logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ URBAN

Záznam křestní matriky o jeho narození ve Skelné Huti a nýrském křtu kaplanem Mathiasem Boháčem - otec novorozence Franz Urban, chalupník ve Skelné Huti čp. 37, rodném stavení chlapcově, byl synem výměnkáře Franze Urbana z Hodousic (Holletitz) čp. 32 a Kathariny, roz. Prasserové ze Žíznětic (Schießnetitz), novorozencova matka Maria byla pak dcerou chalupníka ve Skelné Huti čp. 37 Georga Zelzera a Theresie, roz. Späklové rovněž ze Skelné Huti

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Rodný dům otcův čp. 32 v Hodousicích - i přes stavební úpravy zůstává podle historických leteckých snímů půdorysně stejnýRodný dům otcův čp. 32 v Hodousicích - i přes stavební úpravy zůstává podle historických leteckých snímů půdorysně stejný

Rodný dům otcův čp. 32 v Hodousicích - i přes stavební úpravy zůstává podle historických leteckých snímů půdorysně stejný

Foto Ivo Kareš

Záznam v diecézním katalogu na rok 1915, kdy konal duchovní službu v Lodhéřově s Johannem Kramlerem

Záznam v diecézním katalogu na rok 1915, kdy konal duchovní službu v Lodhéřově s Johannem Kramlerem

Repro Directorium Divini Officii Jussu et Auctoritate Reverendissimi ac Illustrissimi Domini Domini Josephi Antonii Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Bohemo-Budvicensis Juxta Novum Kalendarium Provinciae Pragenae Dispositum et a Venerabili Clero Dioecesano Observandum 1915, s. 78

Jeho prvý zápis do jablonecké oddací matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jablonec na Seidelově pohlednici

Jablonec na Seidelově pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Jablonecký kostel Nalezení Svatého kříže na dalším Seidelově snímku

Jablonecký kostel Nalezení Svatého kříže na dalším Seidelově snímku

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Tady jablonecký kostel stával

Tady jablonecký kostel stával

Foto Ivo Kareš

Kostel sv. Petra a Pavla a fara v Lodhéřově, jeden ze zvonů vyrobila budějovická Pernerova dílnaKostel sv. Petra a Pavla a fara v Lodhéřově, jeden ze zvonů vyrobila budějovická Pernerova dílna

Kostel sv. Petra a Pavla a fara v Lodhéřově, jeden ze zvonů vyrobila budějovická Pernerova dílna

Foto Pavel Polák

Důstojnický emblém jezdeckého střeleckého pluku zmíněného v zápise výše, původně zeměbraneckého hulánského pluku (Landwehr-Ulanen-Regiment Nr. 6), doplňovaného od roku 1901 i z Českých Budějovic vojáky ze Šumavy, roku 1919 v lednu zrušeného v Písku, kde do té doby fungovala ještě jeho náhradní eskadrona

Důstojnický emblém jezdeckého střeleckého pluku zmíněného v zápise výše, původně zeměbraneckého hulánského pluku (Landwehr-Ulanen-Regiment Nr. 6), doplňovaného od roku 1901 i z Českých Budějovic vojáky ze Šumavy, roku 1919 v lednu zrušeného v Písku, kde do té doby fungovala ještě jeho náhradní eskadrona

Repro www stránky Warshop.cz

Zpráva o jeho úmrtí v krajanském měsíčníku

Zpráva o jeho úmrtí v krajanském měsíčníku

Repro Hoam!, 1953, č. 7, s. 11

Tady figuruje jeho jméno na seznamu odsunutých v transportu z 11. října 1946

Tady figuruje jeho jméno na seznamu odsunutých v transportu z 11. října 1946

Repro SOkA Český Krumlov, foto Rudolf Herbst

Úmrtní lístek

Úmrtní lístek

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 97

Snímek z pohřbu

Snímek z pohřbu

Repro z daru Jiřího Novotného

Hrob v Pöttmes

Hrob v Pöttmes

Repro z daru Jiřího Novotného

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist