logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILLI ULLMANN

Na "lovu medvěda" v Kanadě

Na "lovu medvěda" v Kanadě

Repro Glaube und Heimat, 1979, č. 7, s. 10

Se spolužáky z Loučovic roku 1981 v Schorndorfu

Se spolužáky z Loučovic roku 1981 v Schorndorfu

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 7, s. 28

V roce 1988 po amputaci nohy, upoután na kolečkové křeslo, prý s pověstí portrétního malíře a nezdolného šumavského humoru čeká dopisy na adrese 329-3139 Bonwood Dr.N.W, Calgary - Alberta, T=B2E7, Canada"

V roce 1988 po amputaci nohy, upoután na kolečkové křeslo, prý s pověstí portrétního malíře a nezdolného šumavského humoru čeká dopisy na adrese 329-3139 Bonwood Dr.N.W, Calgary - Alberta, T=B2E7, Canada"

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 8, s. 47

Záznam malšínské křestní matriky o otcově narození v Lopatném čp. 10, kde chalupničil jeho otec a jmenovec Franz Ullmann (*19. října 1845), "záložní vojín vozatajského sboru" (Reserve-Gemeiner des Fuhrwesen-Corps) v Praze,, syn Josefa Ullmanna, rolníka ve Slupečné (Luppetsching) čp. 2 a Kathariny, roz. Feyrerové z Jílovic (v matrice "aus Gillowitz", múže jít o Deutsch Gillowitz, tj. Dolní Jílovice, Horní Jílovice /Böhmisch Gillowitz/ jsou od Slupečné dost dál, ale přicházejí rovněž v úvahu), matka Josefa, roz. Wimnerová, byla pak schovankou (Ziehtochter) Martina Wiltschko v Lopatném čp. 10, jinak nemanželskou dcerou Notburgy Wimmerové z města Hallein v rakouském Solnohradsku

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam frymburské křestní matriky o matčině narození v Moravici čp. 11, kde chalupničil její otec Andreas Feirer, syn chalupníka na témže stavení Jakoba Feirera a Anny, roz. Schneiderové ze Šebanova (Schöbersdorf), Mariina matka Elisabeth byla pak dcerou Franze Klampfeho, chalupníka ze zaniklého dnes Dolního Okolí (Oggold am Wald) čp. 10, a jehoženy Anny, roz. Rexeisenové z rovněž dnes zaniklé osady Na Rejtě (Reithäuseln)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o frymburské svatbě rodičů v tamní oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v indexu vyšebrodské matriky o jeho narození v Loučovicích

Záznam v indexu vyšebrodské matriky o jeho narození v Loučovicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro jeden z bytů v loučovickém domě čp 47 (s domem čp. 47 tvořil společnou jednotku)

Repro Sčítání lidu 1921, Loučovice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam, evidující Williho Ullmanna z Alberty jako kanadského malíře

Záznam, evidující Williho Ullmanna z Alberty jako kanadského malíře

Repro www stránky Canadian Heritage Information Network

Nekrolog jeho ženy Anneliese z kanadského tisku

Nekrolog jeho ženy Anneliese z kanadského tisku

Repro www stránky Calgary Herald - Obituaries

Losa lze dnes potkat i na ŠumavěLosa lze dnes potkat i na Šumavě

Losa lze dnes potkat i na Šumavě

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2004, č. 5, s. 32-33, foto Hans Aschenbrenner

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist