže na křížové hoře "Český Krumlov pod ochranou Immaculaty a světců (asi 1727-1728)"

Obraz z bočního oltáře poutní kaple sv. Kříže na křížové hoře "Český Krumlov pod ochranou Immaculaty a světců (asi 1727-1728)"

Foto Pavel Polák, ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

Interiér kaple v roce 2021

Interiér kaple v roce 2021

Foto Pavel Polák

Obálka (2012) významné publikace o Křížové hoře u Českého Krumlova, vydané českobudějovickým památkovým ústavem a obsahující mj. i úplný neveršovaný překlad Tschernichenovy veršované historie "svatyně za hradbami", který pořídil Jan Kvapil "s ohledem na důležitost obsahové stránky originálního textu a jeho nevelkou formální vytříbenost"

Obálka (2012) významné publikace o Křížové hoře u Českého Krumlova, vydané českobudějovickým památkovým ústavem a obsahující mj. i úplný neveršovaný překlad Tschernichenovy veršované historie "svatyně za hradbami", který pořídil Jan Kvapil "s ohledem na důležitost obsahové stránky originálního textu a jeho nevelkou formální vytříbenost"

Repro M. Gaži - J. Hansová, Svatyně za hradbami měst : Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech (2012), obálka a s. 305

Egon Schiele, Bouřková hora, detail olejomalby z roku 1910

Egon Schiele, Bouřková hora, detail olejomalby z roku 1910

Repro F.E. Wischin, Egon Schiele und Krumau (1994), s. 112

Zaniklý dvůr Vlaštovičník za krytým mostem přes Vltavu u Českého Krumlova, jehož pověst Tschernichen také zbásnil

Zaniklý dvůr Vlaštovičník za krytým mostem přes Vltavu u Českého Krumlova, jehož pověst Tschernichen také zbásnil

Repro Unsere Heimat : Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald (1992), s. 363

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist