logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF TUSCHL

Záznam chvalšinské oddací matriky o svatbě Josefova otce Jakoba Tuschla (*8. ledna 1874) ze zaniklého Osí čp. 14 s Christine Bürgerovou (*17. března 1879) z tamního čp. 12

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 14 v Osí s jeho rodinou i s ním

Repro Sčítání lidu 1921, Osí, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho syn a jmenovec (*1938) je literárně činný

Jeho syn a jmenovec (*1938) je literárně činný

Repro www stránky Aalener Internet-Zeitung

Antikvariátní záznam historického románu jeho syna (2012), vydaného autorovým vlastním nákladem

Antikvariátní záznam historického románu jeho syna (2012), vydaného autorovým vlastním nákladem

Repro www stránky Booklooker.de

Úryvek z synova jiného historického románu "Die rote Rose", který se odehrává v roce 1946 v rodném kraji

Repro Glaube und Heimat, 2016, č. 4, s. 10-13

Osí na starých pohlednicích

Osí na starých pohlednicích

Osí na starých pohlednicích

Osí zachycené Josefem Seidelem, nahoře nad ním dnes rovněž zaniklá Šavlova Lhota (Schlagl)

Osí zachycené Josefem Seidelem, nahoře nad ním dnes rovněž zaniklá Šavlova Lhota (Schlagl)

Repro F. Fellner, Das fotografische Gedächtnis = Fotografická paměť :
Böhmerwald und Mühlviertel, Šumava & Mühlviertel (2007), s. 153, foto Josef Seidel

Z ohlasů na internetové stránky o zaniklých obcích (nejen) ve vojenském prostoru Boletice

Z ohlasů na internetové stránky o zaniklých obcích (nejen) ve vojenském prostoru Boletice

Repro www stránky Zaniklé obce

Tříkrálová hra v Osí na starém snímku neznámého data

Tříkrálová hra v Osí na starém snímku neznámého data

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 2, s. 48

Kaple při dvou mohutných lipách na návsi někdejší vsi Osí (viz pohlednice výše)

Kaple při dvou mohutných lipách na návsi někdejší vsi Osí (viz pohlednice výše)

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 18

Zbytky jednoho ze stavení někdejší obce Osí na snímku z roku 2008,
udávajícím jeho polohu "vlevo za kapličkou"

Zbytky jednoho ze stavení někdejší obce Osí na snímku z roku 2008,
udávajícím jeho polohu "vlevo za kapličkou"

Repro www stránky Zaniklé obce

Osí na staré mapě...

Osí na staré mapě...

Repro Schulwandkarte des politischen Bezirkes Krumau (1897) (Digitální knihovna JVK)

... a na leteckých snímcích z let 1952, když už byly domy bez střech, a 2008

... a na leteckých snímcích z let 1952, když už byly domy bez střech, a 2008

... a na leteckých snímcích z let 1952, když už byly domy bez střech, a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist