logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GOTTFRIED UHLIG VON UHLENAU

Jeho medailon ve Wurzbachově Biografickém lexikonu císařství rakouského

Jeho medailon ve Wurzbachově Biografickém lexikonu císařství rakouského

Repro C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (1883), s. 245-246

Titulní list (1848) prvního dílu jeho čtyřdílné "malby časů a mravů z dob válek o rakouské dědictví" a poslední strana tohoto dílu, svědčící o místu děje, jímž tu jsou v říjnu roku 1741 České BudějoviceTitulní list (1848) prvního dílu jeho čtyřdílné "malby časů a mravů z dob válek o rakouské dědictví" a poslední strana tohoto dílu, svědčící o místu děje, jímž tu jsou v říjnu roku 1741 České Budějovice

Titulní list (1848) prvního dílu jeho čtyřdílné "malby časů a mravů z dob válek o rakouské dědictví" a poslední strana tohoto dílu, svědčící o místu děje, jímž tu jsou v říjnu roku 1741 České Budějovice

Repro G. Uhlig von Uhlenau, Thron, Bürger und Soldat (1848), titulní list a s. 150 Kramerius - Národní knihovna ČR

Titulní list rakouského vojenského "schematismu" z roku 1858 a stránka, kde je uveden mezi nositeli
záslužného kříže (figuruje tu např. i kníže Windisch-Grätz) jako "podplukovník na penzi"

Titulní list rakouského vojenského "schematismu" z roku 1858 a stránka, kde je uveden mezi nositeli
záslužného kříže (figuruje tu např. i kníže Windisch-Grätz) jako "podplukovník na penzi"

Repro Google Books

Záhlaví pátého čísla prvého ročníku Krumauer Intelligenz Blatt se závěrem jeho fejetonu

Záhlaví pátého čísla prvého ročníku Krumauer Intelligenz Blatt se závěrem jeho fejetonu

V dubnu 1805 se v Českých Budějovicích narodila jeho sestra a pozdější třetí manželka Ernesta Mayera Maria Josefa Rosalia "Uhligin" (tak se tehdy v němčině přechylovala ženská příjmení) v rodině Alberta von Uhlig, hejtmana (kapitána) c.k. pěšího regimentu, a jeho manželky Franzisky, roz. Hartmann von Hartenthal

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v kaplické matrice psaný pohřbívajícím knězem Františkem Dobromilem Kamarýtem (1812-1876), autorem česky psaných knih a překladatelem z němčiny, navíc bratrem velešínského básníka a kněze Josefa Vlastimila Kamarýta, o Uhligově zdejším úmrtí 8. května 1874 a pohřbu dva dny nato s výčtem jeho hodností a vyznamenání, na konci pak je zmíněna i jeho manželka Wilhelmine Elisabeth Anna Kotz baronka "von Dobrž und Wohraženic"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Bruslení na zámeckém rybníku v Krumlově na obraze Ferdinanda Runka z roku 1820

Bruslení na zámeckém rybníku v Krumlově na obraze Ferdinanda Runka z roku 1820

Repro M. Havlová, Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834) (2014), s. 130-131 (SHZ Český Krumlov)

Tento terč krumlovských střelců pod schwarzenberským praporem připomíná verši z roku 1805 dobu napoleonských válek - závěrečné dvouverší by znělo česky asi takto:
Mír nastal tu, mír nastal tam,
jak svaté je to slovo nám!

Tento terč krumlovských střelců pod schwarzenberským praporem připomíná verši z roku 1805 dobu napoleonských válek - závěrečné dvouverší by znělo česky asi takto:
Mír nastal tu, mír nastal tam,
jak svaté je to slovo nám!

Repro V. Bůžek a kol., Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 11, Český Krumlov (2003), obr. 31

V září 1846 zakoupili Schwarzenbergové cukrovar na českobudějovickém Lineckém předměstí v dnešní ulici Boženy Němcové (tehdy zvané Schwarzenberská ulice), kde vznikla hospoda "U tetřeva" (na pohlednici asi z roku 1908 hostinec se dvorem /budova stojí dodnes/ v popředí)

V září 1846 zakoupili Schwarzenbergové cukrovar na českobudějovickém Lineckém předměstí v dnešní ulici Boženy Němcové (tehdy zvané Schwarzenberská ulice), kde vznikla hospoda "U tetřeva" (na pohlednici asi z roku 1908 hostinec se dvorem /budova stojí dodnes/ v popředí)

Obnovená tradice, č. 60 (2019), s. 24 (ze sbírky Daniela Kováře)

Rozpadající se rožmberská kdysi a pak schwarzenberská Plavnice, kde se, nejspíš u piva z místního pivovaru, "naposledy objal" s Ernstem Mayerem...

Rozpadající se rožmberská kdysi a pak schwarzenberská Plavnice, kde se, nejspíš u piva z místního pivovaru, "naposledy objal" s Ernstem Mayerem...

Repro www stránky Geocaching.com a foto Ivo Kareš

... a současnost po staletí existujícího plavnického hospodářského dvora: částečná demolice v listopadu 2017...... a současnost po staletí existujícího plavnického hospodářského dvora: částečná demolice v listopadu 2017...

... a současnost po staletí existujícího plavnického hospodářského dvora: částečná demolice v listopadu 2017...

Foto Ivo Kareš

... stav v září 2018...

... stav v září 2018...

Foto Ivo Kareš

... a v říjnu 2021, úpravy areálu stále probíhají, o několik stovek metrů dále se staví dálniční most (viz i Adolf von Scheure)... a v říjnu 2021, úpravy areálu stále probíhají, o několik stovek metrů dále se staví dálniční most (viz i Adolf von Scheure)

... a v říjnu 2021, úpravy areálu stále probíhají, o několik stovek metrů dále se staví dálniční most (viz i Adolf von Scheure)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist