logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG VOGEL

Německý literární lexikon u jeho jména konstatuje neznámé datum i místo úmrtí

Německý literární lexikon u jeho jména konstatuje neznámé datum i místo úmrtí

Repro Deutsches Literatur-Lexikon : biographisches-bibliographisches Handbuch, dritte, völllig neu bearbeitete Auflage. Sechsundzwanzigster Band, Völckel - Wagner (2006), s. 47

Obálka a titulní list (1901) jeho průvodce po Železné Rudě a okolí

Obálka a titulní list (1901) jeho průvodce po Železné Rudě a okolí

Záhlaví listu, jehož byl redaktorem i vydavatelem

Záhlaví listu, jehož byl redaktorem i vydavatelem

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 6

O něm a o jeho bratru Karlovi ze stránek krajanského sborníku o Železné Rudě

Repro H.-J. Häupler - F. Wudy, Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein (2005), s. 228

Připomínka pětasedmdesátin význačného bankovního odborníka Georga Carla Vogela (*1863 v Děčíně), který podle textu "prožil své dětství na otcovském statku Vogelhof v Železné Rudě"

Připomínka pětasedmdesátin význačného bankovního odborníka Georga Carla Vogela (*1863 v Děčíně), který podle textu "prožil své dětství na otcovském statku Vogelhof v Železné Rudě"

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 11, s. 475

Dívky ze Železné Rudy v krojích na snímku z doby kolem roku 1900

Dívky ze Železné Rudy v krojích na snímku z doby kolem roku 1900

Repro V. Horpeniak, Stará Šumava ve zvycích adventu a Vánoc (2007), s. 31

Secesní pohlednice ze Železné Rudy zachycuje uprostřed i starý "Gerl-Sattler-Haus" a za ním místní "zámeček"

Secesní pohlednice ze Železné Rudy zachycuje uprostřed i starý "Gerl-Sattler-Haus" a za ním místní "zámeček"

Území Královského hvozdu podle stavu z roku 1613, kdy (ještě i sto let potom) Železnorudská kotlina patřila k Bavorsku - barevně odlišeny jsou jednotlivé královácké rychty

Území Královského hvozdu podle stavu z roku 1613, kdy (ještě i sto let potom) Železnorudská kotlina patřila k Bavorsku - barevně odlišeny jsou jednotlivé královácké rychty

Repro J. Steiner, Šumava - Královský Hvozd, území svobodných Králováckých rychet I (2001), s. 16

Výřez z mapy zachycující "obě" Železné Rudy

Výřez z mapy zachycující "obě" Železné Rudy

Repro Umgebungskarte von Eisenstein mit farbigen Wegbezeichnungen (193-?)

Starobylá kovárna v Železné Rudě se nacházela v alpském domě s kameny na ploché střeše, zachovaném dodnes

Starobylá kovárna v Železné Rudě se nacházela v alpském domě s kameny na ploché střeše, zachovaném dodnes

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 186

Vnitřek kovárny zvané "Prinzenschmiede" v Železné Rudě na starém snímku

Vnitřek kovárny zvané "Prinzenschmiede" v Železné Rudě na starém snímku

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 7, s. 88

Železnorudsko při pohledu z hory Javor na snímku z roku 2008...

Železnorudsko při pohledu z hory Javor na snímku z roku 2008...

Foto Pavel Polák

... a ještě z téhož výhledu v zimní čas

... a ještě z téhož výhledu v zimní čas

Repro J. Kavale, Šumava : stromy a les (2008?), s. 145

Sklárna v Nové Hůrce, o níž je ve Vogelově textu řeč, na vzácné kresbě skláře Emanuela Mikschika z roku 1875

Sklárna v Nové Hůrce, o níž je ve Vogelově textu řeč, na vzácné kresbě skláře Emanuela Mikschika z roku 1875

Repro z daru Vlasty Tajrychové

Emanuel Mikschik a jeho nevěsta...Emanuel Mikschik a jeho nevěsta...

Emanuel Mikschik a jeho nevěsta...

Repro z daru Vlasty Tajrychové

... a ukázky návrhů vzorů z jeho skicáře

... a ukázky návrhů vzorů z jeho skicáře

... a ukázky návrhů vzorů z jeho skicáře

Repro z daru Vlasty Tajrychové

Vintířova smrt na starém vyobrazení

Vintířova smrt na starém vyobrazení

Repro Glaube und Heimat, 1972, č. 20, s. 862

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist